3. Dublin Core in archiefobjecten

3.1. Inleiding

Deze tekst behandelt de export van matadata betreffende archief objecten.

Enerzijds worden de processen besproken hoe dit kan:

Anderzijds worden de diverse formaten behandeld:

 • Brocade formaat
 • Dublin Core formaat

3.2. Processen

3.2.1. OAI-PMH

Export via het OAI-PMH is mogelijk volgens de bepaling van deze standaards.

Het juiste formaat wordt gespecificeerd door het aangeven van de passende metadataPrefix. Er zijn twee waarden:

thingxml
Dit geeft het Brocade formaat
thingdc
De werking is nu wat complexer: is op het niveau van het objectensysteem een waarde ingevuld voor de Dublin Core export dan wordt er Dublin Core aangemaakt volgens deze specificaties. Ontbreekt het veld Dublin Core export, dan wordt thingxml gebruikt.

Tip

Deze dataformaten zijn ook activeerbaar vanuit Brocade ‣ Archiefbeheer ‣ Objectbeschrijvingen ‣ Invoeren/wijzigen/bekijken van objectbeschrijvingen [link]

Waarschuwing

Het container formaat bij OAI-PMH output bij Dublin Core wordt niet gehaald uit de meta-informatie maar wordt samengesteld als: dc gevold door de waarde uit het veld in Dublin Core export

3.2.2. Batch proces

Er is een gebruikersprocess om output te genereren van een ganse collectie objecten: Brocade ‣ Archiefbeheer ‣ Objectbeschrijvingen ‣ Objectbeschrijvingen - Groepsbewerkingen ‣ Export van objectbeschrijvingen [link]

Export van objectbeschrijvingen (Interne code: mt:up:thingexport)

Er wordt een bestand klaargezet - geschikt voor downloading - dat de gestructureerde beschrijvingsgegevens van een aantal objectbeschrijvingen bevat.

Dit bestand bestaat minstens 30 dagen. Nadien wordt het geschrapt!

Is er een bronlijst gespecificeerd, dan worden enkel de objectbeschrijvingen uit de bronlijst weerhouden. Is er geen bronlijst vermeld, dan worden alle objectbeschrijvingen uit het geselecteerde objectensysteem behandeld.

Er zijn twee formaten mogelijk:

 • Brocade formaat: dit is een formaat dat heel dicht ligt bij de opslagstructuur van de meta-informatie. Het is een generiek formaat dat alle object structuren aan aankan.
 • Dublin Core: dit formaat wordt gespecificeerd door middel van een Dublin Core Systeem. Dit is een geheel van regels dat toelaat om een export volgens Dublin Core te realiseren.

In het geval van het Brocade formaat kan de uiteindelijke output twee vormen aannemen:

 • XML
 • JSON

Parameters

Referentie (Interne code: mt:pup:ref)

Dit veld wordt gebruikt om resultaten van een referentie te voorzien.

Dit veld kan dan worden opgenomen in output formaten zoals XML.

Objectensysteem (Interne code: mt:pup:tgsys)

Het objectensysteem staat voor de collectie ‘dingen’ beschrijvingen die in aanmerking komen.

Indien u in de lijst met mogelijkheden niet het gewenste systeem terugvindt, dan betekent dit dat u geen toegang heeft tot dat systeem.

Eventueel kan de systeembeheerder u toegang verschaffen.

Bronlijst (Interne code: mt:pup:lstsource)

Deze lijst bevat de nodes (beschrijvingen) die worden behandeld.

Deze lijst moet op voorhand worden gecreëerd.

Taal (Interne code: mt:pup:lg)
Specificeer de taal. Dit is een taalcode die wordt gebruikt bij verwoordingen.
Dublin Core systeem (Interne code: mt:pup:tgdcsys)

Specificeer het Dublin Core systeem dat van toepassing is op deze data.

Wordt er geen systeem gespecificeerd, dan wordt het standaard Brocade export formaat gehanteerd.

JSON export (Interne code: mt:pup:jsonexport)
Met deze vlag kan worden aangegeven dat export van de gegevens bij voorkeur in het JSON formaat dient te gebeuren.

Resultaat

Bestand (Interne code: mt:presult:docman)

Het resultaat is een docman identifier.

