Identificatie
Wachtwoord
Livsfarliga försök, med gaser till exempel,
bör man bara utsätta lärare för.'