1. Release 5.10

Dit document beschrijft nieuwe/gewijzigde functionaliteiten van Brocade release 5.10

[Oplevering: 22 augustus 2020]

Voor Brocade release 5.10 wordt minimum GT.M release 6.3-001 verondersteld.

1.1. Algemeen

 • Brocade menu via CTRL + rechter muisklik

  In schermen met nieuwe meta informatie kan je door te klikken op rechter muiskklik het Brocade menu oproepen met opties zoals Informatie, Preview, Wis, …

  ctrl + rechter muisklik

  Nadeel is dat je dan de standaard opties van menu die de browser aanbiedt via rechtermuisknop aanbiedt, (waaronder knippen en plakken) kwijt bent geraakt.

  Daarom is volgend alternatief uitgewerkt:

  • rechter muisklik opent het contextmenu van de browser
  • ctrl + rechter muisklik opent Brocade menu
  • F9 (als fall back) opent eveneens Brocade menu

1.2. Take-a-seat

take a seat

Take-a-seat is een nieuwe toepassing met volgende belangrijkste kenmerken:

 • een bibliotheek kan de beschikbare werkplekken beschrijven als assets en bij elke werkplek kenmerken registreren zoals ligging (gebouw, verdieping, zone), aanwezigheid van PC, stilteplek, aanwezigheid van een raam, groepslokaal, …
 • een lezer kan via een adaptive interface op zoek gaan naar beschikbare werkplekken voor een bepaalde dag, begin- en einduur.
 • als de lezer een geschikte werkplek heeft gevonden, kan hij/zij deze reserveren
 • een lezer kan op het gereserveerde uur ter plekke met behulp van een QR-code een gereserveerde werkplek in gebruik nemen (check in) en na gebruik terug vrijgeven (check out).
 • de toepassing wordt aangestuurd door diverse parameters zoals kalenders met sluitingsdagen, openingstijden, gebruikerstype, max. aantal reserveringen, …

De Corona context en de wens om de leeszalen gecontroleerd en beperkt te heropenen tegen begin van het academiejaar maakten dat dit project voor Anet prioritair was. Take-a-seat wordt eerst in gebruik genomen in de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen. Nadien volgen andere Anet partnerinstellingen.

1.3. Aanwinsten

 • Dubbele barcodes bij abonnement/bestelling

  Als een nieuwe streepjescode wordt toegevoegd aan een item van een abonnement, worden, in volgorde, volgende testen uitgevoerd:

  • is dezelfde barcode in de huidige editeerset nog op een andere plaats, en dus dubbel, ingevuld
  • bestaat dezelfde barcode al in hetzelfde of een ander abonnement
  • is de barcode al aan een oloi gelinkt

  Deze check gebeurt zowel in het formulier van een abonnement als in de lijst “Te ontvangen exemplaren”.

 • Keuze aanwinstensysteem

  Gebruikers die toegang hebben tot meerdere aanwinstensystemen en/of wiens aanwinstensysteem meerdere locaties heeft, krijgen de mogelijkheid om van systeem te veranderen via een selectbox op het beginscherm van bestellingen, abonnementen, facturen, budgetten, leveranciers en resources.

 • Bestelling ‘On Hold’

  Als een bestelling 1 of meerdere abonnementen heeft met status on hold, wordt dit nu vermeld in de overzichtssectie van het bestelformulier en in de korte beschrijvingen van een zoekresultaat.

 • Snelzoeken op loi nummer

  Volgende objecten kunnen nu opgeroepen worden met enkel hun nummer ipv de volledige loi dmv de =nummer constructie:

  • bestellingen
  • abonnementen
  • leveranciers
  • budgetten
  • facturen
  • resources
  • berichten
 • Overzicht van transacties per budget werd uitgebreid

  Het overzicht van budgettransacties werd uitgebreid met 2 kolommen:

  • Leverancier
  • Factuurdatum
 • Efficiëntere koppeling q:loi/c:loi

  Als in een q-loi een barcode werd ingegeven die reeds gekend was bij een c-loi (er bestond dus een o-loi), dan was het noodzakelijk om de c-loi nog eens te registreren teneinde de link tussen c-loi en q-loi te leggen. Voortaan wordt deze link automatisch gelegd bij registrering van de q-loi.

 • Uitbreiding rubriek aanwinsten in c:loi

  In de rubriek Aanwinsten van het catalografieformulier worden de gekoppelde q-loi’s opgesomd. De verwoording van deze q-loi’s is uitgebreid met de budgetten die erbij horen.

