9. Import csv bestanden in Brocade catalografie

Auteur Alain Descamps
Aanmaak 28 april 2008
Aangepast door Alain Descamps
Aangepast op 6 mei 2008
Oud BVV nr 2228

9.1. Abstract

Dit document beschrijft de mogelijkheid om catalografische data te importeren in Brocade aan de hand van CSV bestanden.

9.2. Inleiding

Ofschoon er goed uitgebouwde structuren bestaan catxml die toelaten catalografische data in Brocade te importeren, toch voelt men allicht soms de noodzaak aan een eenvoudiger bestandstype.

 • Omdat de aangeboden data geen te gesofistikeerde structuur behoeft.
 • Vanuit vele externe applicaties is het dikwijls lastig en tijdrovend om de gesofistikeerde structuren aan te maken.

Vandaar is het idee ontstaan om - naast de bestaande catxml structuur - ook vanuit een eenvoudiger CSV formaat catalografische data te importeren naar Brocade regelwerken. Laat ons dit CSV formaat kortweg catcsv noemen.

Men dient tegelijk op te merken dat deze eenvoudige structuur ook zijn beperkingen heeft, waardoor het niet zomaar in alle situaties kan dienen.

 • Een groot aantal doorgestuurde velden per catalografisch record resulteren in een groot aantal kolommen, die op de duur niet of nauwelijks nog in een werkblad beheersbaar blijven.
 • Een groot aantal catalografische records resulteren in een werkblad met vele rijen en vele spreadsheet tools hebben ook hier hun beperkingen.
 • De aangeboden data kan enkel in een beperkte karakterset worden aangeboden (ISO-Latin-1).

9.3. Layout van catcsv bestanden

Een catcsv bestand voldoet aan volgende vereisten:

 • delimiter (field separator): ;
 • lineterminator: \r\n
 • quotechar: “
 • doublequote: True ( Controleert hoe instances van een quotekarakter binnen een kolom moeten verschijnen : ze worden verdubbeld)
 • karakterset: ISO-Latin-1
 • de eerste rij moet steeds de namen van de velden bevatten. Enkel geijkte namen die voorkomen in onderstaande tabel als veldnaam of alternatief zullen worden verwerkt. De overige velden worden geskipt. De naam van een veld is case-onafhankelijk, dwz: bvb. Note1_ty is hetzelfde als note1_ty.
 • De volgorde van de kolommen heeft geen belang.

