10. Importeer catalografische data in Brocade met catcnv

Auteur Alain Descamps
Aanmaak 13 mei 2008
Aangepast door Alain Descamps
Aangepast op 14 november 2011
Oud BVV nr 2229

10.1. Abstract

Dit document beschrijft het gebruik van de Brocade toolcat applicatie catcnv, die toelaat om catalografische data te importeren in Brocade regelwerken.

Lees dit document in twee snelheden:

 • De eerste delen gaan in op het gebruik van catcnv en trachten dingen duidelijker te maken aan de hand van vele voorbeelden.
 • Het laatste deel bevat een opsomming van alle mogelijke parameters en codes en fungeert dan ook eerder als naslagwerk.

10.2. Kies een lay-out voor te importeren bestanden

catcnv kan volgende formaten lezen:

 • Het uitgebreide en gesofistikeerde catxml formaat, gebaseerd op een intern catalografisch data formaat (beschreven in \brocade\projects\edit\catalografie\xmlcat\catxml.dtd).
 • Het eenvoudige, doch beperktere catcsv formaat, beschreven in Import csv bestanden in Brocade catalografie.

10.3. Check je import bestanden vooraleer je ze verwerkt

Voorbeelden:

catcnv -check myfile.cat.xml
gaat na of de import file voldoet aan de specificaties. Het type wordt geraden aan de hand van de extensie (.xml=catxml, .csv=catcsv)
catcnv -check myfile.csv format=csv
gaat na of de import file voldoet aan de specificaties. Het type wordt meegegeven met de format modifier

Gebruik dit als eerste check bij een aangeleverd bestand: je controleert niets inhoudelijks - daarvoor bestaan applicatiegebonden tools -, enkel de structuur.

10.4. Converteer het ene type naar het andere

Wil je een csv formaat overzetten naar catxml, omdat je dit leesbaarder vindt, of gewoon omdat je meer tools ter beschikking hebt met xml bestanden? Een voorbeeld:

catcnv -convert aaa.csv from=csv to=catxml

Het resultaat zal een catxml bestand aaa.cat.xml zijn.

10.5. Importeer: een uitgebreid aanbod van parameters

Bij het import proces heb je de mogelijkheid om meer dan 33 parameters te combineren. Dit laat je toe om heel sterk het import proces naar je hand te zetten.

Enkele voorbeelden:

catcnv -import test.cat.xml catalogue=lvd cloicheck=new
importeert de niet-bestaande records in regelwerk lvd
catcnv -import test.cat.xml catalogue=lvd cloicheck=new impressums=skip
idem, maar verwerkt geen impressums
catcnv -import test.cat.xml catalogue=lvd cloicheck=exist impressums=skip
idem, maar neemt nu enkel de records, die al in het regelwerk bestaan
catcnv -import test.cat.xml catalogue=lvd cloicheck=exist impressums=skip subjects=merge
idem, maar consolideert de import onderwerpsontsluitingen met de ontsluitingen in het regelwerk

Een volledig overzicht van alle parameters vond je in het Naslagwerk in het laatste deel van dit document.

10.6. Importeer: maak gebruik van profielen

Voor je het goed en wel beseft, ben je aan het jongleren met parameters, dat het een lieve lust is, en vergeet je een volgende keer een of andere parameter waardoor je hele import proces niet verliep zoals je wou. Daarom kan je voortaan een groep van parameters gewoon een naam geven. Maar er is meer dan dit voordeel alleen.

Werkwijze:

In Brocade menu Systeembeheer ‣ Conversies ‣ Beheer van de catalografische import profielen [link] maak je een profiel aan en je specifieert de parameters.

10.7. Importeer: combineer profielen met extra parameters

Er zijn zo van die momenten waar je wel wil gebruik maken van een vaste reeks parameters, met een ietsje variatie op. Een levensecht voorbeeld:

Je wil records importeren volgens profiel ‘vlacc’, maar je wenst dit te doen in regelwerk ‘obg’, en - per uitzondering - zonder verwerking van relaties:

catcnv -import profile=vlacc catalogue=obg relations=skip

Bedenk hierbij dat, onafhankelijk van de volgorde van de modifiers, de parameters van het profiel (vlacc) worden overschreven door eventueel expliciet opgesomde parameter(s) (catalogue en relations).

