3. Parametrisatie

De parametrisatie in Brocade van een systeem voor digitalisering ligt niet a priori vast. De manier waarop de klant het digitaliseringsproces in de praktijk wil zien verlopen, zal bepalen hoe de parametrisatie in Brocade wordt opgezet.

3.1. Draaiboek parametrisatie:

 1. Definieer een passende WebDAV site via Systeembeheer ‣ WebDav ‣ WebDAV sites [link]
 2. Definieer een WebDAV path via Systeembeheer ‣ WebDav ‣ WebDAV paths [link]. Initialiseer ook deze omgeving op de Brocade server.
 3. Definieer een WebDAV omgeving via Brocade ‣ Digitaal platform ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Upload omgevingen [link] voor de scanner
 4. Voeg de meta-informatie in voor de scanner via Brocade ‣ Digitaal platform ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Configuratie van scanners [link]
 5. Voeg deze WebDAV omgeving toe aan de relevante Systeembeheer ‣ Gebruikersbeheer ‣ bg [link]
 6. Definieer de docman omgeving die vermeld staat bij de WebDAV omgeving. Gebruik daartoe op de Brocade server het commando docman -db create identifier
 7. Installeer op het werkstation geassocieerd met de scanner de nodige software
 8. Definieer op aangeven van de klant alle nodige metadata met betrekking tot:
 • Lidmaatschappen voor gedigitaliseerde inhoud via Brocade ‣ Digitaal platform ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Lidmaatschappen voor gedigitaliseerde inhoud [link]
 • Annotatietypes bij de digitale inhoud via Brocade ‣ Digitaal platform ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Annotatietypes bij de digitale inhoud [link]
 • Beheer van de status overgangen via Brocade ‣ Digitaal platform ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Beheer van de status overgangen [link]
 • Annotatietypes per pagina via Brocade ‣ Digitaal platform ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Annotatietypes per pagina [link]
 1. Definieer een digitaal platform via Brocade ‣ Digitaal platform ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Digitale platformen [link]
 2. Creëer de nodige tekstfragmenten via Systeembeheer ‣ tekstfolder ‣ tekst [link]
 3. Doe de nodige aanpassingen ter hoogte toepassingen die niet meteen gelinkt zijn aan het digitaal platform:
 • de OPAC via Brocade ‣ Desktop ‣ Desktop services ‣ Opac ‣ Opac - beheersfuncties ‣ Opac - Meta-informatie [link] (veranderen lay-out in functie van illustraties / toevoegen digitaal platform aan OPAC (boeken))
 • het objectensystemen via Brocade ‣ archiefbeheer ‣ Objectbeschrijvingen ‣ Objectbeschrijvingen - Beheersinformatie ‣ Beheer van de objectensystemen [link] (in functie van de automatische creatie illustraties)
  • Naam in digitaal platform: Geef hier de code in die afbeeldingen van een scanbundel dienen te krijgen om automatisch toegevoegd te worden als illustratie
  • Vervang illustraties: Wanneer aangevinkt: als er afbeeldingen vanuit het digitaal platform worden toegevoegd, dan worden eerst de reeds bestaande afbeeldingen geschrapt!
 • het displaysysteem voor objecten Brocade ‣ archiefbeheer ‣ Objectbeschrijvingen ‣ Objectbeschrijvingen - Beheersinformatie ‣ Display systemen voor objecten [link] (link naar digitaal platform (voor objecten))
 • De creatie van een nieuw digitaal platform zal leiden tot de aanmaak van verschillende tekstfragmenten via Systeembeheer ‣ Beheer van de tekstfragmenten ‣ Beheer van de tekstfragmenten [link]
 • Geef via Systeembeheer ‣ Gebruikersbeheer ‣ bg [link] aan tot welke scan stations en de digitale platformen de gebruiker toegang heeft

3.2. Uitleg bij metadata veld per veld

De parametrisatie in Brocade van een digitaal platform wordt hieronder veld per veld beschreven gedocumenteerd.

3.2.1. Configuratie van scanners

Scanners beschrijven de hardware waarmee de digitalisering wordt uitgevoerd. Ook de nodige informatie om het transport van de afbeeldingen uit te voeren, wordt hier opgeslagen.

