11. Bibliotheekwijzer

11.1. Abstract

De bibliotheekwijzer biedt u een toepassing om voor een of meerdere bibliotheeklocaties praktische informatie te bundelen op een webpagina. Adresgegevens, openingsuren, google map, contactgegevens, … worden opgehaald elders in Brocade en samengevoegd op een webpagina in een aanpasbare look and feel (via CSS).

11.2. Inleiding

In de toepassing onder Instellingen ‣ Bibliotheekwijzer [link] kan u een locatie definiëren en vervolgens verschillende modules toevoegen. Volgende modules zijn beschikbaar vanaf Rel 4.10:

adres
Toont het adres van een of meerdere bibliotheken.
closed
Geeft op een kalender de sluitingsdagen van een bibliotheek weer.
contact
Toont de contactgegevens van een of meerdere bibliotheken.
isopen
Geeft aan of de bibliotheek vandaag open is of gesloten.
map
Toont een Google map met daarop de locatie van een of meerdere bibliotheken.
note
Toont vrije tekst.
open
Toont de openingsuren van een bibliotheek, eventueel met verschillende periodes.
visitors
Geeft de data van de bezoekersteller weer: exacte cijfers, druktemeter, maximale bezetting, … .

Via een template en beperkte CSS opties, kan u het resultaat vormgeven en aanpassen aan de gewenste huisstijl.

Notitie

Deze toepassing gaat zijn data telkens halen in een andere toepassing van Brocade en heeft dus als voordeel dat de informatie dynamisch wordt aangepast en slechts op een plek in Brocade moet beheerd worden. Het gebruik van de bibliotheekwijzer veronderstelt dan wel dat de nodige informatie effectief werd genoteerd in de gekoppelde toepassingen.

De output voor een specifieke locatie van de bibliotheekwijzer is een webpagina, maar kent verschillende varianten:

 • als afzonderlijke webpagina;
 • geïntegreerd als widget in een bestaande webpagina;
 • vanuit de OPAC;
 • vanuit eindgebruikersdiensten in de desktop (werkstation);
 • als service in een desktop.

Meer hierover onder Weergave van de bibliotheekwijzer.

11.3. Locatie

Elke locatie komt overeen met een webpagina/widget met specifieke modules. Wanneer voor eenzelfde bibliotheek meerdere weergaves moeten bestaan, dan moeten hiervoor meerdere locaties aangemaakt worden.

Voorbeeld:

Voor de bibliotheek van UAntwerpen Campus Drie Eiken wil ik een globale info-pagina maken met adres- en contactgegevens, openingsuren, … . Bijkomend wil ik ook een widget voorzien op de algemene website met daarop enkel de druktemeter voor deze bibliotheek. Dit zijn dan 2 locaties in de bibliotheekwijzer die ik voor dezelfde bibliotheek moet aanmaken.
Identificatie
De identifier identificeert op unieke wijze de meta-informatie van een locatie. De identifier moet beginnen met een letter en mag verder nog bestaan uit cijfers en letters. Letters mogen zowel bovenkast als onderkast zijn.
URL
Na registratie van een locatie verschijnt hier een link naar de preview van de bibliotheekwijzer. Op deze manier kan het eindresultaat snel bekeken worden.
Instelling
Noteer hier eventueel de catalografische instelling waarvoor de locatie wordt aangemaakt. Niet verplicht.
Toegangssloten
Aan de hand van een toegangsslot kan het beheer van een locatie beperkt worden tot een specifieke groep. Enkel gebruikers die tot deze groep behoren, kunnen aanpassingen doen aan de meta-informatie van een locatie.
Omschrijving
Geef hier een omschrijving van de locatie, die eventueel ook als titel ($title) van de bibliotheekwijzer kan getoond worden.
Algemene template

De algemene template geeft de bouwstenen van de biblitoheekwijzer weer en wordt na registratie automatisch aangevuld op basis van de gedefinieerde modules. Via de algemene template kan u de volgorde van de getoonde modules aanpassen, titels wijzigen, … . Dit veld wordt geschreven in HTML en kan gebruik maken van placeholders ($) om tekstfragmenten in te voegen.

Tip

Standaard worden alle modules onder elkaar getoond in de biblitoheekwijzer. Deze schikking kan aangepast worden door bijvoorbeeld in de algemene template een tabelstructuur (<table><tr><td>) in te voegen om zo de modules compacter op het scherm te schikken.