 • Statistieken voor inbindadministratie

  Er is een nieuwe statistiekconfiguratie mt:stc:54 gemaakt die elke maand het aantal aanvragen voor inbinding telt. Deze tellingen wordt opgesplitst per type (monografie of tijdschrift) en per leverancier en zijn gebaseerd op de verzonden bestelbonnen.

  Ze zijn automatisch beschikbaar onder Aanwinsten > Statistieken > Aanwinsten statistieken.

 • Budgetgegevens voor jaarverslag

  Er kan nu een gewenst jaartal ingegeven worden bij de toepassing die een csv-bestand aanmaakt met, per budget, de toekenningen en effectieve uitgaven per soort kosten. Tot hiertoe werd altijd gewerkt op basis van het actieve boekingsjaar/verplichtingsjaar van het budget.

 • Statistiek bestellingen per leverancier

  In statistische configuratie stc:23 is een tabel bijgemaakt die het aantal ingevoerde, ontvangen en geannuleerde bestellingen telt per leverancier. Er worden geen totalen berekend vermits ingevoerd en ontvangen/geannuleerd kunnen overlappen.

 • Afbeelding mal opladen bij malrecord

  In de inbindadministratie kan bij een mal een afbeelding opgeladen worden die als dloi wordt opgeslagen. De afbeelding wordt ook getoond in het formulier.

1.4. Archief

 • Voor het Letterenhuis werd een discovery zoekomgeving in gebruik genomen: https://anet.be/opac/lhdiscovery

  discovery letterenhuis

  Kenmerken

  • Er wordt gezocht over diverse types van records: archieven, authorities en stukbeschrijvingen
  • zoekresultaten kunnen naar relevantie gesorteerd worden
 • Het is nu mogelijk om in een zoekomgeving een magazijnaanvraag te plaatsen voor objecten (tg) en archieven (isad)

1.5. Authority codes (bibliotheek)

 • Attributengenerator voor uitgebreidere downloads van selectielijsten van authority-files

  Er werd een algemene routine gemaakt die kan gebruikt worden om attributengenerators te maken voor a-loi’s (%Attrg^bauslst). Specifiek voor AAT werd hiermee de attributengenerator agenaat gemaakt die hoofdvormen en verwijzingsvormen aanlevert, evenals de attributen aatsubjectid, aathierarchy, aatrecordtype, aattermid, scope notes met hun bronvermelding en aantal gelockte beschrijvingen.

 • De DBNL API werd toegevoegd als bron voor Lapith. Zowel menu/lapith als toolcat lapith doorzoeken nu dus ook de DBNL data voor personen/oude drukkers. In een latere fase zal het dan eveneens mogelijk worden nieuwe authority records aan te maken op basis van import van deze metadata. Zie https://anet.be/doc/brocade/system/html/lapith.html voor meer info over lapith.

1.6. Catalografie

 • Sigillum naar nieuwe meta-informatie

  Sigillum is omgezet naar nieuwe meta-informatie en bevat nu 2 elementen:

  • catalografische instelling
  • sigillum identifier (uniek binnen de instelling)

  Deze 2 velden bepalen de representatie van het sigillum naar buiten. Op deze manier zijn we zeker dat de conventies rond naamsbepaling sigilla gevolgd worden. Dit zorgt er ook voor dat je nog maar enkel de sigilla van eigen instellingen ziet.

 • Abstract types zijn omgezet naar nieuwe meta-informatie

 • Bewerkmodus catalografische records via voorkeurinstellingen:

  Je kan onder je persoonlijke voorkeuren nu aangeven of je een c-loi - bv. zoals die in een lijst vermeld staat - wil openen in bekijk of bewerk modus. Als je niks aan je persoonlijke voorkeuren verandert, blijft dit zoals voorheen, nl. de bekijk modus. Natuurlijk kun je alleen maar een c-loi zien in bewerkmodus als je daar rechten voor hebt.

 • Streepjescodes van objecten soms niet opzoekbaar na opkuis van dubbels

  Streepjescodes van objecten waren na opkuis van dubbels soms niet meer opzoekbaar. Deze fout werd gecorrigeerd.

 • Wijzigingen in plaatskenmerk niet doorgetrokken bij registratie

  Als je bij de invoer van een nieuw of bij wijziging van een bestaand plaatskenmerk (pk) een niet bestaande instelling invult (bv. tikfout) dan verdwijnen de wijzigingen die je hebt aangebracht bij bezit en pk-annotatie. Deze fout werd gecorrigeerd.

 • Probleem met gebruikersproces catchall

  In gebruikersproces Catalografie - Groepsbewerkingen - Wijzig basis catalografische data aan de hand van een vertaaltabel [link] kan je voortaan in sommige gevallen een waarde vervangen door multiple waarden. Dat is zo het geval voor :

  • drager
  • lidmaatschap
  • onderwerp

  Het volstaat om in het rechterlid van de gegevens in de vertaaltabel de nieuwe waarden in te brengen, gescheiden door een ‘;’.

