Identificatie
Wachtwoord
Krul: enige en ook kortste verbinding tussen twee 
punten.
-- Jan Greshoff (1888-1971), Nederlands dichter en 
aforist
265 redenen tot ruzie, Nijgh & Van Ditmar, 's-
Gravenhage 1978