CSS
Via CSS kan de opmaak van de biblitoheekwijzer aangepast worden. Na registratie wordt hier een default CSS genoteerd die aangevuld/aangepast kan worden naar, bijvoorbeeld, de vereisten voor de huisstijl van uw instelling.
Modules
Via de modules kan u bepalen welke gegevens voor deze locatie moeten verzameld en getoond worden. In de meeste gevallen verwijst de module naar een andere plek in Brocade waar de gewenste informatie reeds genoteerd staat en kan opgehaald worden. De verschillende modules worden hieronder in detail toegelicht.

11.4. Modules

Een module kan toegevoegd worden door

 • aan te geven hoe vaak u een bepaalde module wenst in te voegen;
 • op te geven welk type module u wenst in te voegen;
 • te klikken op de knop extra module(s) van type.

Waarschuwing

De modules zijn pas definitief toegevoegd na registratie! Pas dan worden ze ook toegevoegd aan de Algemene template.

11.4.1. Adres

Via de module adres wordt het adres van een of meerdere bibliotheken getoond.

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld adres1, adres2 of adresuacde, adresuacst.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. Elke module komt met een standaard titel (libguide.module) die in de meeste gevallen wel zal voldoen. U kan echter steeds een nieuw tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Elke module komt met een eigen template die definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML.

Voorbeeld:

<div class="libraryname">$name</div>
<div class="libraryaddress">
{$street!<br />}
{$pc $city!<br />}
{$country!}
</div>
Instelling

De instelling bepaalt welke gegevens er effectief worden opgehaald om weer te geven in deze module. Deze instelling kan zijn:

 • een catalografische instelling;
 • een libloi, waarbij de gegevens worden opgehaald bij de default adresidentifier;
 • een libloi^adresidentifier, waarbij de specifieke adresidentifier wordt vastgelegd;
 • een groep van bibliotheken (Zie Systeembeheer ‣ Bibliografieën ‣ Beheer van groepen bibliotheken [link]). In dit geval moet het veld Groepering op Ja worden ingesteld.

Het is ook mogelijk meerdere instellingen op te geven, gescheiden door ;.

Voorbeelden

UA-CDE
AP-KC; AP-LNI; AP-VSK
lib::862
lib::175^rbl
AP

Gezien AP zowel een catalografische instelling als een groep van bibliotheken kan zijn, bepaalt het veld Groepering wat er nu precies bedoeld wordt.
Groepering Ja –> Gebruik de groep van bibliotheken AP
Groepering Neen –> Gebruik de catalografische instelling AP met de daar gespecificeerde adresidentifier.
Groepering
Wanneer de opgegeven instelling een groep van bibliotheken is, moet hier Ja geselecteerd worden. In alle andere scenario’s mag de selectie hier op de default Neen blijven staan.

11.4.2. Contact

Via de module contact wordt het adres van een of meerdere bibliotheken getoond.

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld contact1, contact2 of contactuacde, contactuacst.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. Elke module komt met een standaard titel (libguide.module) die in de meeste gevallen wel zal voldoen. U kan echter steeds een nieuw tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Elke module komt met een eigen template die definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML.

Voorbeeld:

{$person!<br>}
{$tel!<br>}
{$fax!<br>}
{$email!<br>|urlize}
{$url!<br>|urlize}
Instelling

De instelling bepaalt welke gegevens er effectief worden opgehaald om weer te geven in deze module. Deze instelling kan zijn:

 • een catalografische instelling;
 • een libloi, waarbij de gegevens worden opgehaald bij de default contactidentifier;
 • een libloi^contactidentifier, waarbij de specifieke contactidentifier wordt vastgelegd;
 • een groep van bibliotheken (Zie Systeembeheer ‣ Bibliografieën ‣ Beheer van groepen bibliotheken [link]). In dit geval moet het veld Groepering op Ja worden ingesteld.

Het is ook mogelijk meerdere instellingen op te geven, gescheiden door ;.

Voorbeelden

UA-CDE
AP-KC; AP-LNI; AP-VSK
lib::862
lib::175^rbl
AP

Gezien AP zowel een catalografische instelling als een groep van bibliotheken kan zijn, bepaalt het veld Groepering wat er nu precies bedoeld wordt.
Groepering Ja –> Gebruik de groep van bibliotheken AP
Groepering Neen –> Gebruik de catalografische instelling AP met de daar gespecificeerde contactidentifier.
Groepering
Wanneer de opgegeven instelling een groep van bibliotheken is, moet hier Ja geselecteerd worden. In alle andere scenario’s mag de selectie hier op de default Neen blijven staan.