Technisch betekent dit:

 • CAresult(“docman”) bevat de docman identifier.
 • Optioneel: CAresult(“title”) bevat een lgcode (default: metaPresult.cgdocman)

3.3. Formaten

Er zijn 2 formaten:

3.3.1. Brocade formaat

Het Brocade formaat is een formaat dat beschikbaar komt op twee verschillende wijzen:

Beide data serialiseringstechnieken hebben hun eigen voordelen.

Het voordeel van het Brocade formaat is een formaat dat heel dicht ligt bij de data opslag: het bevat alle gegvens nodig om een objecten databank te transporteren naar een andere omgeving. Wel moeten ook de authority bestanden mee getransporteerd worden.

<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
 <responseDate>2015-06-30T12:03:37.999996Z</responseDate>
 <request identifier="tg:uapr:912" metadataPrefix="thingxml" verb="GetRecord">http://dev.anet.ua.ac.be/oai/thing/server.phtml</request>
 <GetRecord>
 <record>
  <header>
   <identifier>tg:uapr:912</identifier>
  </header>
  <metadata>
   <thingrecord xmlns="http://anet.ua.ac.be/thingxml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://anet.ua.ac.be/thingxml">
    <adminList>
     <admin>
      <inventorynumberList>
       <inventorynumber>A030209189213B</inventorynumber>
      </inventorynumberList>
      <locationnumber/>
      <locationreference/>
      <sequencenumber/>
      <shelvebegin>KP 30.12</shelvebegin>
      <shelveend/>
     </admin>
    </adminList>
    <fieldList>
     <field>
      <display>Papier</display>
      <id>uapradr</id>
      <name>Drager</name>
      <nature>choice</nature>
      <value>uaprdrpa</value>
     </field>
     <field>
      <display>Plaatrand: 17,1 x 12,2 cm</display>
      <id>uaprafm</id>
      <name>Afmeting</name>
      <nature>group</nature>
      <valuegroupList>
       <valuegroup>
        <id>uaprafminhoud</id>
        <name>Afmeting in cm</name>
        <nature>string</nature>
        <value>17,1 x 12,2</value>
       </valuegroup>
       <valuegroup>
        <id>uaprafmtype</id>
        <name>Type afmeting</name>
        <nature>choice</nature>
        <value>uaprafmpr</value>
       </valuegroup>
      </valuegroupList>
     </field>
     <field>
      <display>Individueel</display>
      <id>uaprdescrpr</id>
      <name>Reeks/Individueel</name>
      <nature>choice</nature>
      <value>uaprin</value>
     </field>
     <field>
      <display>Monumenten, beeldhouwwerken</display>
      <id>uaprgenre</id>
      <name>Genre</name>
      <nature>choice</nature>
      <value>uaprgemo</value>
     </field>
     <field>
      <display>Markt</display>
      <id>uaprgenre</id>
      <name>Genre</name>
      <nature>choice</nature>
      <value>uaprgema</value>
     </field>
     <field>
      <display>Straatscene</display>
      <id>uaprgenre</id>
      <name>Genre</name>
      <nature>choice</nature>
      <value>uaprgest</value>
     </field>
     <field>
      <display>1</display>
      <id>uapritem</id>
      <name>Aantal</name>
      <nature>number</nature>
      <value>1</value>
     </field>
     <field>
      <display>Signatuur: Harrewijn fecit.</display>
      <id>uapropschrift</id>
      <name>Type opschrift</name>
      <nature>group</nature>
      <valuegroupList>
       <valuegroup>
        <id>uaprop</id>
        <name>Type opschrift</name>
        <nature>choice</nature>
        <value>uapropsi</value>
       </valuegroup>
       <valuegroup>
        <id>uapropschriftinhoud</id>
        <name>Inhoud</name>
        <nature>string</nature>
        <value>Harrewijn fecit.</value>
       </valuegroup>
      </valuegroupList>
     </field>
     <field>
      <display>Titel: [genoteerd onderaan de afbeelding in de plaat zelf]</display>
      <id>uapropschrift</id>
      <name>Type opschrift</name>
      <nature>group</nature>
      <valuegroupList>
       <valuegroup>
        <id>uaprop</id>
        <name>Type opschrift</name>
        <nature>choice</nature>
        <value>uapropti</value>
       </valuegroup>
       <valuegroup>
        <id>uapropschriftinhoud</id>
        <name>Inhoud</name>
        <nature>string</nature>
