Identificatie
Wachtwoord
Wij hebben geen behoefte aan grote mannen - gewoon als 
wij hier zijn aan een zeer kleine middelmaat.
-- Julien de Valckenaere (1898-1958), Vlaams aforist
Flitsen in de duisternis, Orion, Brugge 1974