11.4.3. Map

De module map toont een Google map met daarop de locatie van een of meerdere bibliotheken.

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld map1, map2 of mapuacde, mapuacst.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. Elke module komt met een standaard titel (libguide.module) die in de meeste gevallen wel zal voldoen. U kan echter steeds een nieuw tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Elke module komt met een eigen template die definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML.

Voorbeeld:

$map
Instelling

De instelling bepaalt welke gegevens er effectief worden opgehaald om weer te geven op de map. Deze instelling kan zijn:

 • een catalografische instelling;
 • een libloi, waarbij de gegevens worden opgehaald bij de default adresidentifier;
 • een libloi^adresidentifier, waarbij de specifieke adresidentifier wordt vastgelegd;
 • een groep van bibliotheken (Zie Systeembeheer ‣ Bibliografieën ‣ Beheer van groepen bibliotheken [link]). In dit geval moet het veld Groepering op Ja worden ingesteld.

Het is ook mogelijk meerdere instellingen op te geven, gescheiden door ;.

Voorbeelden

UA-CDE
AP-KC; AP-LNI; AP-VSK
lib::862
lib::175^rbl
AP

Gezien AP zowel een catalografische instelling als een groep van bibliotheken kan zijn, bepaalt het veld Groepering wat er nu precies bedoeld wordt.
Groepering Ja –> Gebruik de groep van bibliotheken AP
Groepering Neen –> Gebruik de catalografische instelling AP met de daar gespecificeerde adresidentifier.
Groepering
Wanneer de opgegeven instelling een groep van bibliotheken is, moet hier Ja geselecteerd worden. In alle andere scenario’s mag de selectie hier op de default Neen blijven staan.
Breedte van de map
Bepaal de afmetingen van de getoonde map door breedte en hoogte op te geven in px.
Hoogte van de map
Bepaal de afmetingen van de getoonde map door breedte en hoogte op te geven in px.
Zoomfactor

De zoomfactor bepaalt hoeveel details er getoond worden op de map. Door trial and error kan u de zoomfactor bijstellen tot het gewenste resultaat. Hoe hoger de zoomfactor, hoe sterker ingezoomd.

Tip

Zoomfactor 14 (default): Antwerpen centrum, zonder veel details
Zoomfactor 12: Ring rond Antwerpen
Zoomfactor 10: Provincie Antwerpen
Zoomfactor 7: België

Tip

Lengte en breedte graad worden in Brocade automatisch berekend op basis van het adres. Dit kan echter manueel aangepast worden ter hoogte van de instelling (Instellingen ‣ Instelling invoeren/wijzigen [link]).

11.4.4. Open

Via de module open worden de openingsuren van een biblotheek getoond, eventueel voor verschillende periodes.

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld open1, open2 of openuacde, openuacst.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. Elke module komt met een standaard titel (libguide.module) die in de meeste gevallen wel zal voldoen. U kan echter steeds een nieuw tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Elke module komt met een eigen template die definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML.

Voorbeeld:

$open
Begin overzicht
Geef een begindatum (dd/mm/yyyy) of het aantal dagen voor vandaag dat het overzicht moet starten.

Voorbeeld:

Geeft u hier als waarde 0, dan zal er gezocht worden naar de beschikbare periode waarvoor openingsuren zijn opgegeven, waarbinnen de datum van vandaag valt. Dit is de eerste periode die zal getoond worden in de bibliotheekwijzer.
Einde overzicht
Geef een einddatum (dd/mm/yyyy) of het aantal dagen na vandaag dat het overzicht moet eindigen.

Voorbeeld:

Geeft u hier als waarde 150, dan zal er gezocht worden naar de beschikbare periode waarvoor openingsuren zijn opgegeven, waarbinnen de datum van [vandaag+150 dagen] valt. Dit is de laatste periode die zal getoond worden in de bibliotheekwijzer.
Leenkalender
Geef de identifier van de leenkalender waaruit de openingsuren moeten gehaald worden.

11.4.5. Closed

Via de module closed worden op een kalender de sluitingsdagen van de bibliotheek getoond (groene/rode inkleuring).

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld closed1, closed2 of closeduacde, closeduacst.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. Elke module komt met een standaard titel (libguide.module) die in de meeste gevallen wel zal voldoen. U kan echter steeds een nieuw tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Elke module komt met een eigen template die definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML.

