24. Anet jaarstatistieken

Op de website van Anet (http://anet.be) onder de rubriek Netwerk > Cijfers worden jaarlijks enkele statistieken verzameld.

Timing

 • Jaarlijks, in januari
 • Attendering op 5 januari via Gabriel e-mail (id jaarstat).

24.1. Anet catalogus

24.1.1. Verzamelen gegevens

Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Statistieken ‣ Maandelijks overzicht catalogus per lidmaatschap - plaatskenmerk [link]

 • Neem de periode januari van jaar+1

  Voorbeeld:

  Voor cijfers van 2016, neem 2017/01

  Deze maandstatistiek wordt getrokken telkens op de eerste zondag van de maand. De eerste zondag van januari reflecteert daarom beter de stand van zaken van eind december, dan de eerste zondag van december.

 • Daal in de statistiek af naar lvd > zebra

  Het lidmaatschap zebra dekt het bezit van de Anet bibliotheken. Tijdschriften die enkel in KULeuven zitten, hebben enkel antilope als lidmaatschap en worden dus in zebra niet meegeteld. Of anders gezegd: zebra is een lidmaatschap dat wordt gegeven aan alle records met bezit in Anet bibliotheken.

 • Tel het bezit voor de Anet bibliotheken op basis van acroniem

  Baseer je op de lijst van het voorgaande jaar en/of het overzicht van de Partners op de website . Hou rekening met bibliotheken die inmiddels zijn toegetreden, fusies, … .

  Wanneer cijfers erg verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar, kan een voetnoot onderaan de tabel genoteerd worden om de context daarvan te schetsen.

 • Aantal records

  Neem hiervoor het cijfer in de kolom Aantal bibliografische records

 • Aantal objecten

  Neem hiervoor de som van volgende kolommen:

  • Aantal objecten
  • Aantal volumes zonder objecten
  • Aantal plaatskenmerken zonder volumes

  Aantal objecten wil dus een cijfer geven over het aantal fysieke banden. Dat zijn zeker de o:loi’s (exemplaren/objecten in Brocade). Er zijn echter titelbeschrijvingen met enkel een plaatskenmerk en geen volume, en met plaatskenmerk/volumes maar zonder exemplaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor tijdschriften. We nemen deze cijfers mee om bij benadering iets te kunnen zeggen over de fysieke objecten.

 • e-collecties

  Het gaat hier over e-books en e-journals waarvoor in de titelbeschrijving een algemeen acroniem werd gegeven: UA, KdG, AP. Noteer in de online tabel duidelijk achter het acroniem dat het om e-collecties gaat.

 • Totaal

  Het totaal aantal is niet de optelsom van de bovenliggende cijfers in de tabel. Gebruik voor het totaal het cijfer achter *.

24.1.2. Publiceren

 • Kopieer de data van yyyy in een nieuw tabblad opacyyyy in statsanetcat.xlsx op webdav \anet\website.
 • Vul de totalen aan op tabblad anet opac en pas de grafiek aan.
 • Maak een nieuwe pagina aan op de website onder Netwerk > Cijfers met naam anet-catalogus-yyyy.
 • Kopier via de html code de gegevens van het voorgaande jaar in deze nieuwe pagina en pas de tabel aan volgens de nieuwe gegevens.
 • Plaats in de overzichtstabel onder Netwerk > Cijders, de link naar de pagina van het jaar yyyy.
 • Kopieer de grafiek in excel en plak in Paint. Bewaar als statsanetopac.png .
 • Pas de figuur op de website aan, zowel de tumbnail als de effectieve link!

24.2. Antilope catalogus

24.2.1. Verzamelen gegevens

Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Statistieken ‣ Maandelijks overzicht catalogus per lidmaatschap - plaatskenmerk [link]

 • Neem de periode januari van jaar+1

  Voorbeeld:

  Voor cijfers van 2016, neem 2017/01

  Deze maandstatistiek wordt getrokken telkens op de eerste zondag van de maand. De eerste zondag van januari reflecteert daarom beter de stand van zaken van eind december, dan de eerste zondag van december.

 • Daal in de statistiek af naar lvd > antilope

 • Titels

  Neem hiervoor het totaal cijfer (*) in de kolom Aantal bibliografische records.

 • Locaties

  Neem hiervoor het totaal cijfer (*) in de kolom Aantal Plaatskenmerken.