10.8. Kies welke catalografische records je wil importeren

Parameters cloicheck , consolidate en select geven je de mogelijkheid om te kiezen of je al of niet records wil toevoegen of wijzigen in de bestaande databank. Voorbeelden:

catcnv -import xxx.cat.xml cloicheck=exist
voert eventuele wijzigingen uit aan records, die in het regelwerk bestaan, maar maakt geen nieuwe records aan
catcnv -import xxx.cat.xml cloicheck=exist consolidate=isbn,issn
doet hetzelfde, maar tracht de records eerst te matchen op basis van isbn of issn nummer
catcnv -import xxx.cat.xml cloicheck=new
maar nieuwe records aan, maar voert geen wijzigingen uit aan records, die in het regelwerk bestaan
catcnv -import xxx.cat.xml cloicheck=all
(= bij ontstentenis) maakt nieuwe records aan EN voert wijzigingen uit aan records, die in het regelwerk bestaan
catcnv -import xxx.cat.xml select=32
verwerkt enkel het 32e record uit het aangeleverde bestand
catcnv -import xxx.cat.xml select=nrco:vl.20959
verwerkt enkel het record uit het aangeleverde bestand, met identiteit nrco:vl.20959
catcnv -import xxx.cat.xml select=c:lvd:1234
verwerkt enkel het record uit het aangeleverde bestand, met identiteit c:lvd:1234

10.9. Kies gedetailleerd welke data je wil importeren en hoe

Je kan ook gedetailleerd kiezen welke informatie per aangeboden record je wil importeren en hoe.

Voorbeelden:

catcnv -import xxx.cat.xml editions=skip
skip de editievelden
catcnv -import xxx.cat.xml authors=storeapart global=^ZCNV
skip de auteursvelden, en stop ze in een aparte global ^ZCNV
catcnv -import xxx.cat.xml impressums=concede
neem de impressumvelden over voor nieuwe records, skip ze voor de bestaande
catcnv -import xxx.cat.xml collations=replace
indien aangeboden, vervang de collatie velden door de import gegevens
catcnv -import xxx.cat.xml fulltexts=merge
consolideer de aangeboden abstracts, inhouden en illustraties met de gegevens in het regelwerk

Je kan vanzelfsprekend dit allemaal combineren:

catcnv -import xxx.cat.xml editions=skip authors=storeapart global=^ZCNV impressums=concede collations=replace fulltexts=merge

en alle inhoudelijke elementen kunnen met deze opties worden gebruikt, of zelfs iets meer:

status (status informatie)
infos (infovelden)
carriers (dragers)
languages (taal van de inhoud)
memberships (lidmaatschap(pen))
titles (titels)
authors (auteurs)
corporateauthors (corporatieve auteurs)
editions (edities)
collations (collaties)
impressums (impressums)
notes (annotaties)
numbers (bibliografische nummers)
fulltexts (abstracts, inhouden en illustraties)
subjects (onderwerpsontsluitingen)
acquisition (acquisitie info)
holdings (plaatskenmerk info) [Zie Notitie]
relations (relaties) [Zie Notitie]
localdata (lokale data) [Zie Notitie]

IN COMBINATIE MET

replace [Zie Notitie]
skip
storeapart
merge
concede

Notitie

 • Bij parameter holdings wordt de waarde replace verder verfijnd tot library_replace, holding_replace en all_replace.
 • Bij parameter localdata wordt de waarde replace verder verfijnd tot content_replace en all_replace.
 • Bij parameter relations wordt de waarde replace all_replace voor alle duidelijkheid.

Zie het Naslagwerk voor alle details.

10.10. Kies je catalografische import ‘omgeving’

Bekijk volgende voorbeeld:

catcnv -import xxx.cat.xml catalogue=yyy user=jjacques list=catalografie:xxx:<Y>-<M>-<D> duedate='+45'

Hier ga je de gegevens importeren in regelwerk yyy en lijsten van verwerkte records aanmaken onder gebruikersid jjacques. De lijsten komen in de lijst folder catalografie:xxx:jaar-maand-dag van de import en worden 45 dagen bewaard. Merk ook op dat je gebruik kan maken van placeholders in de naam van de lijsten.

10.11. Vertaal bij het importeren alle inhoudsvelden naar je eigen codes

Stel dat in de aangeleverde gegevens de auteursfunctie reg voor regisseur voorkomt en jij wil graag dat dit in jouw regelwerk de betere benaming prf krijgt.

Oplossing

 • Op de Brocade server waar je de gegevens wil importeren, maak je een vertaalschema aan. Kies Brocade menu Systeembeheer ‣ Conversies ‣ Vertaalschema’s [link] en maak een schema sch aan (vervang sch door een passende naam).