9.4. Tabel van geijkte veldnamen

Identifier
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
cloi Optioneel   identifier van het catalografisch record
Lidmaatschappen
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
membership1_name Optioneel membership_name lm lm1 lidmaatschap
membership2_name Optioneel lm2 lidmaatschap 2
membership3_name Optioneel lm3 lidmaatschap 3
Dragerinformatie
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
carrier1_name Optioneel carrier_name carrier dr drager
Taal van de inhoud
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
language1_lg Optioneel language_lg lg Taal van de inhoud
language1_ty Optioneel language_ty Type taal (dt=doeltaal,..)
Titel(s)
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
title1_ti Optioneel title_ti ti title Titel
title1_ty Optioneel title_ty Type van de titel (h=hoofdtitel,..)
title1_so Optioneel title_so Bibliografische bron
title1_ap Optioneel title_ap Alfabetiserende positie (positief getal)
title1_ex Optioneel title_ex Extensie
title1_ac Optioneel title_ac Brocade authority code of leeg
title1_pr Optioneel title_pr Processing information
title1_lg Optioneel title_lg Taal van de titel (MARC)
Auteur(s)
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
author1_fn Optioneel author_fn au_fn Familienaam van de eerste auteur
author1_vn Optioneel author_vn au_vn idem Voornaam
author1_nm Optioneel author_nm au_nm Volledige naam van de eerste auteur. Alternatief voor voorgaande twee velden. Wordt verwacht in de gedaante Familienaam, Voornaam (lees : komma spatie tussen Familienaam en Voornaam).
author1_so Optioneel author_so au_so Bibliografische bron
author1_fu Optioneel author_fu au_fu idem functie t.o.v. de publicatie (MARC)
author1_ex Optioneel author_ex au_ex idem extensie
author1_ac Optioneel author_ac au_ac idem authority code of leeg
author1_pr Optioneel author_pr au_pr Processing information
author2_fn Optioneel   Familienaam van de tweede auteur.
author2_vn Optioneel   idem Voornaam
authorn_ Optioneel  
Corporatieve auteur(s)
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
corporateauthor1_nm Optioneel corporateauthor_nm Naam van de eerste corporatieve auteur
corporateauthor1_nm Optioneel corporateauthor_nm Naam van de eerste corporatieve auteur
corporateauthor1_so Optioneel corporateauthor_so Bibliografische bron
corporateauthor1_fu Optioneel corporateauthor_fu functie t.o.v. de publicatie (MARC)
corporateauthor1_ex Optioneel corporateauthor_ex Extensie
corporateauthor1_ac Optioneel corporateauthor_ac Brocade authority code of leeg
corporateauthor1_pr Optioneel corporateauthor_pr Processing information
Edities
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
edition1_ed Optioneel edition_ed editie edition Editie
edition1_so Optioneel edition_so Bibliografische bron
edition1_pr Optioneel edition_pr Processing information
Impressums
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
impressum1_ty Optioneel impressum_ty Impressum : type impressum
impressum1_so Optioneel impressum_so Bibliografische bron
impressum1_pc Optioneel impressum_pc geen authority control op plaats van uitgave(0) of net wel (1)
impressum1_pl Optioneel impressum_pl pl plaats van uitgave
impressum1_fu Optioneel impressum_fu functie t.o.v. de publicatie (MARC)
impressum1_pso Optioneel impressum_pso bibliografische bron voor de plaats van uitgave
impressum1_uc Optioneel impressum_uc 0: geen authority control op uitgever, 1: authority code op uitgever (ug is authority code)–
impressum1_ug Optioneel impressum_ug ug uitgever
impressum1_pr Optioneel impressum_pr Processing information
impressum1_ju Optioneel impressum_ju ju Jaar van uitgave. Voorbeelden : 2000 2000- 2000-2007. Dit veld kan als vereenvoudigende vervanger dienen van de volgende zes velden:
impressum1_ju1ty Optioneel impressum_ju1ty eerste jaar van uitgave, type
impressum1_ju1sv Optioneel impressum_ju1sv eerste jaar van uitgave, sorteerwaarde
impressum1_ju1dv Optioneel impressum_ju1dv eerste jaar van uitgave, displaywaarde
impressum1_ju2ty Optioneel impressum_ju2ty tweede jaar van uitgave, type
impressum1_ju2sv Optioneel impressum_ju2sv tweede jaar van uitgave, sorteerwaarde
impressum1_ju2dv Optioneel impressum_ju2dv tweede jaar van uitgave, displaywaarde
Collaties
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
collation1_pg Optioneel collation_pg Collatie : de paginering
collation1_ka Optioneel collation_ka katernopbouw
collation1_ty Optioneel collation_ty type
collation1_so Optioneel collation_so Bibliografische bron
collation1_yr Optioneel collation_yr jaargang (voor afleveringen en artikels)
collation1_vo Optioneel collation_vo volume (voor afleveringen en artikels)
collation1_nr Optioneel collation_nr nummer (voor afleveringen en artikels)
collation1_bp Optioneel collation_bp begin pagina (voor artikels)
collation1_ep Optioneel collation_ep eind pagina (voor artikels)
collation1_sz Optioneel collation_sz grootte (cm, uren, Kbytes)
collation1_pr Optioneel collation_pr Processing information
collation1_if Optioneel collation_if impact factor (voor afleveringen/tijdschriften)
collation1_il Optioneel collation_il illustratieaanduiding
collation1_fm Optioneel collation_fm formaataanduiding
Annotaties
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
note1_ty Optioneel note_ty MARC type
note1_so Optioneel note_so Bibliografische bron
note1_pr Optioneel note_pr Processing information
note1_nt Optioneel note_nt note Annotatie
note2_nt Optioneel note2 Tweede annotatie
note1_ta Optioneel note_ta N/E/F taal van de note
Bibliografische nummers
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
number1_nr Optioneel number_nr Bibliografisch nummer
number1_ty Optioneel number_ty type : isbn, issn, fp, co, ..
number1_so Optioneel number_so Bibliografische bron
