Identificatie
Wachtwoord
Dat het andere regime slechter is, mag geen reden zijn 
om het eigen regime niet te verbeteren.
-- Jan Vanspauwen (1920-1979), Vlaams filosoof