Identificatie
Wachtwoord
Alle verwachtingen, tekortkomingen en verplichtingen 
zouden worden weggevaagd door de volmaakte glimlach 
van de dood.
-- Györgyi Konràd (1933), Hongaars auteur
Tuinfeest, Van Gennep, Amsterdam 1989