6. Updating van de Brocade data op de ontwikkelmachine

6.1. Doel

De ontwikkelmachine bevat reële data die wordt gebruikt om (nieuwe) software uit te testen.

Door de aard van de ontwikkelserver gaat deze data vlug degraderen: foutieve software gaat de data verkeerd wegschrijven. De data veroudert ook snel.

Deze tekst beschrijft welke stappen er moeten worden ondernomen om deze gegevens te hernieuwen. Het uitgangspunt is dat deze gegevens gebaseerd zijn op de data van de Anet productieserver.

6.2. Tijdstip

Het lijkt aangewezen om deze procedure uit te voeren in de aanloopperiode voor een nieuwe release. Dit heeft als voordeel dat de nieuwe release kan worden getest tegen de reële data. Meer in het bijzonder kunnen de procedures uit /release/current functioneren.

6.3. Aandachtspunten

Er zijn diverse problemen:

 • Het moet absoluut worden verhinderd dat de Brocade toepassing op de ontwikkelmachine communiceert met de buitenwereld. Meer in het bijzonder mogen er geen mails worden uitgestuurd:

  shipper -admin '*' active=no
  
 • De ontwikkelmachine mag ook geen mails gaan oogsten (mailscan):

  mailscan -mailbox inactivate '*'
  
 • De ontwikkelmachine mag - in het kader van Brocade functionaliteit - geen SSH of FTP transfers uitvoeren

Ook met data moet zorgvuldig worden omgesprongen:

 • Sommige data is typisch voor de ontwikkelmachine
 • Op de ontwikkelmachine kan ook al data zijn ingevoerd die worden gebruikt bij de nieuwe functionaliteit
 • Sommige data wordt niet beheerd in de M omgeving (denk maar aan Lucene indexen)

6.4. Voorbereiding

 1. Breng de ontwikkelteams op de hoogte: Anet en Ciblis
 2. Vraag na welke data er moet worden bewaard:
  • daar waar mogelijk update moto met deze data
  • zet de specifieke globals opzij voor gemakkelijke toegankelijkheid
  • ^BMETAD wordt steeds opzij gezet.
  • Controleer /release/current/. Deze is een goede indicator om aan te geven welke globals er zijn veranderd.

6.5. Procedure

 1. Transfereer de backup-data van moto naar legato (tijdsduur: 35 min.)

  cd /brocadefull; scp mumps.dat x.dat xs.dat legato:/library/database/moto
  
 2. Maak mailen onmogelijk: Verifieer de automatische processen standard.shipper en standard.mailscan deze mogen niet actief zijn.:

  shipper -admin '*' active=no
  mailscan -mailbox inactivate '*'
  
 3. Leg procman en background stil (Zeer belangrijk):

  service web stop
  procman -forbid
  service procman stop
  background -forbid
  service background stop
  service m stop
     mupip rundown -r ‘*’
  
 4. Zet de GT.M configuratie van legato gelijk aan deze van moto

  export gtm_lvnullsubs=0 mumps -r GDE # … add, delete, change, show … exit mupip rundown -r ‘*’ mutil -config init force=yes

 5. Start met een backup van legato (tijdsduur: 120 min.). Backup is per global:

  cd /backup/db/brocade/zwr
  mutil -list glo '*' '~X*' '~Z*' safe=y | parallel mutil -gout {} format=zwr safe=y
  cd /backup/db/brocade/zwr/unsafe
  mutil -gout SIMPA SPRE UHIST URE UPROCESS UERR MUSENR UJOB UMENU BMETAD format=zwr
  
 6. Kopieer de getransfereerde data naar de juiste plaats:

  cd /library/database/moto; mv -f mumps.dat x.dat xs.dat /library/database/brocade/base/0
  
 7. Sweep (tijdsduur: 30 min.)

  qtech -admin sweep
  
 8. Plaats de volgende globals terug behalve ^BMETAD:

  mutil -kill glo UDELPHI
  mutil -kill glo UERR
  mutil -kill glo UPROCESS
  mutil -kill glo UHIST
  mutil -kill glo SIMPA
  mutil -kill glo SPRE
  mutil -kill glo UHIST
  mutil -kill glo URE
  mutil -kill glo MUSENR
  mutil -kill glo UJOB
  mutil -kill glo UMENU
  mutil -kill glo BLIC
  mutil -kill glo UMOTD
  mutil -kill glo USERS
  
  mutil -import UDELPHI.zwr
  mutil -import UERR.zwr
  mutil -import UPROCESS.zwr
  mutil -import UHIST.zwr
  mutil -import SIMPA.zwr
  mutil -import SPRE.zwr
  mutil -import UHIST.zwr
  mutil -import URE.zwr
  mutil -import MUSENR.zwr
  mutil -import UJOB.zwr
  mutil -import UMENU.zwr
  mutil -import BLIC.zwr
  mutil -import UMOTD.zwr
  mutil -import BTEXT.zwr
  mutil -import USERS.zwr
  
 9. Voer uit:

  motd -delete
  
 10. Voer uit:

  ``/release/current``
  
 11. Maak mailen onmogelijk: Verifieer de automatische processen standard.shipper en standard.mailscan deze mogen niet actief zijn. Doe ook:

  shipper -admin '*' active=no
  mailscan -mailbox inactivate '*'
  
 12. Zet procman en background terug in werking:

  service m start
  service web start
  procman -allow
  service procman start
  background -allow
  service background start
  
 13. Lucene indexen:

  op **legato**:
  
  rm -rf /library/database/explorator/lucene
  mkdir /library/database/explorator/lucene
  
  
  op **moto**:
  
  scp -r /library/database/explorator/lucene/* root@legato:/library/database/explorator/lucene
  
 14. Plaats andere data terug

 15. Herstart de server

6.6. Opmerking

Gebruiker moeten eerste de cookies schrappen vooraleer terug te kunnen werken op legato.