Identificatie
Wachtwoord
Idealisme kweekt onverdraagzame mensen.
-- Herman de Coninck (1944-1997), Vlaams dichter en 
essayist 
Humo, 10.11.1994