Voorbeeld:

$calendar
Begin overzicht
Geef een begindatum (dd/mm/yyyy) of het aantal dagen voor vandaag dat de kalender met sluitingsdagen moet starten.

Voorbeeld:

De kalender wordt standaard geopend in de huidige maand. Geeft u hier als waarde 0, dan kan er niet doorgeklikt worden naar eerdere maanden om de sluitingsdagen te bekijken.
Einde overzicht
Geef een einddatum (dd/mm/yyyy) of het aantal dagen na vandaag dat de kalender met sluitingsdagen moet eindigen.

Voorbeeld:

De kalender wordt standaard geopend in de huidige maand. Geeft u hier als waarde 150, dan kan er tot ongeveer 5 maanden na de dag van vandaag doorgeklikt worden in de kalender om de sluitingsdagen te bekijken.
Leenkalender
Geef de identifier van de leenkalender waaruit de sluitingsdagen moeten gehaald worden.

11.4.6. Isopen

De module isopen geeft aan of de bibliotheek vandaag open of gesloten is.

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld isopen1, isopen2 of isopenuacde, isopenuacst.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. Elke module komt met een standaard titel (libguide.module) die in de meeste gevallen wel zal voldoen. U kan echter steeds een nieuw tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Elke module komt met een eigen template die definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML.

Voorbeeld:

{$libguide.libisclosed | rm:isopen}
{$libguide.libisopen $open | stay:isopen}
Leenkalender
Geef de identifier van de leenkalender waaruit de openingsuren en sluitingsdagen moeten gehaald worden.

11.4.7. Note

Via de module note kan vrije tekst toegevoegd worden aan de bibliotheekwijzer.

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld note1, note2 of notecollecties, noteremarks.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. In tegenstelling tot alle andere modules, komt de module note niet met een standaard titel omdat de inhoud uiteraard niet gekend is. U kan hiervoor zelf een tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Een template definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML. Voor de module note moet deze templete zelf opgebouwd worden, bijvoorkeur aan de hand van tekstfragmenten.

11.4.8. Visitors

Via de module visitors kunnen de data van de bezoekersteller(s) worden weergegeven: exacte cijfers, druktemeter, maximale bezetting, …

Type
Geeft het type van de module weer en wordt automatisch ingevuld.
Identifier
Geef hier een unieke (binnen een locatie) identifier voor deze module op. Default is dit gelijk aan het type van de module. Worden er meerdere modules van hetzelfde type gebruikt binnen een locatie, dan moet de identifier aangepast worden in bijvoorbeeld visitors1, visitors2 of visitorsuacde, visitorsuacst.
Titel

Aan de hand van een tekstfragment kan een titel voor de specifieke module worden omschreven. Elke module komt met een standaard titel (libguide.module) die in de meeste gevallen wel zal voldoen. U kan echter steeds een nieuw tekstfragment aanmaken. Onder het veld voor het tekstfragment staat (na registratie) de verwoording van het opgegeven tekstfragment.

Dit veld kan gebruikt worden om in de bibliotheekwijzer een titel te tonen bij de module. Deze verschijnt standaard in de Algemene template als <div class="moduleheader">.

Template
Elke module komt met een eigen template die definieert wat er precies in deze module getoond wordt. Deze template is aanpasbaar binnen een locatie, gebruik makende van HTML.

Voorbeeld:

<table style="font-size:8pt">
<tr><td colspan=2 style="background-color:{$color}"> </td></tr>
<tr><td>$.tijdstip</td><td>$time</td></tr>
<tr><td>$.beschikbareplaatsen</td><td style="text-align:center">$max</td></tr>
<tr><td>$.bezetteplaatsen</td><td style="text-align:center">$count</td></tr>
</table>
<p>$balk</p>
Zone

Geef de identifier van de zone van de bezoekersteller van dewelke u gegevens wenst te tonen in de bibliotheekwijzer.

Tip

Het is niet mogelijk om meerdere zones op te geven. Echter, wil u de gegevens van meerdere zones samen weergeven, dan kan u hiervoor een nieuwe zone definiëren (onder Eindgebruikers ‣ Eindgebruikers - Bezoekerstellers ‣ Zones bezoekersteller [link]) met als kinderen de zones die u wenst te bundelen.