 • Maak in Brocade menu Systeembeheer ‣ Conversies ‣ Vertaaltabellen [link] een vertaaltabel aan:

  • Schema = sch
  • Tabel = authors_fu
  • in de tabel plaats je: reg = prf
 • Duid aan bij het import proces dat je vertaalschema sch wil gebruiken:

  catcnv -import xxx.cat.xml codeschema=sch
  
 • Je hebt hier evenwel de mogelijkheid om een vertaaltabel te maken voor elk geïmporteerd veld. De naam van de vertaaltabel is steeds van de vorm inhoud_attribuut. Enkele voorbeelden:

  • title_lg: taal van de titel
  • language_lg: taal van de inhoud
  • corporateauthor_fu: functie van de corporatieve auteur
  • author_fu: functie van de auteur
  • author_ex: auteursextensie
  • relation_ty: type van een relatie
  • relation_sc: sorteercode van een relatie
  • carrier_name: drager
  • collation_pg: paginering in een collatie
  • impressum_pl: plaats van uitgave
  • impressum_ug: uitgever
  • subject_ty: type onderwerpsontsluiting
  • membership_name: lidmaatschap

  Een volledige lijst hiervan is beschikbaar in de Naslag tabel: overzicht van alle mogelijke vertaaltabellen .

10.12. Finaliseer de aangemaakte records naar eigen wensen

Met de parameter finalise kan je M code meegeven, die wordt uitgevoerd, na de import van het catalografisch record en net voor de finaliseringsronde, bepaald in het overeenkomstig regelwerk. Zo kan je je op Brocade niveau op het laatste moment nog enige correcties aanbrengen, beslissingen nemen,… Je M code mag uitgaan van de M variable RDcloi, die de cloi identifier van het aangemaakte record bevat. Voorbeeld:

catcnv -import aaa.cat.xml finalise='d %MyFin^myrou(RDcloi)'

10.13. Vergis je nooit meer van import parameter

Een uitgebreide keuze aan import modifiers verhoogt de kans op vergissingen. Een opsomming van maatregelen, die dit moeten tegengaan:

 • Typ je per ongeluk een verkeerd gespelde modifier, voorbeeld:

  catcnv -import xxx.cat.xml subject=replace
  

  dan krijg je voortaan een foutmelding unknown modifier subject.

 • De namen van de modifiers zijn consequent gekozen naar analogie met andere Brocade toepassingen.

 • Het (aan te bevelen) gebruik van profielen maakt dat je voortaan één profielnaam moet onthouden in plaats van een half of heel dozijn parameters.

  Zeg liever niet:

  catcnv -import xxx.cat.xml acquisition=merge auauthority=0 authors=replace caauthority=0 carriers=replace catalogue=ob cloicheck=all codeschema=vlacc collations=replace consolidate= corporateauthors=replace editions=replace fulltexts=merge holdings=skip impressums=replace index=batch infos=replace languages=replace list=ulst:vlacc:conversion:-- logid=vlacc memberships=replace notes=replace numbers=replace relations=all_replace restrictto=vlacc status=merge subjects=merge titles=replace user=vlacc
  

  Maar wel:

  catcnv -import xxx.cat.xml profile=vlacc
  
 • Zoek de juiste waarden van parameters door in Brocade menu Systeembeheer ‣ Conversies ‣ Beheer van de catalografische import profielen [link] en kies voor de optie Toon de overeenkomstige catcnv modifiers.

10.14. Test je import proces voorafgaand

Voeg de parameter fake=yes toe aan je commando. Voorbeeld:

catcnv -import aaa.cat.xml format=catxml profile=vlacc fake=yes

De uit te voeren M code wordt niet uitgevoerd, maar verschijnt op je scherm.

10.15. Volg het import proces online op

Voeg de parameter logid=logid toe aan je commando. Voorbeeld:

catcnv -import aaa.cat.xml format=catxml profile=vlacc logid=logabc

Vanaf dat ogenblik kan je het import proces volgen.