Algemeen

Deze rubriek bevat de eigenschappen van een scanner installatie.

DAMS bron ? [dams: boolese waarde]
Wanneer aangevinkt, wordt deze scanner geassocieerd met een DAMS systeem
Scanner info [scannerinfo: tekst]
Dit veld bevat allerlei technische informatie omtrent de scanner. Deze gegevens zijn louter informatief.
Setup [scannersetup: tekst]
Dit veld documenteert het opzetten van de scanner. Deze gegevens zijn is louter informatief.
Verwerking

Deze gegevens zijn belangrijk voor de verwerking van de klaarstaande scan opdrachten.

Opschrift [header: tekst]

Dit een tekstfragment (in namespace.tekstfragment notatie) dat als alternatief opschrift voor de scanner kan worden getoond bij het beschrijven van de bundels met afbeeldingen.

Ontbreekt dit veld, dan wordt de titel van de scanner getoond.

Toon aantal afbeeldingen [maxpics: geheel getal]

Dit getal geeft aan hoeveel afbeeldingen (thumbnails) er worden getoond bij de verdere verwerking van het ingescande materiaal. Dit getal is steeds een maximum: indien er minder afbeeldingen zijn dan dit maximum, worden gewoon alle afbeeldingen getoond.

Dit getal legt op geen enkele manier een beperking op het aantal afbeeldingen die met deze scanner kunnen worden verwerkt.

Thumbnail [thumbnail: tekst]

De klaarstaande digitaliseringen worden in de interface getoond door middel van een aantal thumbnails.

Geef hier de identifier van het afbeelding type dat als thumbnail wordt gebruikt.

Detail [reduced: tekst]

De klaarstaande digitaliseringen worden in de interface getoond door middel van een aantal thumbnails.

Door op de thumbnail te klikken kan men meer detail opvragen.

Geef hier welk afbeeldingstype als detail getoond wordt.

Thumbnail grootte [pixels: geheel getal]
Bij de verwerking van klaarstaande scan opdrachten worden er thumbnails getoond. Bepaal de grootte van deze afbeeldingen door hier hun aantal pixels te vermelden. Hou er mee rekening dat dit getal niet veel groter mag zijn dan het aantal ingescande pixels: de afbeeldingen worden wazig.
Identiteit [ident: tekst]

Afbeeldingen en afbeeldingenbundels worden gekarakteriseerd door een dg-loi (voorbeeld: dg:ua:2173).

De identiteit is de tweede component van deze loi (in het voorbeeld is dit ua). Het is een verplicht veld bij de karakterisering van de scanner.

Afbeeldingenbundels met dezelfde component worden door dezelfde organisatie beheerd.

Constructie [idtemplate: herhaalbaar, meerdere velden]

Met de afbeeldingen bundels kan de operator een string meegeven die moet helpen bij het identificeren van de opdracht.

Dit veld bestaat uit verschillende regels met elk 3 subvelden. Van zodra een regel overeenkomt wordt de corresponderende constructie uitgevoerd.

In elk van de templates is $id de extra waarde die de operator heeft ingegeven.

 • een template die de waarde $id omvormt
 • een glob-patroon (zie de Python handleiding): vb. `b*
 • een constructie template die de loi samenstelt.

Velden:

 • Controlewaarde [metaScanner.matchtemplate]
 • Controleer tegen [metaScanner.glob]
 • Constructie template [metaScanner.constructor]
Transfer

Deze gegevens worden gebruikt bij de transfer van het ingescande materiaal.

Transfer instructies [transfer: meerdere velden]

Met deze instructie kan men een initieel commando geven.

Deze wordt uitgevoerd voor het opstarten van de transfer.