Aantal onderverdelingen
Wanneer de data van de bezoekersteller getoond worden als een druktemeter (ingekleurde balk), dan kan u bepalen in hoeveel ‘blokjes’ de balk moet onderverdeeld zijn.
Lengte
Wanneer de data van de bezoekersteller getoond worden als een druktemeter (ingekleurde balk), dan kan u bepalen hoelang deze balk moet zijn.
Hoogte
Wanneer de data van de bezoekersteller getoond worden als een druktemeter (ingekleurde balk), dan kan u bepalen hoe hoog deze balk moet zijn.
Alternatieve kleur groen
Standaard is de inkleuring van de druktemeter groen>oranje>rood. Hier kan de groene kleur aangepast worden in een andere hexadecimale of rgb kleur.
Alternatieve kleur oranje
Standaard is de inkleuring van de druktemeter groen>oranje>rood. Hier kan de oranje kleur aangepast worden in een andere hexadecimale of rgb kleur.
Alternatieve kleur rood

Standaard is de inkleuring van de druktemeter groen>oranje>rood. Hier kan de rode kleur aangepast worden in een andere hexadecimale of rgb kleur.

Notitie

De inkleuring van de druktemeter wordt bepaald door een watervalsysteem:

 1. wat is ingevuld bij de module visitors in de locatie (Locaties [link])
 2. wat is ingevuld bij de zone van de gekoppelde bezoekersteller (Zones bezoekersteller [link])
 3. standaard groen, oranje en rood

Gebruik een van volgende notaties voor de kleuren:

 • de hexadecimale notatie (#11aacc of #1ac)
 • de html color name (red)
 • de rgb notatie (rgb(17,170,204))

11.5. Weergave van de bibliotheekwijzer

De bibliotheekwijzer wordt beschouwd als een service van de Brocade desktop en kan op verschillende manieren aan de eindgebruiker worden aangeboden.

11.5.1. Webpagina

Bij elke aanpassing binnen een locatie wordt een URL gegenereerd waarop de gegevens te raadplegen zijn. Deze URL kan gebruikt worden om de bibliotheekwijzer aan te bieden aan de eindgebruikers.

http://anet.be/services.phtml?service=libguide&language=[lgid]&extra=[locatieid]

waarbij lgid staat voor een taalcode N, F, E, U en locatieid staat voor de identifier van de locatie van de bibliotheekwijzer.

11.5.2. Widget

Het is mogelijk om de bibliotheekwijzer te integreren in een bestaande webpagina als een widget. Meestal gaat het dan om een beperkte bibliotheekwijzer (een of 2 modules).

Om dit te realiseren moeten er 2 extra tags in de HTML pagina geplaatst worden.

<div id="libguidewidget_[locatieid]"></div>

Dit moet geplaatst worden op de plek in de webpagina waar de widget effectief moet getoond worden. [locatieid] moet vervangen worden door de gewenste id van de locatie.

<script id="libwidget" type="text/javascript" src="/brocade/libguide/libguidewidget.js" data-lg="[lgid]"></script>

Dit moet geplaatst worden in de <head></head> zone van de webpagina of helemaal onderaan de pagina voor </html>. [lgid] moet vervangen worden door de gewenste taalcode (N, F, E, of U).

Voorbeeld:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1" />
</head>

<body>

<h1> testing widget </h1>

<div id="libguidewidget_cde"></div>

</body>

<script id="libguidewidget" type="text/javascript" src="http://dev.anet.ua.ac.be/brocade/libguide/libguidewidget.js" data-lg="N"></script>

</html>

11.5.3. Vanuit OPAC

In de OPAC kan in de rubriek Beschikbaarheid doorgeklikt worden op de naam van de bibliotheek om de adres- en contactgegevens op te vragen. Deze link kan aangepast worden en bijvoorbeeld vervangen worden door een link naar de bibliotheekwijzer voor deze locatie. Deze URL kan aangepast worden onder Instellingen ‣ Beheer catalografische instellingen [link] in het veld Adres URL voor OPAC.

11.5.4. Vanuit eindgebruikersdiensten

Wanneer in een desktop eindgebruikersdiensten worden aangeboden (verlengen, geleende werken, …) kan daar doorgeklikt worden op een link naar de bibliotheek (= werkstation). Deze link kan altijd aangepast worden en bijvoorbeeld vervangen worden door een link naar de bibliotheekwijzer voor deze locatie/werkstation. Deze URL kan aangepast worden onder Leen ‣ Leen - Beheersfuncties ‣ Werkstations [link] in het veld HTML.

Voorbeeld:

Standaard wordt er in de eindgebruikersdiensten een scherm als dit getoond.

