21. Permanentie - Herstarten van ANET servers

21.1. Inleiding

Deze richtlijnen hebben slechts één doel: herstarten van de Anet servers op de meest veilige methode.

Elke van deze servers beschikt over een remote access eenheid. Dit is een extra ingebouwde computer waarmee men de server nog kan aansturen bij problemen.

De werkwijze begint steeds met het inloggen via SSH (PuTTY) op ofwel dev (dev.anet.be = 143.169.239.28) ofwel op anet (anet.be = 143.169.239.17). Dit naargelang de machine die nog werkt.

Zorg dat je het masterwachtwoord van Password safe uit je persoonlijke passwordmanager opdiept!

Eens ingelogd op de werkende machine, voer je de volgende commando’s in:

screen
cd /library/tmp
pwsafe -e -s consoles # vul het masterwachtwoord in

Verzamel nu, uit de output van dit laatste commando, de volgende 6 gegevens over de slecht functionerende server:

pwsafe -e -s consoles
Code Verwoording
<IP> Het gewone IP nummer
<IP-remoteaccess> Het IP nummer van de remote access eenheid
<PW> Het root wachtwoord
<PW-remoteaccess> Het root wachtwoord van de remote access eenheid
<Console> De instructie om de console op te starten op de remote access eenheid
<Console-escape> De toestaanslagen nodig om te ontsnappen aan de console op de remote access eenheid

21.2. Herstarten

Waarschuwing

Elk van de volgende werkwijzen laat toe om de server te herstarten: je hoeft slecht 1 werkwijze succesvol toe te passen.

Waarschuwing

Het kan zijn dat een methode helemaal niet lukt: ga dan over op de volgende methode!

21.2.1. Meest veilige herstart-procedure

ssh root@<IP> # indien gevraagd, vul in: <PW>
init 6

Deze methode is de meest wenselijke, maar zal slechts zelden werken.

Als je deze sequentie kunt invullen, moet je een 20-tal minuten geduld hebben. Als je daarna kunt inloggen in Brocade met je browser, is de procedure afgelopen.

21.2.2. Remote Access met zicht op de verwerking

ssh root@<IP-remoteaccess>  # kan een tijdje duren, indien gevraagd, vul in: <PW-remoteaccess>
<Console>  # log in met userid root en wachtwoord <PW>!
init 6
# Stop output met <Console-escape>
exit

Deze methode zal meestal slechts werken indien er een netwerkprobleem op de server is.

Als je deze sequentie kunt invullen, moet je een 20-tal minuten geduld hebben. Als je daarna kunt inloggen in Brocade met je browser, is de procedure afgelopen.

Tip

Zelfs als deze methode niet lukt, kan het interessant zijn de console open te laten en de overblijvende methodes in een apart scherm uit te voeren: je kan dan meevolgen wat er bij het opstarten gebeurt.

21.2.3. Remote Access zonder zicht op de verwerking: mogelijkheid 1

ssh root@<IP-remoteaccess>  # kan een tijdje duren, indien gevraagd, vul in: <PW-remoteaccess>
racadm serveraction powercycle
exit

Dit is meestal de werkende oplossing: het komt neer op het herstarten van de hardware.

Als je deze sequentie kunt invullen, moet je een 20-tal minuten geduld hebben. Als je daarna kunt inloggen in Brocade met je browser, is de procedure afgelopen.

21.2.4. Remote Access zonder zicht op de verwerking: mogelijkheid 2

ssh root@<IP-remoteaccess>  # kan een tijdje duren, indien gevraagd, vul in: <PW-remoteaccess>
cd system1
reset
exit

Als je deze sequentie kunt invullen, moet je een 20-tal minuten geduld hebben. Als je daarna kunt inloggen in Brocade met je browser, is de procedure afgelopen.