3. Tonen van beschikbaarheidsinformatie in Impala

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 29 apr 2013 15:28
Oud BVV nr 2265

3.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Impala informatie over de beschikbaarheid kan worden getoond. De beschikbaarheidsinformatie wordt op twee plaatsen in Impala direct zichtbaar:

 • Bij het plaatsen van een aanvraag vanuit een OPAC wordt de informatie over beschikbare exemplaren voor IBL meteen bij de leverancier getoond. Deze informatie kan de aanvrager helpen in het nemen van een beslissing over de te contacteren leveranciers.
De beschikbaarheidsinformatie toont nu het aantal beschikbaar voor IBL, het aantal mogelijk tot uitlevering en het totale aantal objecten horende bij een gegeven plaatskenmerk.
 • Bij het leveren van een gevraagd document aan een andere bibliotheek: bij een binnengekomen aanvraag kan Impala via een afzonderlijke link een overzicht van IBL beschikbare items tonen. Door deze link te volgen kan de leverende bibliotheek snel achterhalen waar het te leveren document zich bevindt en of het item in kwestie beschikbaar is.
Een afzonderlijke link naar een overzicht van IBL beschikbare items wordt getoond. Een kort overzicht toont waar het te leveren document zich bevindt en of het item in kwestie beschikbaar is.

3.2. Principes

Bij plaatsen van aanvraag

De OpenURL constructie die zorgt voor het doorsturen van metadata voor de IBL-aanvraag laat nu drie extra waarden in het rft_dat onderdeel toe. Voorbeeld:

^^^HA-BLS_HA-BLS 681.33 G-KASS 2002___mono_p:lvd:3083277_0_0^UA-CST_X___z_p:lvd:2533058_0_2_1

Waarbij

 • p:lvd:2533058 = identifier van het plaatskenmerk
 • 0 = aantal exemplaren uitleverbaar (aantal objecten dat niet is uitgeleend of gereserveerd)
 • 2 = aantal exemplaren in de databank
 • 1 = aantal exemplaren beschikbaar voor IBL (aantal objecten waarvoor IBL is toegestaan).
 • Indien de tweede waarde (aantal beschikbare exemplaren) gelijk is aan 0, dan wordt de melding “Geen beschikbaarheidsinfo aanwezig” getoond. Dit is met name het geval indien aan het plaatskenmerk (p-loi) verder geen objecten (o-loi’s) hangen.

Vanaf release 3.80 worden deze extra waarden automatisch meegegeven met de URL en dat voor alle Brocade OPAC’s, incl. OPAC’s die draaien op andere Brocade servers. Voorwaarde is wel dat de parameters op de betrokken Brocade servers correct staan ingesteld (cfr. infra).

Ook andere niet Brocade-OPAC’s kunnen van deze faciliteit gebruik maken en in de URL die naar Impala terugkeert de nodige waarden voor identifier plaatskenmerk, beschikbare exemplaren voor IBL, totaal aantal exemplaren opgeven. In dat geval moeten de bestaande OpenURL routines wel worden aangepast.

Voor meer info over de Impala OpenUrl: zie Inbedden van databanken in Impala via OpenURL

Bij leveren van gevraagd document aan de aanvrager

Op het scherm Opvolgen van ontvangen aanvragen wordt nu een optie Beschikbaarheid getoond. Deze optie kan voortaan een link bevatten die de Brocade gebruiker brengt naar Brocade scherm met daarop de actuele gegevens m.b.t. de beschikbaarheid van het gevraagde item. Op die manier kan de gebruiker meteen achterhalen of en waar het gevraagde item in zijn/haar bibliotheek beschikbaar is, zonder dus nog eens extra het document in de OPAC te moeten gaan opzoeken.

Een dergelijke link kan ook worden aangeboden aan niet-Brocade gebruikers. In dat geval moeten er wel met Anet afspraken gemaakt worden m.b.t. de structuur van de URL. Essentieel hierbij is dat bij het oorspronkelijk plaatsen van de aanvraag de handle mee werd doorgestuurd naar Impala. Deze handle is onderdeel van de Impala OpenUrl. In het geval van Brocade is deze handle steeds de unieke identifier van het plaatskenmerk (zie p:lvd:2533058 in het voorbeeld hierboven).

3.3. Parameters - Beschikbaarheid bij plaatsen van aanvraag

Om te testen of een plaatskenmerk beschikbaar is voor IBL, moeten parameters worden ingegeven ter hoogte van de catalografische instelling. M.a.w. gezien er bij het plaatsen van de aanvraag de nodige context niet automatisch kan worden achterhaald, moeten de contextuele gegevens op expliciete wijze worden meegegeven.

 • IBL leensysteem: geef de identificatie van het leensysteem dat moet worden gebruikt bij controle op IBL-uitleenbaarheid. Indien hier niets is ingevuld, maakt dit dat er geen IBL-beschikbaarheid getoond zal worden in het bestelformulier.
 • IBL lener: Geef de e-loi tegenover wie de IBL-uitleenbaarheid moet worden gecontroleerd.
 • IBL externe factor: Geef de waarde van de externe factor die moet worden gebruikt bij controle op IBL-uitleenbaarheid.
 • IBL werkstation: Geef de naam van het werkstation dat moet worden gebruikt bij controle op IBL-uitleenbaarheid.
 • In het betrokken leensysteem moeten de parameters voor max. aantallen en leentermijnen goed worden ingesteld.
 • Het is verkieselijk om met een dummy e-loi te werken waarvan de geldigheidsdatum niet verstrijkt.

Op het ogenblik dat vanuit een Brocade OPAC een document wordt aangevraagd, gaat Brocade onderhuids een aantal gegevens verzamelen:

 • Voor de betrokken p-loi’s worden de bijhorende o-loi’s verzameld.
 • De objectklassen van deze o-loi’s worden eveneens verzameld.
 • Brocade gaat na of voor de gegeven e-loi in combinatie met de verzamelde o-loi’s binnen het gekozen leensysteem, werkstation en externe factor, leen is toegestaan. Zo ja, dan wordt deze o-loi geteld bij het aantal items beschikbaar voor IBL. Zo niet, dan wordt deze o-loi niet geteld bij totaal aantal items beschikbaar voor IBL.
 • Indien de p-loi geen o-loi’s bevat, dan resulteert dit in display van de tekst Geen beschikbaarheidsinfo aanwezig.

3.4. Parameters - Beschikbaarheid bij levering aan een Impala bibliotheek

Om te testen of de exemplaren bij een plaatskenmerk beschikbaar zijn voor IBL, moeten parameters worden ingegeven ter hoogte van de instelling (lib-loi). M.a.w. gezien er bij het activeren van de link de volledige context niet automatisch kan worden achterhaald, moeten de contextuele gegevens op expliciete wijze worden meegegeven en dat ter hoogte van de lib-loi. In de rubriek Impala werden daartoe twee nieuwe velden toegevoegd:

Voor Brocade gebruikers

 • URL naar instructie: s RDmdown="$handle".

 • URL naar beschikbaarheid: /menu/loanav/{$handle^e:UA:154713^UA-N^UA|url}.

  • Vervang e:UA:154713 door de gepaste e-loi tegenover dewelke de IBL beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.
  • Vervang UA-N door de gepaste identifier van de externe klasse tegenover dewelke de IBL beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.
  • Vervang UA door de identifier van het leensysteem tegenover dewelke de IBL beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.

Voor niet-Brocade gebruikers

De URL naar beschikbaarheid dient in onderling overleg met Anet te worden bepaald in functie van de toepassing naar waar Impala moet linken.