Wil u dit scherm uitbreiden met de openingsuren en sluitingsdagen, dan kan u hiervoor een locatie aanmaken en vanuit de desktop eindgebruikersdiensten de link leggen naar deze bibliotheekwijzer.

11.5.5. Desktop service

De biblitoheekwijzer is een service binnen een desktop. Een locatie kan ook als dusdanig worden aangeboden in het menu van de desktop.

 1. Maak een nieuwe service aan via Desktop ‣ Desktop - beheersfuncties ‣ Beheer services [link].
 2. Bij voorkeur de identifier voor deze service laten starten met libguide en vervolgens de locatie-id. Op deze manier komen alle services van het type libguide bij elkaar te staan.
 3. Het type van deze service is Applicatie met als URL libguide?CDlibgid=[locatieid]. Vervang [locatieid] door de gewenste identifier van de locatie.
 4. Voeg via Desktop ‣ Desktop - beheersfuncties ‣ Beheer desktops [link] deze service toe onder Diensten.

11.6. Het gebruik van tekstfragmenten

De bibliotheekwijzer maakt gebruik van tekstfragmenten. Op deze manier kan de bibliotheekwijzer vlot door vele instellingen gebruikt worden en inspelen op de taalvoorkeur van de eindgebruikers. In plaats van een titel of ander stukje tekst meteen in de HTML in te vullen, maken we gebruik van een placeholder ($). Deze placeholder verwijst naar een tekstfragment die een verwoording bevat in meerdere talen voor die specifieke placeholder. Bij de weergave van de bibliotheekwijzer voor de eindgebruikers wordt de placeholder vervangen door de juiste verwoording van het tekstfragment.

Wanneer bijvoorbeeld de titel van een module moet aangepast worden, hoeft dit enkel te gebeuren ter hoogte van het tekstfragment en de aanpassing zal zich dan automatisch doortrekken in elke bibliotheekwijzer die gebruik maakt van dit tekstfragment.

Waarschuwing

Het voordeel van een tekstfragment, met name een aanpassing die zich meteen overal doortrekt, kan ook een valkuil zijn voor het gebruik van tekstfragmenten. Hou er steeds rekening mee dat ook andere instellingen gebruik maken van dezelfde tekstfragmenten. Wilt u dus bijvoorbeeld voor uw instelling een andere verwoording gebruiken voor een module, maak dan liever een ander tekstfragment aan, dan het bestaande tekstfragment aan te passen, om andere instellingen deze aanpassing niet op te dringen.

Een tekstfragment bestaat uit volgende onderdelen:

Identifier

De identifier identificeert op unieke wijze het tekstfragment. Een goede keuze voor de identifier is cruciaal: deze identifier keert terug in alle Brocade software en data.

De identifier moet beginnen met een letter en mag verder nog bestaan uit cijfers en letters. Letters mogen zowel bovenkast als onderkast zijn.

Een tekstfragment van de bibliotheekwijzer kan steeds aangesproken worden door $libguide.[id], waarbij [id] moet vervangen worden door de identifier van het tekstfragment.

Benaming
De benaming geeft aan hoe het tekstfragment wordt verwoord. Deze verwoording moet zin hebben, onafhankelijk van de gebruikte taal. De verwoording is te gebruiken zoals een eigennaam.
Scope

De scope vertelt waarvoor dit tekstfragment staat. Dit kan zowel het gebruik als het ontstaan bevatten.

De scope moet worden ingevoerd in het markdown formaat.

Vervolgens kan voor elke taalcode een specifieke benaming en scope worden genoteerd. Wanneer er in de URL van de bibliotheekwijzer een taalcode wordt meegegeven, zal de verwoording van de specifieke taal getoond worden.

Belangrijk

Standaard zal bij het gebruik van een tekstfragment de verwoording achter Benaming (N,F,E,...) getoond worden in de bibliotheekwijzer. In het geval van langere stukken tekst die u wil gebruiken (bijvoorbeeld voor een note) kan het wenselijk zijn de verwoording in de Scope (N,F,E,...) te tonen. Dit kan door dat in de placeholder te specificeren.

$libguide.collectiescde Benaming (N,F,E,…)
{libguide.collectiescde|text} Benaming (N,F,E,…)
{libguide.collectiescde|scope} Scope [N,F,E,…)

Notitie

Een uitgebreide toelichting over het gebruik van tekstfragmenten en namespaces in Brocade is te vinden in Namespaces, tekstfragmenten en l-files.