 • Titels per locatie

  Verhouding Locaties / Titels

 • Participanten

  Tel hiervoor het aantal acroniemen in de lijst van Antilope (uitgezonderd * en /acroniemen).

24.2.2. Publiceren

 • Vul de totalen aan op tabblad antilope in statsanetcat.xlsx op webdav \anet\website en pas de grafiek aan.
 • Vul de tabel aan op de website onder Netwerk > Cijfers > Antilope.
 • Kopieer de grafiek in excel en plak in Paint. Bewaar als statsantilope.png .
 • Pas de figuur op de website aan, zowel de tumbnail als de effectieve link!
 • Wijzig de verwoording van de link op Netwerk > Cijfers naar Overzicht 1973 - yyyy.
 • Vul de tabel aan onder project cat/antilope/bvv-2110 en publiceer in project doc/importexport.

24.3. Impala

24.3.1. Verzamelen gegevens

IBL en documentlevering ‣ Impala beheersfuncties ‣ Opvragen van de Impala statistieken [link]

 • Vraag de cijfers op per statistische groeperingscodes

  all-corp Alle bedrijfsbibliotheken
  all-extern Alle buitenlandse leveranciers
  all-gov Alle overheidsbibliotheken
  all-ob Alle Vlaamse Openbare bibliotheken
  all-school Alle Hogeschoolbibliotheken
  all-spec Alle speciale bibliotheken/documentatiecentra
  all-univ Alle Belgische universiteitsbibliotheken
  all-wet Alle andere wetenschappelijke bibliotheken

Tip

De cijfers voor Monographs zijn een optel som van de cijfers voor Monografie en Object.
De cijfers voor Succes zijn een optelsom van de cijfers voor Succes en Bezig.

24.3.1.1. Table 1a

IBL en documentlevering ‣ Impala beheersfuncties ‣ Overzicht Impala werkomgevingen [link]

 • Maak lijst
 • Ga naar Lijstbeheer ‣ Persoonlijk overzicht lijsten [link] > + Impala
 • Vink aan en kies voor Downloaden in Standaard CSV formaat.
 • Importeer in Excel
Foreign Document Suppliers
Worden manueel geteld en tellen niet meer mee in onderstaande opdeling.
Requesting and Supplying Libraries
kolom apply AND kolom supply is gelijk aan 1
Requesting Libraries
kolom apply is gelijk aan 1 AND kolom supply is gelijk aan 0
Fax/E-mail Libraries
Sinds 2007 onbestaande -

Notitie

Wanneer kolom apply AND kolom supply gelijk is aan 0, worden deze werkomgevingen niet meegeteld in de statistieken.

Enkele uitzonderingen kulx, kuly en uax mogen ook niet meegeteld worden, want dat zijn fictieve werkomgevingen.

24.3.1.2. Tabel 1b

 • Vertrek van hetzelfde excel bestand als voor Table 1a.
 • Maak een telling per groeperingscode. Het totaal van Table 1a moet hetzelfde zijn als het totaal van Table 1b.

24.3.1.3. Table 2: Number of requests submitted - All requests

 • Identifier: impala
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.4. Table 3: Number of requests submitted to Foreign Document Suppliers

 • Identifier: all-extern
 • Aanvragen door uw bibliotheek geleverd: aantal geleverde documenten per bron (nsfo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.5. Table 4: Number of requests submitted to Fax Suppliers

Fax bibliotheken bestaan niet meer sinds 2005.

24.3.1.6. Table 5: Number of requests submitted to University Libraries

 • Identifier: all-univ
 • Aanvragen door uw bibliotheek geleverd: aantal geleverde documenten per bron (nsfo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.7. Table 6: Number of requests submitted to Public libraries

 • Identifier: all-ob
 • Aanvragen door uw bibliotheek geleverd: aantal geleverde documenten per bron (nsfo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.8. Table 7: Number of requests submitted to Other types of libraries

 • Identifier: all-gov + all-corp + all-school + all-spec + all-wet
 • Aanvragen door uw bibliotheek geleverd: aantal geleverde documenten per bron (nsfo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.
 • De cijfers moeten opgevraagd worden per groeperingscode, daarna samentellen.

24.3.1.9. Table 8: Number of requests submitted by University Libraries

 • Identifier: all-univ
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.10. Table 9: Number of requests submitted by Public libraries

 • Identifier: all-ob
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.11. Table 10: Number of requests submitted by Corporate libraries

 • Identifier: all-corp
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.12. Table 11: Number of requests submitted by Schools Higer Education

 • Identifier: all-school
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.13. Table 12: Number of requests submitted by Special libraries

 • Identifier: all-spec
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.14. Table 13: Number of requests submitted by Government libraries

 • Identifier: all-gov
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.