 • Via een commando: catcnv -status logabc

  Status:
  time = 2008-05-06 10:59:32
  records processed = 32456
  error counter = 0
  last record = catrecord cloi:nrco:vl.3148198, uniq:, frozen:None
   .status _mp=None, _tp=None, _cp=None, _md=None, _ss=None, _td=None, _cd=None
   .memberships[0]: vlacc
   .memberships[1]: vnf
   .carriers[0]: boek
   .collations[0]: _ka=None, _ty=None, _pg='344 p.', _so=None, _nr=None, _vo=None, _bp=None, _sz='dvd-video', _pr=None, _if=None, _il='ill.', _ep=None, _yr=None, _fm=None
   .languages[0]: _ty='dt', _lg='dut'
   .titles[0]: _ty='h', _so='', _ap='4', _ti='Test editie 250', _ex='', _ac='False', _pr='oip', _lg=None
   .notes[0]: _ty='doel', _so=None, _pr='oip', _nt='volwassenen', _ta='U'
   .notes[1]: _ty='prijs', _so=None, _pr='oip', _nt='49,95 EUR', _ta='U'
   .notes[2]: _ty='aut', _so=None, _pr='oip', _nt='samenst. Frank Saris', _ta='U'
   .authors[0]: _so='', _fu='com', _vn='Frank', _ex='', _ac=None, _pr='oip', _fn='Saris'
   .editions[0]: _so=None, _pr=None, _ed='2de editie / Auteursvermelding'
   .infos[0]: _if='origine: test.xml', _date=None, _pr='oip', _or='vlacc'
   .subjects[0]: _ty='DG', _ac='', _vw='volwassenen'
   .subjects[1]: _ty='TV', _ac='', _vw='Vogelbescherming ; Nederland'
   .subjects[2]: _ty='S', _ac='', _vw='598.4'
   .impressums[0]: _ju1sv='2007', _ty=None, _ju1dv=None, _so=None, _pc=None, _pl='Zeist', _ju2ty=None, _fu='pbl', _ju2sv=None, _ju2dv=None, _pso=None, _uc='False', _ju1ty='YYYY', _ug='KNNV', _pr=None
   .numbers[0]: _ty='isbn13', _so='', _nr='9789050112376', _ch='1', _ex='', _pr='oip'
   .numbers[1]: _ty='co', _so='', _nr='vl.3148198', _ch='0', _ex='', _pr='oip'
  last status = open
  
  (web adress is http://dev.anet.ua.ac.be/catcnv/viewlog.phtml?id=logabc )
  
 • Of zelfs via het web: http://dev.anet.ua.ac.be/catcnv/viewlog.phtml?id=logabc Het web adres wordt getoond in de command prompt en heeft standaard de volgende structuur: basis url/catcnv/viewlog.phtml?id=logid.

10.16. Zet je oude catcv parameters om

Oudere Brocade releases maakten gebruik van de toolcat applicatie catcv. Hoewel de werking op het eerste zicht sterk lijkt op catcnv, toch is een opsomming van enkele verschillen niet overbodig.

 • abstract=merge wordt fulltexts=merge
 • abstract=replace wordt fulltexts=replace
 • keepalone=ISECTION wordt infos=concede
 • keepalone=HSECTION wordt holdings=concede
 • holding=library_replace wordt holdings=library_replace
 • concede=BSECTION wordt memberships=concede carriers=concede languages=concede titles=concede authors=concede corporateauthors=concede editions=concede impressums=concede collations=concede notes=concede numbers=concede
 • storeapart=su wordt subjects=storeapart
 • storeapart=ca wordt corporateauthors=storeapart
 • cumulative=SSECTION wordt subjects=merge
 • keepalone=SSECTION wordt subjects=concede
 • corporations_authority=yes/no wordt caauthority=yes/no
 • authors_authority=yes/no wordt auauthority=yes/no
 • relation=... wordt relations=...
 • batch=yes index=yes wordt index=batch
 • batch=no index=yes wordt index=realtime
 • Vertaaltabel AU_fu wordt tabel author_fu
 • Vertaaltabel CA_fu wordt tabel corporateauthor_fu
 • Vertaaltabel LG_lg wordt tabel language_lg
 • Vertaaltabel TI_lg wordt tabel title_lg

