Identificatie
Wachtwoord
Ik wil A de jas niet uitvegen omdat ik dat zijn 
tegenstander B niet gun.
-- Jan Vanspauwen (1920-1979), Vlaams filosoof