Velden:

 • Host [metaScanner.host]
 • Remote shell [metaScanner.rsh]
 • Remote copy [metaScanner.rcp]
Bron [source: tekst]
Dit is de naam van een map op het werkstation dat de scanner beheert. In subdirectories van deze map worden de scans gezocht.
Doel [target: tekst]
Dit is een identifier voor een WebDAV path. In een subdirectorie van deze map komen de afbeeldingen terecht. Principe dat bij de naamgeving wordt toegepast: Uit de getransfereerde bestanden wordt de naam van een Brocade object gedistilleerd. Deze naam wordt lichtjes aangepast (: wordt vervangen door .) en een gelijknamige subdirectory aangemaakt.
Wildcards [wildcards: herhaalbaar, tekst]
Geef hier de patronen op waaraan de te transfereren bestanden moeten voldoen. Deze bepalen dus welke bestanden op het scan station getransfereerd moeten worden voor verdere verwerking.
Deze parameter zegt niet of deze bestanden effectief verwerkt gaan worden. Dit wordt vastgelegd in Upload omgevingen en Beheer van afbeeldingsformaten

Gebruik hiervoor wildcards.

Er zijn 3 wildcard constructies:

 • de \* staat voor om het even welke invulling. Zo staat abc* voor alles wat met abc begint.
 • ? staat voor precies 1 karakter. Zo staat abc? voor de woorden van 4 karakters die met abc beginnen.
 • [...] staat voor precies 1 karakter dat in [...] voorkomt. Zo staat abc[aeuyoi] voor de woorden van 4 karakters die beginnen met abc en eindigen op een klinker.
 • vb. \*.tif;*.jpg

Er mogen meerdere wildcard constructies voorkomen.

Schrap bestanden na transer ? [delete: boolese waarde]
Wanneer aangevinkt, worden de bestanden nadat ze succesvol getransfereerd zijn, geschrapt op de scanner.
Laatste file retrieval [lastget: label]

Dit veld geeft aan wanneer de bestanden het laatst werden getransfereerd.

Het is ook aanklikbaar: op deze wijze kan men snel deinhoud van de mappen verifiëren.

Interface

Beschrijft de eigenschappen die betrekking hebben tot de interface

Look-up [lookup: herhaalbaar, meerdere velden]

Definieer één of meerdere look-up objecten.

Velden:

 • Tekst fragment [metaScanner.fragment]
 • Identiteit [metaScanner.lookupid]
 • Extra [metaScanner.extra]

3.2.2. Upload omgevingen

Er bestaan verschillende methoden om digitale bestanden, die moeten worden gekoppeld met Brocade objecten, aan te maken:

 • gespecialiseerde scanners
 • flatbed scanners
 • fototoestellen

Deze instrumenten hebben heel diverse mogelijkheden en er bestaan dan ook heel wat verschillende technieken om de geproduceerde bestanden te verwerken met behulp van het digitaal platform.

Om éénheid te brengen in deze diversiteit, gaat Brocade er van uit dat deze bestanden worden verzameld op een WebDAV omgeving. Op deze manier kan zowel geautomatiseerd als manueel transport van de gegevens eenvoudig worden geharmoniseerd. Deze meta-informatie beschrijft de WebDAV omgeving.

Er bestaan twee soorten WebDAV omgevingen:

 • WebDAV omgevingen die alle informatie bevatten om de digitalsering tot een goed einde te brengen.
 • WebDAV omgevingen die de digitaliseringen verschuiven (op basis van beslissingsregels) naar een WebDAV omgeving van de eerste soort.
WebDAV [webdavpath: tekst]

Het WebDAV path is de fysieke bestemmeling van de ingescande documenten: eens de bestanden aangemaakt, dan worden ze door Brocade software getransporteerd naar deze plaats.

Zie parameter Doel in Configuratie van scanners.

Docman [docman: tekst]

Geef de identifier aan voor de docman database die uiteindelijk de afbeeldingen zal bevatten.

De systeembeheerder kan deze databanken aanmaken met behulp van de instructie:

`docman -db create identifier`
Patronen [patterns: herhaalbaar, tekst]

Geef de toegelaten patronen op waaraan de originele afbeeldingen moeten voldoen.

Bepaalt welke bestanden verwerkt gaan worden.

Zijn er meerdere patronen nodig, scheidt deze van elkaar met een ‘;’.

Verschuif [relocate: herhaalbaar, meerdere velden]

Sommige digitaliseringen (steeds in de vorm van een map) mogen niet worden verwerkt binnen deze omgeving. Ze worden naar hun uiteindelijke bestemming verschoven op basis van een aantal beslissingsregels. Deze beslissingsregels worden in volgorde doorlopen en bestaan uit 2 componenten:

- een (Python) patroon
- de definitieve bestemming.