10.17. Naslagwerk

10.17.1. Naslag tabel: overzicht van alle mogelijke import parameters

Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
status merge merge/replace/skip/storeapart/concede status informatie zie hier
infos replace replace/skip/storeapart/merge/concede infovelden zie hier
carriers replace replace/skip/storeapart/merge/concede dragers  
languages replace replace/skip/storeapart/merge/concede taal van de inhoud zie hier
memberships replace replace/skip/storeapart/merge/concede lidmaatschap(pen) zie hier
titles replace replace/skip/storeapart/merge/concede titels zie hier
authors replace replace/skip/storeapart/merge/concede auteurs zie hier
corporateauthors replace replace/skip/storeapart/merge/concede corporatieve auteurs zie hier
editions replace replace/skip/storeapart/merge/concede edities zie hier
collations replace replace/skip/storeapart/merge/concede collaties zie hier
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
impressums replace replace/skip/storeapart/merge/concede impressums zie hier
ugauthority no no/yes/1/0/False/True verwerking authority codes uitgevers Mogen aangeleverde authority codes van uitgevers worden ingeladen?
plauthority no no/yes/1/0/False/True verwerking authority codes plaats van uitgave Mogen aangeleverde authority codes van plaats van uitgave worden ingeladen?
notes replace replace/skip/storeapart/merge/concede annotaties zie hier
numbers replace replace/skip/storeapart/merge/concede bibliografische nummers zie hier
fulltexts replace replace/skip/storeapart/merge/concede abstracts, inhouden en illustraties zie hier
urlhints   opsomming van url types, gescheiden door , zet aangeboden urls om naar url types
 • Worden abstracts, inhouden en illustraties aangeboden als een url, dan wordt getracht of deze voldoet aan de structuur van één van de opgesomde url types. In dat geval wordt het type aangepast en wordt het inhoudsveld gelijk gezet met het variabel gedeelte van de url.
 • Voorbeeld: gegeven een fulltext: fulltext_in='http://dx.doi.org/10.1007/978-90-313-7755-8', fulltext_url='url', en urlhints=doi,springer-books, dan wordt fulltext_in='10.1007/978-90-313-7755-8', fulltext_url='doi'
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
subjects replace replace/skip/storeapart/merge/concede onderwerpsontsluitingen zie hier
acquisition replace replace/skip/storeapart/merge/concede acquisitie info zie hier
auauthority no no/yes/1/0/False/True verwerking authority codes auteurs Mogen aangeleverde authority codes van auteurs worden ingeladen?
tiauthority no no/yes/1/0/False/True verwerking authority codes titels Mogen aangeleverde authority codes van titels worden ingeladen?
caauthority no no/yes/1/0/False/True verwerking authority codes corporatieve auteurs Mogen aangeleverde authority codes van corporatieve auteurs worden ingeladen?
suauthority yes yes/no/defined verwerking authority codes onderwerpsgegevens

Mogen aangeleverde authority codes van onderwerpen worden ingeladen?

 • yes: ja, zonder meer.
 • no: neen.
 • defined: ja, ingeval ze in de Brocade databank aanwezig zijn.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
susearch create create/skip/defined/asis verwerking zoektermen onderwerpsgegevens

Hoe moeten aangeleverde zoektermen van onderwerpen worden behandeld ?

 • create: Zoek de authority code m.b.v. de aangeboden zoekterm, en maak deze aan indien onbestaand.
 • defined: Zoek de authority code m.b.v. de aangeboden zoekterm. Neem NIET over indien niet terug gevonden.
 • skip: Sla onderwerpsgegevens over, indien aangeboden in de vorm van zoektermen.
 • asis: Neem de zoektermen onveranderd over in de gegevens van het catalografisch record, met de intentie om het record later via andere weg aan te passen.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
holdings merge merge/skip/storeapart/library_replace/holding_replace/all_replace plaatskenmerken
 • merge: voeg de plaatskenmerken toe aan de Brocade databank.
 • skip: sla de import plaatskenmerk gegevens over
 • storeapart: sla de import plaatskenmerk gegevens over en stockeer ze in de global, gespecifieerd door parameter global
 • library_replace: vervang de plaatskenmerk gegevens van die catalografische instellingen, die aangeleverd worden.
 • holding_replace: de aangeleverde p loi gegevens vervangen de eventueel bestaande p lois
 • all_replace: vervang alle plaatskenmerk en exemplaargegevens door de import velden.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
localdata merge merge/skip/storeapart/content_replace/all_replace lokale data
 • merge: voeg de lokale data toe aan de Brocade databank.
 • skip: sla de aangeboden lokale data over
 • storeapart: sla de aangeboden lokale data gegevens over en stockeer ze in de global, gespecifieerd door parameter global
 • content_replace: vervang de lokale data, inzover de content wordt aangeboden.
 • all_replace: vervang alle lokale data door de import velden.
relations merge merge/skip/storeapart/all_replace/all_kill/concede relaties