 • Toegang tot catalografische instellingen

  De toegang tot het bewerken van een regelwerk en de toegang tot catalografische instellingen waren tot vorige release aan elkaar gelinkt. Dat wil zeggen: als iemand toegang moest hebben om in één specifiek regelwerk de plaatsingsgegevens van alle bibliotheken te editeren, dan zal die toegang tot alle bibliotheken gelden voor àlle regelwerken, ook die waar die uitgebreide toegang niet toegelaten is. Nu kan je voor gebruikers bij “Catalografische instelling - Bewerk/Bekijk“ de instellingen prefixen met een regelwerk, bijvoorbeeld:

  • stcv:* (toegang tot alle instellingen)
  • lvd:MPM (alleen toegang tot MPM-pk’s onder regelwerk lvd)
  • *:MPM (alleen toegang tot MPM-pk’s onder elk regelwerk)
 • Er is een nieuw export formaat beschikbaar voor catalografische records: orcidwork is een xml formaat, dat op termijn de basis moet vormen voor API-gebaseerde uitwisseling/synchronisatie van metadata van publicaties tussen repository en ORCID.

 • In het kader van het Google digitaliseringsproject van MPM en EHC werden een paar aanpassingen doorgevoerd:

  • In catalografie kunnen MPM en EHC nu streepjescodes van verschillend types invoeren (zowel Anet streepjescode als een Google streepjescode)
  • De software van de export generator voor EHC en MPM herkent de structuur van een Google streepjescode en schrijft de Google streepjescode weg in tag 952$g;
 • Indexen ISBN-10 en ISBN-13

  De indexering op ISBN-10 en ISBN-13 werd geoptimaliseerd. De meta-informatie van bibliografische nummers werd daarvoor aangepast. Je kan nu indien nodig een algoritme meegegeven dat de indexvormen berekent. De meta-informatie van volgende bibliografische nummertypes wordt voortaan mee geinstalleerd met Brocade:

  • isbn
  • isbn13
  • issn
  • ean

  Ook de Lucene indexering werd overeenkomstig aangepast.

1.7. Institutional repository

 • In de repository werd de display van de auteur met zijn publicaties geoptimaliseerd.

  Naast een aantal herschikkingen komen nu de acties Filter en Exporteer prominenter naar voor. De beperkte filtermogelijkheden die hier voorheen beschikbaar waren zijn verwijderd.

  auteur repository
 • Er werd een nieuwe desktop service orcidsync ontwikkeld waarmee auteurs hun publicaties in de academische bibliografie kunnen synchroniseren met ORCID.

1.8. Leen / eindgebruikers

 • Voortaan kunnen openstaande schulden van eindgebruikers online worden betaald via het e-commerce betaalplatform van Ingenico/Ogone. Voor installatie en gebruik verwijzen we graag naar https://anet.be/doc/brocade/loan/html/financial.html#werkplan-voor-het-opzetten-van-online-betalingen

 • Restricties op toegang catalografie

  In het uitleen/innemen/reserveren/verlengen scherm kan je doorklikken op de o-loi. Er wordt nu correcter getest op de catalografische rechten.

 • Token management eindgebruikers

  Brocade bevat nu een universele tool voor het beheer van eindgebruiker tokens. Terug te vinden onder /menu/tokens of via Eindgebruikers>Beheersfuncties. Momenteel wordt deze tool gebruikt door Midas om ervoor te zorgen dat een eindgebruiker niet telkens opnieuw moet inloggen met een “Remember me”-optie bij het inloggen.

1.9. Magazijnaanvragen

In de toepassing van Magazijnaanvragen keerde je vanuit een lijst van magazijnaanvragen, niet altijd correct terug naar het overzichtsschermen. Die bug werd gecorrigeerd.

1.10. OPAC en Explorator

 • Facetwaarden combineren

  gecombineerde facetten

  Tot hiertoe kon je in de facetbalk van een opac of explorator displayer maar 1 waarde van een facet tegelijk kiezen. Opeenvolgende keuzes werden met AND gecombineerd. Voortaan zijn de mogelijkheden als volgt:

  • voor elke facetwaarde verschijnt een checkbox
  • aanvinken van een checkbox activeert de knop Filter die bovenaan de facetbalk staat
  • klikken op Filter voert de zoekactie uit, met een OR combinatie binnen 1 facet, en een AND combinatie tussen verschillende facetten
  • klikken op 1 facetwaarde blijft ongewijzigd, dus enkel filter op die waarde
  • geactiveerde facetten worden getoond zoals voorheen, met de mogelijkheid ze 1 voor 1 te deactiveren met het kruisje vooraan, of allemaal tegelijk met de knop Reset die ook bovenaan de facetbalk verschijnt.
 • Facet op jaartal weergeven als een range

  jaartal als range

  Facetten in zowel de opac als de explorator displayer software kunnen gepresenteerd worden als een range.

