10. Betaalgroepen in Impala

Auteur Marc Jeurissen
Aanmaak 18 juni 2004
Aangepast door Luc Bastiaenssen
Aangepast op 22 sept 2005
Oud BVV nr 2082

10.1. Abstract

Dit document bespreekt een model voor de betalingsmodaliteiten binnen Impala.

10.2. Betalingsgroepen

Bij de beheersfuncties van Impala komt een applicatie die betalingsgroepen beheert. Zo’n groep is een verzameling van lib-loi's (instellingen) die ten opzichte van andere betalingsgroepen op dezelfde manier dienen behandeld te worden. Dit betekent dat in het geval van n groepen, er een matrix van n x n elementen ontstaat waarin prijsovereenkomsten dienen ingevuld te worden, eventueel nog verder opgesplitst naar type en medium (monografie, artikel, object, cd, …).

Een instelling kan tot meerdere betalingsgroepen behoren, bvb. de groep van universiteitsbibliotheken en de groep van Anet leden.

10.3. Speciale groepen

Elke instelling zit in zijn eigen, virtuele, groep. Dit is o.a. nodig om de prijssetting te doen tussen werkomgevingen van dezelfde instelling. Zoals al aangegeven zijn dit virtuele groepen die dus niet in het beheer van de betalingsgroepen zullen te zien zijn. De prijsaanduiding tussen eigen werkomgevingen zal in het Impala blok van het instellingsformulier zelf kunnen ingevuld worden.

10.4. Prijsberekening

Het algoritme voor de prijsberekening (basisbedrag + (aantal pagina's x prijs per pagina)) staat in macro m4_getImpalaPrice en voert volgende stappen uit:

 • Aanvrager en leverancier zijn gelijk
  • De prijsgegevens worden opgehaald bij de lib-loi
 • Aanvrager en leverancier zijn niet gelijk
  • Tot welke groepen behoort de aanvrager (n1)? Indien geen enkele groep wordt ? in de prijsgegevens ingevuld.
  • Tot welke groepen behoort de leverancier (n2)? Indien geen enkele groep wordt ? in de prijsgegevens ingevuld.
  • Indien n1>0 en n2>0 levert dit n = n1 x n2 mogelijke prijzen op, voortvloeiend uit de n mogelijke relaties tussen de groepen van de aanvragen en de groepen van de leverancier.
  • De laagste van deze n prijzen wordt in de Impala applicatie als richtprijs voorgesteld.