zie hier

 • Optie all_replace schrapt eerst alle relaties in de databank en laadt dan de nieuwe in.
 • Optie all_kill schrapt eveneens alle relaties in de databank, zelfs als er geen relaties worden aangeboden en laadt dan de nieuwe in.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
fetchrelation no no/fail/create/first/last Gedrag bij het leggen van een relatie indien enkel de titel van het gerelateerde record wordt aangeboden.
 • Optie no Er wordt geen relatie gelegd, indien enkel een reekstitel wordt aangeboden.
 • Optie fail leg een relatie, als je 1 record met de gegeven titel vindt ; indien niet gevonden, leg geen relatie.
 • Optie create leg een relatie, als je 1 record met de gegeven titel vindt ; indien niet gevonden, leg een relatie met een nieuw aangemaakt record.
 • Optie first leg een relatie met de eerste, beste ; indien niet gevonden, leg een relatie met een nieuw aangemaakt record.
 • Optie last leg een relatie met de laatste, beste ; indien niet gevonden, leg een relatie met een nieuw aangemaakt record.
freezerelations   relatietype,relatietype,... Laat relaties van deze type(s) ongemoeid Opsomming van relatietypes, gescheiden door komma. Deze relatietypes worden in het bestaande record ongemoeid gelaten ; aangeboden relaties van dit type worden geskipt.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
relatecatalogues   regelwerk,regelwerk,... Legt aangeboden relaties met records uit de opgesomde regelwerken Opsomming van regelwerken, gescheiden door komma.
killcatalogue no no/yes/1/0/False/True schrap het complete regelwerk vooraleer je importeert Het regelwerk moet wel zijn aangeduid door modifier catalogue. Maak gebruik van deze optie met de nodige omzichtigheid.
restrictto   lidmaatschap,lidmaatschap,... beperk je tot lidmaatschap Bestaat het record in de databank, dan worden de gegevens enkel ingeladen, als het record één of meer van de opgesomde lidmaatschappen bezit. Scheiden door een komma.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
cloicheck all all/exist/new check met bestaande records
 • exist: importeert enkel de niet-bestaande records in het regelwerk
 • new: importeert enkel de bestaande records in het regelwerk
 • all: importeert alle records

Gerelateerde modifiers:

 • Modifier catalogue bepaalt het regelwerk, waarin dit zich afspeelt
 • Modifier consolidate bepaalt bijkomende methodes, die records terugvinden in het regelwerk
global     stockeer global naam van de global, die de data bevat, die opzij gezet wordt via de storeapart aanduidingen. Kies zorgvuldig een naam, die nooit in conflict kan komen met andere globals: Neem bvb. steeds een globalnaam, beginnend met ^ZCNV.
cloiis 0 0/1 Moeten aangeboden c loi nummers reeds aanwezig zijn ?
 • 0: aangeboden c lois numers hoeven niet reeds aanwezig te zijn in de databank
 • 1: aangeboden c lois numers moeten reeds aanwezig zijn in de databank ;
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
consolidate     consolideer

wijze, waarop records worden teruggevonden in het regelwerk. De volgorde van opgave is belangrijk. Bevat types van bibliografische nummers, gescheiden door een komma. Voorbeeld: issn,isbn,co:

 • Indien het aangeboden record een issn nummer bevat, dan wordt een records opgezocht in het regelwerk, dat dit issn nummer bevat.
 • Is dit nummer niet gevonden, en bevat het record een isbn nummer, dan wordt gezocht naar een record met dit isbn nummer
 • enz..
catalogue     regelwerk

bevat de identificatie van het regelwerk. Bepaalt de omgeving waarin:

 • nieuwe catalografische records worden aangemaakt
 • eventuele matches met bestaande records worden gezocht.

In vele gevallen vormt dit een onmisbare parameter.

Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
list     lijst folder

Naam van een lijst folder, die de verwerkte catalografische records bevat. Moet een geldige lijst folder bevatten.

 • Voorbeeld: ulst:vlacc:catalografie:conversion

 • Dit mag ook: catalografie:conversion In dat geval wordt de modifier user de eigenaar van de lijst.

 • In de naam zijn volgende placeholders toegelaten:

  • <Y> voor jaar van verwerking
  • <M> voor maand van verwerking
  • <D> voor dag van verwerking
 • Onder de folder id komen er drie lijsten te staan:

  • list_new: de nieuw aangemaakte catalografische records.
  • list_existing: de catalografische records, die werden aangepast.
  • list_forbidden: de catalografische records, waar de import werd overgeslagen
 • Gerelateerde modifiers:

  • user: (mede)eigenaar van de lijst(en)
  • duedate: tijdsaanduiding, die de sterfdatum van de lijst(en) bepaalt/bepalen.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
user usystem   gebruikersid Brocade user id, die als identiteit van de verwerking dienst doet, en eventuele mede eigenaar van aangemaakte verwerkingslijsten Gerelateerde modifier: list
duedate +30   tijdsaanduiding, die de sterfdatum van geassocieerde lijst(en) bepaalt/bepalen.