        <value>[genoteerd onderaan de afbeelding in de plaat zelf]</value>
       </valuegroup>
      </valuegroupList>
     </field>
     <field>
      <display>Ets</display>
      <id>uaprtechniek</id>
      <name>Techniek</name>
      <nature>choice</nature>
      <value>uaprteet</value>
     </field>
     <field>
      <display>Prent</display>
      <id>uaprtype</id>
      <name>Type</name>
      <nature>choice</nature>
      <value>uaprpr</value>
     </field>
     </fieldList>
     <identity>
      <dategroupList>
       <dategroup>
        <datebegin>16820000</datebegin>
        <datedisplay>ca. 1682–ca. 1732</datedisplay>
        <dateend>17320000</dateend>
        <type>creationdate</type>
        <typename>creationdate</typename>
       </dategroup>
      </dategroupList>
      <descriptiongroupList>
       <descriptiongroup>
        <description>De pomp bij de oude Vismarkt van Antwerpen, met een beeldhouwwerk van Maria met kind erbovenop.</description>
        <language>dut</language>
       </descriptiongroup>
      </descriptiongroupList>
      <recid>tg:uapr:912</recid>
      <ref>BE-ANN03/pr/000000881</ref>
      <titlegroupList>
       <titlegroup>
        <language>dut</language>
         <start>1</start>
         <title>Put van Levende Wateren</title>
         <type>ti</type>
         <typename>Titel</typename>
       </titlegroup>
      </titlegroupList>
      <url>http://dev.anet.ua.ac.be/record/opacuaobj^objsys:pr/tg:uapr:912</url>
     </identity>
     <illustration>
      <documentgroupList>
       <documentgroup>
        <recid>d:uaarch:2064</recid>
        <size>1082</size>
        <title>Document zonder titel</title>
        <type>highres</type>
        <typename>Hoge resolutie</typename>
        <url>http://dev.anet.ua.ac.be/docman/uaarch/02280c/360211d2.jpg</url>
       </documentgroup>
       <documentgroup>
        <recid>d:uaarch:2077</recid>
        <size>53</size>
        <title>Document zonder titel</title>
        <type>lowres</type>
        <typename>Lage resolutie</typename>
        <url>http://dev.anet.ua.ac.be/docman/uaarch/f896a5/tguapr912.jpg</url>
       </documentgroup>
       <documentgroup>
        <recid>d:uaarch:2078</recid>
        <size>39</size>
        <title>Document zonder titel</title>
        <type>thumbnail</type>
        <typename>Thumbnail</typename>
        <url>http://dev.anet.ua.ac.be/docman/uaarch/860271/tguapr912.jpg</url>
       </documentgroup>
      </documentgroupList>
     </illustration>
     <note>
      <notegroupList>
       <notegroup>
        <language>dut</language>
        <note>Met enkele vlekken in de hoeken en een oude herstelling bovenaan rechts</note>
        <type>uaconditie</type>
        <typename>Materiële toestand</typename>
       </notegroup>
       <notegroup>
        <language/>
        <note>Deze datering is gebaseerd op de mogelijke periode van activiteit van de kunstenaar.</note>
        <type>uadatum</type>
        <typename>Bijkomende gegevens m.b.t. datering</typename>
       </notegroup>
      </notegroupList>
     </note>
     <relationisaar>
      <relationgroupList>
       <relationgroup>
        <description/>
        <isaar>au::107199</isaar>
        <name>Jacobus Harrewijn (1660 - 1727)</name>
        <type>et</type>
        <typename>Etser</typename>
       </relationgroup>
      </relationgroupList>
     </relationisaar>
     <status>
      <controldate/>
      <controluser/>
      <creationdate>2014-02-25 15:13:20</creationdate>
      <creationuser>kbowen</creationuser>
      <edittoken/>
      <exportdate>2015-06-30 14:03:38</exportdate>
      <exportuser>usystem</exportuser>
      <lastdate>2014-08-26 11:32:24</lastdate>
      <lastuser>kbowen</lastuser>
      <lockdate/>
      <lockuser/>
     </status>
    </thingrecord>
   </metadata>
  </record>
 </GetRecord>
</OAI-PMH>

3.3.2. Dublin Core

Het Dublin Core formaat is een uitwisselingstandaard die wordt gebruikt bij een grote verscheidenheid aan materialen. De velden zijn in hoge mate gestructureerd maar de betekenis ervan is dat heel wat minder.

