Identificatie
Wachtwoord
Toen de voortschrijvende vooruitgang het noodzakelijk 
maakte dit paradijs op te offeren...
-- Dick Hillenius (1927-1987), Nederlands bioloog