Identificatie
Wachtwoord
De wereld is een schouwtoneel met veel slechte 
acteurs.
-- Johan de Coninck (1922), Vlaams aforist
7x7 aforismen, Eigen Beheer, Mechelen 1972