De voordelen van dit systeem:

 • Het is een eenvoudig en goed gekend formaat
 • Het Brocade instrumentarium maakt het mogelijk om de Dublin Core, op een zeer flexibele wijze, te specificeren.

Nadelen:

 • Dublin Core is éénrichtingsverkeer: het is nagenoeg onmogelijk om de originele data te recupereren uit de gecreëerde Dublin Core.
 • De specificatie in Brocade is weliswaar zeer flexibel maar vraagt toch heel wat werk om op te zetten

Deze tekst behandelt ondermeer hoe de export van metadata van archief objecten gebeurt naar Dublin Core.

DC wordt hierin geïmplementeerd in XML en volgt in grote lijnen de aanbevelingen Guidelines for implementing Dublin Core in XML.

Waarschuwing

De serializering van Dublin Core gebeurt via XML

3.4. Dublin Core systemen

Objecten hebben een eigen, zelden gestandaardiseerde, metadata structuur.

Export naar andere systemen gebeurt vaak via Dublic Core.

Systemen voor Dublin Core Export zijn profielen die de vertaalslag maken van Brocade data elementen naar de Dublin Core specificatie.

Hierbij worden de Guidelines for implementing Dublin Core in XML gevolgd.

Om de specificatie te vereenvoudigen gaat Brocade steeds werken met een set van vooraf vastgelegde namespaces:

Containers

De Dublin Core aanbevelingen zeggen niet wat de namen van de containers zijn waarin de DC elementen moeten worden geplaatst.

Er zijn twee containers:

 • de record container: het XML element dat alle DC elementen groepeert voor één record. Voorbeelden zijn: dc, dublinCore, resource, record, metadata
 • de groep container: het XML element dat gebruikt wordt bij een verzameling van records. Voorbeelden zijn: dcList, dublinCoreList, resourceList, recordList, metadataList
Groep container [lcontainer: meerdere velden]

Bij de export van objecten in DC formaat wordt er meestal vertrokken van een verzameling van dergelijke objecten.

De naam van het XML element dat voor deze groep staat, wordt niet vermeld in de standaard en wordt ook niet vermeld in de aanbevelingen.

Specificeer deze naam: gebruik enkel ASCII letters.

Voorbeelden: dcList, dublinCoreList, resourceList, recordList, metadataList

Velden:

 • Naam [metaTgdcsys.name]
 • Namespaces? [metaTgdcsys.withns]
 • Administratieve info ? [metaTgdcsys.admin]
Record container [rcontainer: meerdere velden]

Een beschrijving van een object in XML is een opsomming van attributen en hun waarde.

Het overkoepelend XML element dat staat voor deze record wordt niet vermeld in de standaard en wordt ook niet vermeld in de aanbevelingen.

Specificeer deze naam: gebruik enkel ASCII letters.

Voorbeelden: dc, dublinCore, resource, record, metadata

Velden:

 • Naam [metaTgdcsys.name]
 • Namespaces? [metaTgdcsys.withns]
XML

Hier worden allerlei gegevens gespecificeerd die te maken hebben met de XML afhandeling.

Schema [schema: tekst]

Indien er een schema wordt gebruikt, geef dan de volledige specificatie.

Er zijn 2 vormen van een dergelijke specificatie:

 • xsi:schemaLocation=”namespace URL …”
 • xsi:noNamespaceSchemaLocation=”URL …”
Namespace [namespace: herhaalbaar, meerdere velden]

Specificeer de gebruikte namespaces.

De volgende namespaces moeten niet worden opgesomd:

Velden:

 • Prefix [metaTgdcsys.prefix]
 • URI [metaTgdcsys.uri]
Data

Alle parameters die verband houden met de data specificatie.