number1_ch Optioneel number_ch Checkflag (0=fout, 1=correct)
number1_ex Optioneel number_ex Extensie
number1_pr Optioneel number_pr Processing information
Abstracts, inhoud en illustraties
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
fulltext1_in Optioneel fulltext_in Inhoudsveld
fulltext1_ty Optioneel fulltext_ty type
fulltext1_pr Optioneel fulltext_pr Processing information
fulltext1_so Optioneel fulltext_so Bibliografische bron
fulltext1_loc Optioneel fulltext_loc
aard van het inhoudsveld:
text: het ‘in’ veld is tekst
url: het ‘in’ veld is een url
purl: … persistent url
fulltext1_cu Optioneel fulltext_cu userid die check uitvoerde
fulltext1_md5 Optioneel fulltext_md5 MD5 message digest (base-64 encoded)
fulltext1_nt Optioneel fulltext_nt note veld
fulltext1_mime Optioneel fulltext_mime mime mime type
fulltext1_sz Optioneel fulltext_sz size
fulltext1_inline Optioneel fulltext_inline 0/1 (1: inline te tonen, 0: niet)
fulltext1_access Optioneel fulltext_access access access gegevens gescheiden door spaties
fulltext1_ta Optioneel fulltext_ta de taal van de full-textveld
fulltext1_dt Optioneel fulltext_dt datum ($H) van invoer
fulltext1_cd Optioneel fulltext_cd checkdatum ($H) (bestaat de link nog?)
Infovelden
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
info1_if Optioneel info_if info Infoveld : inhoud
info1_date Optioneel info_date tijdstip van invoeren
info1_pr Optioneel info_pr Processing information
info1_or Optioneel info_or origine van de infoveld
Onderwerpsontsluitingen
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
subject1_ty Optioneel subject_ty Onderwerpsontsluiting : Brocade type
subject1_ac Optioneel subject_ac subject Brocade authority code of leeg
subject1_vw Optioneel subject_vw Verwoording van het onderwerpsveld
Relaties
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
relation1_ty Optioneel relation_ty Relatie : type
relation1_sc Optioneel relation_sc Relatie : sorteercode
relation1_cloi Optioneel relation_cloi Relatie : identificatie gerelateerde beschrijving
relation1_un Optioneel relation_un Relatie : unieke nummer, verwijzend naar de gerelateerde beschrijving
relation1_vw Optioneel relation_vw Relatie : –
Plaatskenmerk gegevens
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
holding1_libid Optioneel holding_libid lib Identificatie van de catalografische instelling
holding1_aw Optioneel holding_aw Plaatskenmerk : enkel de identificatie van het genre, zonder de instellingsnaam
holding1_tx Optioneel holding_tx aanwinstentijdstip
holding1_bz Optioneel holding_bz Bezitsinformatie
holding1_ploi Optioneel holding_ploi Brocade identificatie van het plaatskenmerk
holding1_ty Optioneel holding_ty Genre plaatskenmerk
holding1_re Optioneel holding_re reference. Dit wordt gebruikt bij convoluten. Als de reference bestaat en niet leeg is, is dit een bibliografisch recordnummer in exchange format. Het is de bedoeling dat volume en exemplaar gegevens teruggevonden kunnen worden bij dezelfde instelling en plaatskenmerk bij deze reference record.
holding1_rc Optioneel holding_rc raadpleeginformatie (1=enkel ter plaatse raadpleegbaar)
holding1_pk Optioneel holding_pk Plaatskenmerk
holding1_im Optioneel holding_im image identifier
holding1_ab Optioneel holding_ab abonnementslink
holding1_uc Optioneel holding_uc 1:uitleenbaar voor iedereen, 0=niet
holding1_an Optioneel holding_an Annotatie
holding1_id Optioneel holding_id identificatie nummer in de eigen databank
holding1_ic Optioneel holding_ic 1: beschikbaar voor ibl (0:niet)
holding1_du Optioneel holding_du Default uitleencategorie
Volume gegevens
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
volume1.1_volid Optioneel volume_volid volume Volume aanduiding
volume1.1_nt Optioneel volume_nt Volume annotatie
Exemplaar gegevens
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
pkobject1.1.1_ind_bc Optioneel pkobject_ind_bc barcode Barcode (=nummer van type ‘bc’)
pkobject1.1.1_ind_nrtype Optioneel   Nummer van type nrtype.
pkobject1.1.1_aw Optioneel pkobject_aw gegenereerd aanwinstennummer
pkobject1.1.1_an Optioneel pkobject_an annotatie voor publiek gebruik
pkobject1.1.1_ani Optioneel pkobject_ani annotatie voor intern gebruik
pkobject1.1.1_up Optioneel pkobject_up objectklasse object klasse
pkobject1.1.1_cu Optioneel pkobject_cu userid van de persoon die de controle uitvoerde
pkobject1.1.1_sg Optioneel pkobject_sg sigillum. Het sigillum kan multiple zijn: de diverse waarden zijn gescheiden door een ‘_
pkobject1.1.1_ip Optioneel pkobject_ip ibl-parameter
pkobject1.1.1_bi Optioneel pkobject_bi Is er een bijlage (0=nee, 1=ja)
pkobject1.1.1_oloi Optioneel pkobject_oloi Brocade object identifier
pkobject1.1.1_dt Optioneel pkobject_dt tijdstip van aanmaak
pkobject1.1.1_cd Optioneel pkobject_cd tijdstip van controle
pkobject1.1.1_rp Optioneel pkobject_rp raadpleeg parameter
Controle tag(s)
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
end Optioneel   Moet end bevatten in elke rij, indien aanwezig. Einde detectie . Dit geeft je een mogelijkheid tot het checken van de volledigheid van de rijen.
Status informatie
Veldnaam Optioneel/Verplicht Alternatieve toegelaten namen Inhoud
status_ss Optioneel   de inhoud van het statusveld (edittoken)
status_cp Optioneel   creator id van de record
status_cd Optioneel   creatie tijdstip van dit record
status_mp Optioneel   id van de persoon die deze record laatst gewijzigd heeft
status_md Optioneel   tijdstip waarop deze record laatst gewijzigd werd
status_tp Optioneel   id van de persoon die deze record laatst gecontroleerd heeft
status_td Optioneel   tijdstip waarop deze record laatst gecontroleerd werd

9.5. Noten

9.5.1. Processing information

Bevat een of meer van volgende letters:

 • o: wordt online getoond
 • i: wordt geïndexeerd
 • p: wordt offline getoond
 • r: wordt onderdrukt