Indien de mapnaam overeenkomt met het patroon, dan wordt deze map ondergebracht in de definitieve bestemming

Velden:

 • Patroon [metaDigidav.pypattern]
 • Doel [metaDigidav.target]
Formaten [formats: herhaalbaar, tekst]

Geef een lijst met formaten. Er moet minstens 1 formaat zijn met een type Origineel:

- Indien de lijst geen *Origineel* bevat, dan wordt er niets verwerkt. Er vindt dan geen verwerking plaats
- Formaten waarvoor geen extensie is opgegeven worden uit deze lijst verwijderd en dus niet uitgevoerd
- Formaten van het type *Afgeleid* of *Bundel* zonder *Base* worden uit deze lijst verwijderd en dus niet uitgevoerd
CPU [cpu: geheel getal]

Geef het maximum aantal CPU cores dat mag worden ingezet voor een conversie opdracht. Hoe meer CPU’s je aangeeft hoe sneller een conversie wordt uitgevoerd maar ook hoe minder rekenkracht er ter beschikking staat voor andere doeleinden.

Zorg ervoor dat je nooit meer CPU’s aangeeft dan dat er ter beschikking staan.

Indien leeg: alle beschikbare CPU cores worden ingezet.

3.2.3. Beheer van afbeeldingsformaten

Afbeeldingen, zoals die in het Brocade digitaal platform worden gebruikt, worden beschreven in deze meta-informatie.

Deze beschrijving kan betrekking hebben op de afmetingen, het type van afbeelding als de functie binnenin de gewenste digitalisering.

Roteer [angle: geheel getal]
Geef aan over hoeveel graden (0° - 360°) de afbeelding moet worden geroteerd.
Rotatie gebeurt enkel indien de waarde verschillend is van 0.
Type [intent: keuze]

Geef het juiste type aan.

Keuze uit:

 • Origineel [original]
 • Afgeleid [derived]
 • Bundel [bundle]
Breedte [width: geheel getal]

De breedte van de afbeelding in pixels:

- Het aantal pixels blijft behouden indien 0
- Indien de breedte < 250, dan wordt de afbeelding verwerkt als thumbnail
Proces informatie [extra: tekst]

Bij de constructie van de afbeeldingen uit het basisformaat wordt er gebruik gemaakt van GraphicsMagick.

Soms zijn de afmetingen niet voldoende om een kwalitatief hoogstaande constructie uit te voeren. In dit veld kunnen extra parameters (gescheiden door een spatie) worden ingegeven.

Hoogte [height: geheel getal]
De hoogte van de afbeelding in pixels. Het aantal pixels blijft behouden indien 0.
Mime [format: keuze]

Selecteer het type afbeelding. Dit is een verplicht veld.

Keuze uit:

 • JPEG [jpg]
 • TIFF [tif]
 • PNG [png]
 • ZIP [zip]
 • PDF [pdf]
 • ODP [odp]
Maximum [max: geheel getal]

Enkel van toepassingen op bundels.

Geef het maximum aantal afbeelding dat in een bundel mag zitten. Indien 0 dan is er geen maximum.

Basis [base: tekst]

Leg hier vast welk formaat als basis wordt gebruikt voor dit type afbeelding.

Vb. voor een bundel geef je hier aan welke formaat in de bundel opgenomen wordt. Dit is een verplicht veld indien het type geen origineel is.

Watermerk [watermark: tekst]

Geef hier een referentie naar een watermerk.

Is dit veld ingevuld, en bevat de afbeelding reeds geen watermerk, dan wordt dit watermerk toegepast.

3.2.4. Digitale platformen

Digitale systemen hebben tot doel de digitalisering te ontsluiten.

De meta-informatie beschrijft de eigenschappen van dergelijke ontsluiting.

Technisch

technisch scope

Transactieprocessing [tpproc: boolese waarde]
TP scope
Toegangsslot voor bewerken [edit: herhaalbaar, tekst]

Geef de toegangssloten.

Elke gebruiker die een sleutel heeft tot één van deze toegangssloten mag deze beschrijving bewerken. Zijn er geen toegangssloten, dan kan iedereen bewerken.

