Identificatie
Wachtwoord
Gazon: de groene loper van de twintigste eeuw.
-- Fernand Lambrecht (1934), Vlaams aforist en dichter
Kusjes van een cynicus, De Koofschep, Hilversum 1988