Identificatie
Wachtwoord
Conditio sine qua non om heilig verklaard te worden: 
dood zijn.
-- Julien de Valckenaere (1898-1958), Vlaams aforist
Flitsen in de duisternis, Orion, Brugge 1974