Toegangsslot voor schrappen [delete: herhaalbaar, tekst]

Geef de toegangsloten.

Alle gebruikers die een sleutel heeft tot één van deze toegangssloten mag deze beschrijving schrappen. Zijn er geen toegangssloten, dan kan iedereen schrappen.

Toegangsslot voor bekijken [view: herhaalbaar, tekst]

Geef de toegangssloten.

Elke gebruiker die een sleutel heeft tot één van deze toegangssloten mag deze beschrijving bekijken. Zijn er geen toegangssloten, dan kan iedereen deze beschrijving bekijken.

Toegangsslot voor bevriezen [freeze: herhaalbaar, tekst]
Geef aan wie mag bevriezen
Lijst nieuw [listnew: herhaalbaar, tekst]

Lijsten met nieuwe beschrijvingen. Er kunnen hier multiple lijsten worden ingegeven. Deze lijsten worden weergegeven als templates. De mogelijke sleutels zijn:

 • staff: userid van het personeelslid
 • digisys: Digitaal platform
 • new: waarde is 0 (=bestaande beschrijving) of 1 (=nieuwe beschrijving)
 • date: datum in ISO formaat (vb. 2014-08-31)

Na toepassing van de sjabloon regels, moet er een lijst representatie worden geconstrueerd. Deze begint steeds met ulst: gevolgd door een userid van een personeelslid.

Een voorbeeld:

ulst:rphilips:scans:uapreciosa:2014-18

Lijst met veranderingen [listchange: herhaalbaar, tekst]

Lijsten met veranderingen. Er kunnen hier multiple lijsten worden ingegeven. Deze lijsten worden weergegeven als templates. De mogelijke sleutels zijn:

 • staff: userid van het personeelslid
 • digisys: Digitaal platform
 • new: waarde is 0 (=bestaande beschrijving) of 1 (=nieuwe beschrijving)
 • date: datum in ISO formaat (vb. 2014-08-31)

Na toepassing van de sjabloon regels, moet er een lijst representatie worden geconstrueerd. Deze begint steeds met ulst: gevolgd door een userid van een personeelslid.

Een voorbeeld:

ulst:rphilips:scans:uapreciosa:2014-18

Werk af [fin: herhaalbaar, tekst]

Nadat de digitaliseringsinformatie is weggeschreven, kunnen er nog allerlei nabewerkingen worden uitgevoerd. Hier kunnen een aantal nabewerkingen worden gespecificeerd. Bij elk van de nabewerkingen wordt de RDdgloi meegegeven.

Een nabewerking is steeds onder de vorm van een M uitdrukking.

 • Geven van een sigillum aan het referentie object: d %Sig^dgpsfin(RDdgloi,"sigillum")
 • Toekennen van een onderwerpscode: d %Ow^dgpsfin(RDdgloi,"code")
 • Geven van een drager: d %Dr^dgpsfin(RDdgloi,"carrier")
 • Geven van een lidmaatschap: d %Dr^dgpsfin(RDdgloi,"member")
 • Herindexeren van de beschrijving: d %Ix^dgpsfin(RDdgloi)

Vanzelfsprekend zijn niet alle, hier opgesomde bewerkingen steeds van toepassing. De software kan dit zelf uitmaken.

Export [webdavpath: tekst]

Geef hier een identifier van een WebDAV plaats.

Op deze plaats worden de afbeeldingen geparkeerd om te worden geëxporteerd. Per digitalisering worden verschillende mappen aangemaakt:

 • eerst onder de gegeven naam (of indien deze niet werd ingevuld onder de naam ‘export’)
 • het digitaal platform
 • daaronder de loi (‘:’ wordt vervangen door een ‘.’)
 • daaronder, per formaat, een nieuwe map met alle afbeeldingen.
Bewaartijd [alive: geheel getal]

Digitale bestanden kunnen veel ruimte in beslagnemen. Indien de bewaartijd is ingevuld, dan worden bestanden die reeds langer dan de bewaartijd op de server staan, automatisch opgeruimd.

De bewaartijd wordt uitgedrukt in dagen. Mogen de bestanden toch niet worden geschrapt op de server, dan volstaat het om het bestand met als naam _d.js te wissen. Dit bestand wordt per beschrijving bijgehouden.