24.3.1.15. Table 14: Number of requests submitted by other types of scientific/academic libraries

 • Identifier: all-wet + all-spec
 • Aanvragen door uw bibliotheek geplaatst: aantallen per bron (nafo)
 • Gebruik de Totaal cijfers, niet de cijfers per bron.
 • De cijfers moeten opgevraagd worden per groeperingscode, daarna samentellen.

24.3.1.16. Table 15: Total number of requests submitted in Impala

Zie cijfers Table 2

24.3.1.17. Table 16: Total number of requests submitted in Impala by University Libraries

Zie cijfers Table 8

24.3.1.18. Table 17: Total number of requests submitted in Impala by Public libraries

Zie cijfers Table 9

24.3.1.19. Table 18: Total number of requests submitted in Impala by Corporate libraries

Zie cijfers Table 10

24.3.1.20. Table 19: Total number of requests submitted in Impala by Schools Higher Education

Zie cijfers Table 11

24.3.1.21. Table 20: Total number of requests submitted in Impala by Special libraries

Zie cijfers Table 12

24.3.1.22. Table 21: Total number of requests submitted in Impala by Government libraries

Zie cijfers Table 13

24.3.1.23. Table 22: Total number of requests submitted in Impala by Other types of Sc./Ac. libraries

Zie cijfers Table 14

24.3.1.24. Table 23: Number of requests (success and fail) by type of requester

Zie cijfers Table 16-22

24.3.1.25. Table 24: Number of requests (success) by type of supplier

Zie cijfers Table 3-7

24.3.1.26. Table 25: Success Ratio

Zie cijfers Table 2

24.3.2. Grafieken

Om de grafieken aan te passen

 • klik je op de gegevensreeksen,
 • zoek dan de overeenstemmende tabel waarin de gegevens geselecteerd zijn,
 • breidt de selectie uit met de cijfers van het bijkomende jaar.

Pas de titels op de grafieken aan met de nieuwe jaartal.

24.3.3. Publiceren

 • Kopieer op webdav onder \impala\Statistieken het bestand impalastatsyyyy.xlsx bestand van het voorgaande jaar en hernoem naar het nieuwe jaar.

 • Vul alle nieuwe cijfers aan op het werkblad IMPALA. Alle andere werkbladen moeten zeker behouden blijven (koppeling formules)!

 • Sla het impalastatsyyyy.xlsx bestand op als Webpagina (*.htm, *.html).

  Bij de opties onderaan selecteer je bij OPSLAAN Hele werkmap en klik op PUBLICEREN.
  Kies voor IMPALA > Blad > Alle inhoud en klik op PUBLICEREN.

  In de folder is er nu een bestand impalastatsyyyy.htm bijgekomen en een folder impalastats_bestanden.

 • Open het impalastatsyyy.htm bestand met een editor.

 • Pas alle verwijzingen naar impalastatsyyyy_bestanden\xxx.png en impalastatsyyyy_bestanden\xxx.gif aan in xxx.png of xxx.gif.

 • Verwijder omzichtig andere eventuele overtollige html tags.

 • Plaats de bestanden uit de folder impalastatsyyyy_bestanden in het folder op hetzelfde niveau als impalastatsyyyy.htm

 • Hernoem impalastatsyyyy.htm naar index.html

 • Als alles goed zit, plaats je deze bestanden op webdav in \impala\Desktop\stat\aggregate.

 • Pas het index.html bestand onder \impala\Desktop\stat aan met het juiste jaartal.

 • Synchroniseer met webdav in Desktop ‣ Desktop - beheersfuncties ‣ Beheer desktops [link] dekstop impala en test uit op desktop.

 • Pas de naam van de desktop service Impalastat aan onder Desktop ‣ Desktop - beheersfuncties ‣ Beheer services [link], zowel de Omschrijving als de tekst in verschillende talen.

 • Wijzig de verwoording van de link op anet.be onder Netwerk > Cijfers naar Gedetailleerde cijfers 1992 - yyyy.

24.4. Aankondiging

Maak een kort nieuwsitem aan op de dektop van Impala om de statistieken aan te kondigen.

Maak een bericht aan voor het loginscherm in Brocade om de publicatie van de statistieken op anet.be aan te kondigen.