  Daartoe moet in de meta-informatie van het facet onder Algemeen > Display > Range aangeduid worden of dit gewenst is, met of zonder slider.

  In de facetbalk worden 2 invulvelden getoond (Van - Tot) en eventueel een slider. Beide widgets zijn gelinkt dus een wijziging in de ene weerspiegelt zich in de andere. Het Van veld wordt initieel ingevuld met de laagste gevonden waarde van dit facet voor de huidige zoekactie, het Tot veld met de hoogste gevonden waarde.

  Vóór de invulvelden verschijnt een checkbox die moet aangevinkt worden om het facet te activeren. Dit om consistent te zijn met de andere facetten en om te kunnen tonen of het facet in de zoekactie betrokken is, wat anders bij een range niet altijd zo duidelijk is.

 • Default zoekstring in explorator

  In de meta-informatie van een explorator searcher kan een default zoekstring ingevuld worden. Deze wordt steeds met een AND operator toegevoegd aan de door de gebruiker ingevulde zoekstring, zonder dat dit voor de gebruiker zichtbaar is.

  Voortaan is de default zoekstring een template. De sleutels voor deze template worden berekend via een mt:exec executable die in de meta-informatie van de searcher moet ingevuld worden. Deze executable is van het type mt:execty:expdsrch, krijgt de identifier van de searcher ter beschikking in RDexpid en moet de sleutels teruggeven in RAexppar.

  Zie als voorbeeld mt:expsearcher:lvdantilope op presto.

  Context: binnen de zoekomgeving op archieven is het in een aantal situaties nodig om records niet aan het publiek te tonen .

 • Status explorator daemon

  explorator status en/of explorator daemon status testen voortaan niet alleen op het actief zijn van de explorator daemon, maar ook op een gemiddelde responsetijd.

  Ook de exploratordaemonprobe gaat af indien de responsetijd abnormaal hoog is (momenteel ingesteld op 0.5 sec).

1.11. Takenkalender

 • De toepassing Takenkalender werd omgezet naar python3 en naar nieuwe meta-informatie.

 • taakbericht met gegevens gelinkte taken

  Een taak kan 1 of meerdere gelinkte taken hebben en het kan handig zijn om gegevens van die gelinkte taken in het te versturen e-mailbericht te kunnen incorporeren. Zowel het onderwerp als de inhoud van het e-mailbericht van een taak zijn voortaan templates waarin volgende placeholders kunnen gebruikt worden:

  • date: datum
  • task: de taak waarvoor het bericht verstuurd wordt

  Volgende placeholders zijn multiple vermits er meer dan 1 gelinkte taak kan zijn, met elk 1 of meerdere uitvoerders:

  • link: de gelinkte taak
  • user: uitvoerder van de gelinkte taak
  • email: e-mail van de uitvoerder
  • phone: telefoonnummer van de uitvoerder
  • mobile: gsm-nummer van de uitvoerder

Voorbeeld:

 Niet vergeten: je hebt avonddienst-19u op CST op {$date}.
{Reserves:
{$link - $name: $phone - $email $crlf| ? true 1 ##link} | ? link}

1.12. Systeem

 • In deze release wordt het begrip ‘global groep’ geïintroduceerd. Dit ter voorbereiding naar de nieuwe toolkit mutil, die het onderhoud en acties rond de M databank behartigt. Er worden alvast twee groepen in het leven geroepen:

  • mt:globalgrp:unsafe: een selectie van globals, waar het niet opportuun is ze te copieren van de ene Brocade server naar de andere
  • mt:globalgrp:cache: de zgn. ‘cache’ globals, die een tijdelijk karakter hebben, en elke nacht worden geschrapt
 • Shipper mails in Brocade omgeving

  Berichten die in de shipper omgeving terechtkomen worden voortaan automatisch doorgekopieerd naar de Brocade-omgeving (mt:shippermsg), op voorwaarde dat de archivering van de shipper-identifier geactiveerd is in mt:shipper.

  Attachments worden in docman geplaatst met een sterfdatum die afhankelijk is van de archiveringsperiode.

  De berichten zelf worden opgeruimd door het commando shipper murder dat door het procman-proces standard.shipperclean wordt uitgevoerd.

 • Probe meldingen komen nu ook in Slack terecht.