Export taal [exportlg: keuze]

Geef de taal aan waarin de teksten moeten worden verwoord

Keuze uit:

 • Nederlands [N]
 • Engels [E]
 • Frans [F]
 • Duits [D]
 • Universeel [U]
Algemene sleutels [genkey: tekst]

Dit is een M statement dat werkt met 2 veriabelen:

 • RDtgloi: het recordnummer van het object
 • RDdcsys: de identifier van het Dublin Core systeem

Indien dit M statement werd gespecificeerd, dan genereert dit een M array RAkeys.

Het eerste subscript van deze M array is ofwel een spatie ofwel een namespace:elementname Het tweede subscript is dan een Brocade template sleutel.

Is het eerste subscript een spatie, dan zijn de gespecificeerde sleutels steeds voorhanden bij elke template.

Is de eerste subscript geen spatie, dan zijn de sleutels steeds voorhanden bij templates in de context van het corresponderend DC element.

Er zijn ook sleutels die steeds voorhanden zijn, ongeacht of dit veld wordt ingevuld:

 • dcsys: het DC systeem
 • tgloi: de actuele object beschrijving
 • date: de huidige datum in ISO formaat
 • user: userid van de actuele gebruiker
 • siteref: de waarde van dns-name uit de registry
 • form: xml | json
 • refrun: referentie van de actuele export
 • userlg: de taal van de actuele gebruiker
 • recref: de referentie van het actuele object
 • recsize: de fysieke omvang van dit object
 • recurl: de URL van het actuele object in zijn OPAC
 • creationuser: userid van de aanmaker van de objectbeschijving
 • lastuser: userid van de laatste wijziger van de objectbeschijving
 • controluser: userid bij de laatste controle van de objectbeschijving
 • lockuser: userid die het record het laatst heeft bevroren
 • creationdate: tijdstip van de aanmaak van de objectbeschijving
 • lastdate: tijdstip van laatste wijziging van de objectbeschijving
 • controldate: tijdstip van laatste controle
 • lockdate: tijdstip van laatste bevriezing

Verder is er voor elk voorkomend element (zowel van het type dc, dcterms als de lokale elementen) een sleutel gedefinieerd die het aantal reeds eerder geproduceerde elementen weergeeft.

Deze sleutel begint steeds met de letters nr en is dan gevolgd met de naam van het element. Voorbeelden hiervan: nrdccreator, nrdctermsbibliographicCitation, …

Delimiter [delim: tekst]
In gegevens die uit meerdere waarden bestaan, kan door middel van deze string deze waarden tot één string worden samengevoegd.
Data onafhankelijk elementen (begin) [anonymous: herhaalbaar, meerdere velden]

Specificeer de elementen die data onafhankelijk zijn. Deze elementen worden ingevoerd vooraleer de data wordt bekeken. De data heeft geen invloed op deze elementen.

Velden:

 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Data onafhankelijk elementen (einde) [fin: herhaalbaar, meerdere velden]

Specificeer de elementen die data onafhankelijk zijn. Deze elementen worden ingevoerd nadat de data werd bekeken.

Velden:

 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Invoer informatie

Behandelen van de invoer informatie

Invoer informatie [datainfo: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de invoer informatie.

Extra sleutels:

 • iftext: de tekst
 • ifuser: gebruikersidentificatie
 • ifdate: tijdstip (ISO formaat, op de seconde nauwkeurig)

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Lidmaatschap

Behandelen van de lidmaatschap informatie

Lidmaatschap [datalm: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de lidmaatschap informatie.

Extra sleutels:

 • lmlabel: de code voor het lidmaatschap
 • lmlabelname: verwoording van het lidmaatschap

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Tag

Behandelen van de tag informatie

Tag [datatag: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de tag informatie.

Extra sleutels:

 • tgtag: de code voor de tag
 • tgtagname: verwoording van deze tag

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Drager

Behandelen van de dragers informatie

Drager [datadr: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de dragers informatie.

Extra sleutels:

 • drform: de code voor de drager
 • drformname: de verwoording voor deze code

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Identiteit

Behandelt de identiteitsgegevens

Titel [tgtitle: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de titel informatie.

Extra velden:

 • title: titel
 • tiap: alfabetiserende positie
 • tilg: taal van de titel
 • tity: type
 • tityname: verwoorden van het type

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Beschrijving [tgdesc: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de datum informatie:

Extra velden:

 • desc: tekst
 • dlg: taal

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Datum [tgdate: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de datum informatie.