Elke geldige tijdsaanduiding, ook relatief. Voorbeelden:

 • +10: datum aanmaak lijst + 10 dagen.
 • +45: datum aanmaak lijst + 45 dagen.
 • 20101231: tot 31 december 2010.
 • 31/12/2010: (idem)

Gerelateerde modifiers: list en user

codeschema     vertaaltabellen Identiteit van het vertaalschema. De vertaaltabellen, die hieronder te vinden zijn en de geijkte naam hebben, worden gebruikt om inhoudsvelden om te zetten. Zie ook de Naslag tabel: overzicht van alle mogelijke vertaaltabellen
logid   logid logging identificatie Laat toe om online het import proces te volgen, of het resultaat van een laatste verwerking te bekijken. Zie ook Volg het import proces online op.
Modifier Default waarde Inhoud Betekenis Nadere uitleg
small 0 getal kleinste cloi nummer

Bij verwijzingen naar een gerelateerde beschrijving via het attribuut _vw van een relatie (zoals bvb. voor reekstitels) wordt, indien ontbrekend, ook een beschrijving aangemaakt van de gerelateerde beschrijving, en een relatie gelegd. Welnu, de modifier small bevat de kleinst mogelijke waarde, die de c loi identifier van de gerelateerde beschrijving mag krijgen.

Voorbeeld: 7800000

index batch batch/no/realtime indexverwerking
 • batch: de indexering van de verwerkte records gebeurt in een apart proces ; de import procedure wacht niet op het resultaat hiervan. Methode bij ontstentenis en in de meeste gevallen de meest aangewezen methode.
 • no: er is geen indexering van de verwerkte records. Het is de taak van de uitvoerder om later het indexeerproces te bouwen.
 • realtime: het indexeren gebeurt tijdens de import procedure. Niet aan te raden voor grotere import bestanden, daar dit het import proces ernstig kan vertragen.
archive no no/yes/1/0/False/True archiveer Indien ja, dan wordt een verwijzing naar het aangemaakt of gewijzigd record in het archief geplaatst.

Notitie

Betekenis van de waarden replace/skip/storeapart/merge/concede

 • replace: indien aangeboden in de import data: vervang de velden in Brocade door de import velden.
 • skip: verwerk de import velden niet
 • storeapart: verwerk de import velden niet en stockeer ze in de global, gespecifieerd door parameter global
 • merge: consolideer de import velden met de velden in de Brocade databank.
 • concede: verwerk de import velden enkel voor nieuw aangemaakte records

10.17.2. Naslag tabel: overzicht van alle mogelijke vertaaltabellen

Volgende tabel geeft een overzicht van alle ondersteunende vertaaltabellen, in alfabetische volgorde.

Identificatie vertaaltabel Bevat de vertaling van:
author_ac auteur: authority code
author_ex idem: extensie
author_fn idem: familienaam
author_fu idem: functie
author_pr idem: processing information
author_so idem: bibliografische bron
author_vn idem: voornaam
carrier_name drager
collation_bp collatie: begin pagina (voor artikels)
collation_ep idem: eind pagina (voor artikels)
collation_fm idem: formaataanduiding
collation_if idem: impact factor (voor afleveringen/tijdschriften)
collation_il idem: illustratieaanduiding
collation_ka katernopbouw
collation_nr idem: nummer (voor afleveringen en artikels)
collation_pg idem: paginering
collation_pr idem: processing information
collation_so idem: bibliografische bron
collation_sz idem: grootte (cm, uren, Kbytes)
collation_ty idem: type
collation_vo idem: volume (voor afleveringen en artikels)
collation_yr idem: jaargang (voor afleveringen en artikels)
corporateauthor_ac corporatieve auteur: authority code
corporateauthor_ex idem: extensie
corporateauthor_fu idem: functie
corporateauthor_nm idem: naam
corporateauthor_pr idem: processing information
corporateauthor_so idem: bibliografische bron
edition_ed editie: editievermelding
edition_pr idem: processing information
edition_so idem: bibliografische bron
fulltext_access abstracts, inhoud en illustraties: toegangscode(s) (gescheiden door spaties)
fulltext_cd idem: checkdatum ($H formaat)
fulltext_cu idem: userid die check uitvoerde
fulltext_dt uitldatum ($H) van invoer
fulltext_in de inhoud van het full-textveld
fulltext_inline idem: 0/1 (1: inline, 0: niet)
fulltext_loc

aard van het ‘in’ veld :

