4. OPAC - Achtergrondinfo

Auteur Marc Jeurissen
Aanmaak 6 mei 2002
Aangepast door Luc Bastiaenssen
Aangepast op 22 sept 2005
Oud BVV nr 2023

4.1. Abstract

Dit document behandelt enkele principes en mechanismen achter de OPAC.

4.2. Parsing van de meta-informatie

Layout-elementen

Van elk layout-element (scherm, functioneel of vrij) dat een taalafhankelijke component heeft, wordt de verwoording weggeschreven in ^UTEXT("lgcode"). Als code wordt opac^opacid^elementid genomen, waarbij opacid de identifier van de behandelde OPAC is en elementid de identifier van het layout-element in kwestie.

Indien de verwoording de naam is van een afbeelding, dan wordt deze omgevormd tot de juiste html <img> syntax, op basis van de Delphi waarde service-web-base-url.

Voorbeeld:

^UTEXT("lgcode","N","opac^haopac^buttonhistory")="Zoekhistoriek"
^UTEXT("lgcode","N","opac^haopac^logo1")="<img src=""http://anet.ua.ac.be/service/haopac/images/strip1.jpg"" border=""0"">"

Schermen

Alle schermen worden als een format van routine bopwexe weggeschreven in ^UTEXT("layout","bopwexe","format". Als formatnaam wordt opacid_screenname_screentype gebruikt, waarbij opacid de identifier van de behandelde OPAC is, screenname de identifier van het scherm en screentype data of help is.

Elke layout-element constructie, <layout id=layoutid [grouping=span|div] [toggle=lgcode]> wordt als volgt behandeld:

 • Indien het gaat om een vrij element of een functioneel element met layoutidentificator text of link, dan wordt de constructie vertaald door w $$TrlCode("opac^"_opacid_"^"_elementid), met andere woorden de verwoording van het layout-element.

 • In alle andere gevallen wordt de constructie vertaald door d Format(*elementid), wat de code is achter macro x4_vararray die normaal in een x-file gebruikt wordt.

  In de OPAC motor, meer bepaald in routine bopsform, wordt voor elk gebruikt element in een bepaald scherm, macro m4_openArray(*elementid) uitgevoerd, met daarin de voor dat element toepasselijke operaties.

 • Indien het attribuut toggle meegegeven wordt, wordt boven het element de klikbare verwoording van lgcode geplaatst, waarmee het element zichtbaar of onzichtbaar kan gemaakt worden. In de OPAC-code kan dit beïnvloed worden door FDtoggle("elementnaam").

 • De constructie wordt omgeven door een stylesheet referentie <span|div class=classid>, waarbij classid ofwel de in de meta-informatie ingevulde stylesheet-klasse is, ofwel, default, de naam van het element.

4.3. OPAC motor

Algemene routines

Staan in het ltech project /opac/desktop.

 • bopwexe: executable
 • bopsform: formatering van de layout-elementen
 • bopsdata: formatering van het data-block van een scherm

Loi afhankelijke routines

Voor elk type loi dat in de OPAC kan tegengekomen worden, moet een aparte routine gedefinieerd worden in ltech project /opac/loi om de volledige beschrijving te kunnen tonen.

 • bopwcloi: catalografische beschrijvingen
 • bopwqloi: bestellingen