Extra velden:

 • type: type van de datum
 • typename: verwoording van de datum
 • datebegin: begintijdstip (sorteercode)
 • dateend: eindtijdstip (sorteercode)
 • datedisplay: gebruikerszicht op de datum

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Plaats [tgplace: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelen van de plaats informatie.

Extra velden:

 • isaar: ISAAR(CPF) voor de plaats
 • place: verwoording van de plaats
 • allplaces: alle plaatsen

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Administratieve gegevens

Behandelt de administratieve gegevens

Administratieve velden [tgadm: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelt de administratieve gegevens.

Extra velden:

 • pn: plaatsnummer
 • mpb: magazijnplaats begin
 • mpe: magazijnplaats einde
 • locref: lokale referentie
 • vn: volgnummer
 • note: annotatie
 • notelg: taal van de annotatie
 • tr: aanwinsten record
 • trdate: tijdstip van aanwinst (ISO formaat)
 • trref: referentie van de aanwinst
 • trtitle: aanwinsten titel
 • donorisaar: alle donoren in ISAAR formaat samengesteld tot 1 string met behulp van de delimiter
 • donor: alle donoren samengesteld tot 1 string met behulp van de delimiter
 • inv: inschrijvingsnummers samengesteld tot 1 string met behulp van de delimiter
 • isad: ISAD loi
 • isadurl: URL naar de ISAD OPAC
 • isadtitle: titel van de ISAD
 • isadref: referentie van de ISAD loi

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Annotaties

Behandelt de administratieve gegevens

Annotaties [tgnote: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelt de administratieve gegevens.

 • type: Noot type
 • typename: Verwoording van dit type
 • lg: taalcode
 • note: noot zelf (Markdown)

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Documenten

Behandelt de toegevoegde documenten

Documenten [tgdoc: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelt de toegevoegde documenten:

 • dloi: d-loi van het document
 • url: URL naar het document
 • docsize: Omvang
 • type: Type document
 • typename: Verwoording van dit type

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Illustraties

Behandelt de toegevoegde illustraties

Illustraties [tgill: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelt de toegevoegde illustraties:

 • dloi: d-loi van de illustratie
 • url: URL naar de ilustratie
 • illsize: Omvang
 • type: Type illustratie
 • typename: Verwoording van dit type

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
ISAAR(CPF)

Behandelt de relaties naar authority codes

ISAAR(CPF) [tgire: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelt de relaties naar authority codes:

 • type: Type relatie
 • typename: Verwoording van dit type
 • isaar: ISAAR(CPF) code
 • isaarname: Verwoording van deze code
 • desc: Beschrijving van de ze relatie

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Externe relaties

Behandelt de relaties met externe bronnen

Externe relaties [tgere: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelt de relaties met externe bronnen:

 • type: Type relatie
 • typename: Verwoording van dit type
 • url: URL naar bron
 • desc: Beschrijving van de ze relatie

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Onderwerpen

Behandelt de toegekende onderwerpscodes

Onderwerpen [tgow: herhaalbaar, meerdere velden]

Behandelt de toegekende onderwerpscodes:

 • code: Onderwerpscode
 • codename: Beschrijving van dit onderwerp
 • type: Type onderwerpscode

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]
Specifieke velden

Beschrijving van de specifieke velden

Specifieke velden [tgfield: herhaalbaar, meerdere velden]

Beschrijving van de specifieke velden:

 • id: Code voor het veld
 • idname: Verwoording voor deze code
 • nature: Natuur van dit veld
 • display: Verwoording van dit veld

Velden:

 • Herhaal ? [metaTgdcsys.perfield]
 • Filter [metaTgdcsys.filter]
 • Elementen uit /elements/1.1/ [metaTgdcsys.dcelem]
 • Elementen uit /terms/ [metaTgdcsys.dcterms]
 • Lokaal [metaTgdcsys.localelm]
 • Taal [metaTgdcsys.language]
 • XML Schema type [metaTgdcsys.xsitype]
 • Attribute [metaTgdcsys.attr]
 • Sjabloon voor het attribuut [metaTgdcsys.tattr]
 • Sjabloon voor de waarde [metaTgdcsys.tvalue]
 • Extra sleutels [metaTgdcsys.keycons]