Formulier om zich online in te schrijven

U kunt zich hier als gebruiker van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience online inschrijven.
Daarvoor hebt u een A-kaart nodig.
Hebt u nog geen A-kaart, dan kunt u deze gratis verkrijgen op verschillende locaties in de Stad Antwerpen (http://www.a-kaart.be) of ter plaatse in de Erfgoedbibliotheek.

De A-kaart geeft u ook toegang tot de stedelijke archieven, bibliotheken en musea, de cultuurcentra en de zwembaden in Antwerpen.
U kunt zich optioneel (niet verplicht) ook inschrijven met uw studentenkaart of uw personeelskaart van de onderwijsinstelling waarvan u lid bent, als u geen A-kaart wenst.

Vul uw gegevens in en verstuur dit formulier.
Een medewerker van de Erfgoedbibliotheek maakt voor u een gebruikersaccount aan (tijdens de openingsuren van de bibliotheek)
en brengt u spoedig via e-mail verder op de hoogte.

Familienaam
Voornaam
Straat
Nummer
Bus
Postcode
Gemeente
Land
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)
Geslacht m
v
x
E-mailadres
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Nummer A-kaart (indien u al een A-kaart hebt)
Naam organisatie (universiteit / hogeschool)
Streepjescode studentenkaart
Streepjescode personeelskaart
Bent u ooit lid geweest van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
(vroeger: Stadsbibliotheek Antwerpen)?
Ja
Neen
Ik wens de nieuwsbrief van de Erfgoedbibliotheek,
met berichten over de collecties, de tentoonstellingen, en de lezingen, te ontvangen.