Identificatie
Wachtwoord
"U zit te gapen," zei een vrouw tegen haar man. "Lieve 
vriendin," antwoordde hij, "man en vrouw zijn één en 
als ik alleen ben, verveel ik me."
-- Nicolas de Chamfort (1741-1794), Frans auteur van 
aforismen en anecdotes, pseudoniem van Sébastien-Roch 
Nicolas
Wennen aan de hel, De Arbeiderspers, Amsterdam 1972