 • text: het ‘in’ veld is tekst
 • url: het ‘in’ veld is een url
 • purl: … persistent url
fulltext_md5 idem: MD5 message digest (base-64 encoded)
fulltext_mime idem: mime type
fulltext_nt idem: note veld
fulltext_pr idem: processing information
fulltext_so idem: bibliografische bron
fulltext_sz idem: size
fulltext_ta idem: de taal van de full-textveld
fulltext_ty

type full-textveld:

 • full: full-text
 • ill: illustratie
 • abstract: abstract
holding_ab plaatskenmerk: abonnementslink
holding_an idem: Annotatie
holding_aw idem: aanwinstentijdstip ($H formaat)
holding_bz idem: Bezitsinformatie
holding_du idem: Default uitleencategorie
holding_ic idem: beschikbaar voor ibl (0=nee, 1=ja)
holding_id idem: identificatie nummer in de eigen databank
holding_im idem: imageidentifier
holding_libid idem: acroniem van de catalografische instelling
holding_pk idem: Plaatskenmerk
holding_ploi idem: loi identificatie van het plaatskenmerk
holding_rc idem: enkel ter plaatse raadpleegbaar (1=ja, 0=nee)
holding_re idem: reference (convoluten)
holding_tx idem: extra text op label, delen gescheiden door ‘|’
holding_ty idem: Type plaatskenmerk
holding_uc idem: uitleenbaar voor iedereen (1=ja, 0=nee)
impressum_fu impressum: functie
impressum_ju1dv idem: eerste jaar van uitgave, displaywaarde
impressum_ju1sv idem: eerste jaar van uitgave, sorteerwaarde
impressum_ju1ty idem: eerste jaar van uitgave, type
impressum_ju2dv idem: tweede jaar van uitgave, displaywaarde
impressum_ju2sv idem: tweede jaar van uitgave, sorteerwaarde
impressum_ju2ty idem: tweede jaar van uitgave, type
impressum_pc idem: authority control op plaats van uitgave (0=nee, 1=ja)
impressum_pl idem: plaats van uitgave
impressum_pr idem: processing information
impressum_pso idem: bibliografische bron voor de plaats van uitgave
impressum_so idem: bibliografische bron
impressum_ty idem: type
impressum_uc idem: authority controle op uitgever (0=nee, 1=ja)
impressum_ug idem: uitgever
info_date infoveld: tijdstip van invoeren ($h formaat)
info_if de inhoud van het infoveld
info_or origine van de infoveld
info_pr idem: processing information
language_lg taal van de inhoud: taalaanduiding
language_ty idem: type taal
membership_name lidmaatschap
note_nt nootveld: inhoud van het nootveld
note_pr idem: processing information
note_so idem: bibliografische bron
note_ta taal van het nootveld (N/F/E/U/D)
note_ty idem: type
number_ch bibliografisch nummer: checkflag ( 0: fout/1: correct )
number_ex idem: extensie
number_nr de inhoud van het nummerveld
number_pr idem: processing information
number_so idem: bibliografische bron
number_ty idem: type
pkobject_an exemplaar: annotatie voor publiek gebruik
pkobject_ani idem: annotatie voor intern gebruik
pkobject_aw idem: gegenereerd aanwinstennummer
pkobject_bi idem: 0/1 bijlage
pkobject_cd idem: tijdstip van controle ($H)
pkobject_cu idem: userid van de persoon die de controle uitvoerde
pkobject_dt idem: tijdstip van aanmaak ($H)
pkobject_ip idem: iblparameter
pkobject_lnaction idem: in/out
pkobject_lndate idem: tijdstip van laatste inname/uitleen
pkobject_lntrans idem: corresponderende leen transactie
pkobject_lnwks idem: werkstation van laatste inname/uitleen
pkobject_oloi idem: object loi identifier
pkobject_rp idem: raadpleeg parameter
pkobject_sg idem: sigillum
pkobject_up idem: uitleenparameter (= object klasse)
relation_cloi relatie: identificatie van de gerelateerde beschrijving
relation_sc idem: sorteercode
relation_ty type relatie
relation_un idem: unieke id, die de gerelateerde beschrijving bepaalt
relation_vw idem: titel van de gerelateerde beschrijving
subject_ac onderwerpsontsluiting: authority code
subject_ty idem: type
subject_vw idem: omschrijving
title_ac titel: authority code
title_ap idem: alfabetiserende positie
title_ex idem: extensie
title_lg idem: taal
title_pr idem: processing information
title_so idem: bibliografische bron
title_ti inhoud van de titel
title_ty titeltype