Bron

Algemene eigenschappen en restricties betreffende de bron van de digitaliseringen.

Toegelaten objecten [loitypes: herhaalbaar, meerdere velden]

Een digitaal platform kan meerdere soorten materialen digitaliseren.

Specificatie van de toegelaten objecten is dan ook vrij technisch. Hier kan je de materialen specificeren door wildcard patronen op te geven waaraan de object identifiers moeten voldoen.

Voorbeelden:

 • o:lvd:* specificeert alle bibliografische objecten uit het lvd-regelwerk.
 • tg:lh*:* specificeert alle archiefobjecten waarvan het regelwerk begint met lh.

Er zijn 3 wildcard constructies:

 • de \* staat voor om het even welke invulling. Zo staat abc* voor alles wat met de abc begint.
 • ? staat voor precies 1 karakter. Zo staat abc? voor de woorden van 4 karakters die met abc beginnen.
 • [...] staat voor precies 1 karakter die in [...] voorkomt. Zo staat abc[aeuyoi] voor de woorden van 4 karakters die beginnen met abc en eindigen op een klinker.

Er mogen meerdere wildcard constructies voorkomen.

Velden:

 • Patroon [metaDigisys.editpattern]
 • Bewerk record [metaDigisys.editmenu]
Test op record [loitest: tekst]

Dit veld bevat een M-uitdrukking.

Dit veld laat toe om op rigoureuze wijze te testen of een object tot een digitaal platform hoort. Deze M-uitdrukking berekent de waarde RDpartof:

 • Is deze waarde true (M-terminologie) , dan mag dit digitaal platform worden gebruikt voor dit soort records.
 • In alle andere gevallen mag dit digitaal platform NIET worden gebruikt voor dit object.

De redenen waarom een digitaal platform niet mag worden gebruikt voor een object is eerder van organisatorische dan van technische aard.

De M-uitdrukking werkt zelf met 2 gegeven M-variabelen:

 • RDloi: het Brocade recordnummer (vb. o:lvd:2817931)
 • RDdigsys: de identifier van het actuele digitale platform.

Om dit werk te vergemakkelijken, werden reeds een aantal hulproutines ontwikkeld:

s RDpartof=$$%Place^dgpstst(RDloi,library,genre,shelf,sigillum)

s RDpartof=$$%Hint^dgpstst(RDloi,hint)

Toepasbaar op bibliografische objecten en bibliografische plaatsen.

s RDpartof=$$%LMDR^dgpstst(RDloi,membership,carrier)

Toepasbaar op bibliografische beschrijvingen, bibliografische objecten en bibliografische plaatsen.

s RDpartof=$$%Col^dgpstst(RDloi,collection)

Toepasbaar op bibliografische objecten.

In dit lijstje zijn:

 • library: een wildcard specificatie van de bibliotheek
 • genre: een wildcard specificatie van het genre plaatsing
 • hint: een wildcard specificatie van de digitaliseringshint bij het genre
 • shelf: een wildcard specificatie op het plaatskenmerk
 • sigillum: een wildcard specificatie op een sigillum
 • membership: een wildcard op het lidmaatschap van de bibliografische beschrijving
 • carrier: een wildcard op een drager van de bibliografische beschrijving
 • collection: een collectie record.

Deze hulproutines kunnen ook worden gecombineerd.

Ingang [entry: tekst]

Elke digitalisering is geassocieerd met een library object identifier (LOI). We noemen deze de referentie beschrijving.

De referentie beschrijving is echter niet noodzakelijk de record waarmee de digitalisering wordt opgezocht. Een goed voorbeeld is een bibliografisch object. De digitalisering daarvan wordt teruggevonden via de geassocieerde bibliografische beschrijving. Dergelijke records noemen we ingangsbeschrijvingen.

Een referentiebeschrijving kan verschillende ingangsbeschrijvingen genereren.

Dit gegeven is een M executable, werkt met de M variabele RDref en berekent de M array RAref.

Opgelet ! De referentie beschrijving is ook steeds een ingangsbeschrijving en hoeft niet speciaal te worden vermeld.

Voorbeeld:

d %OLoi^dgpsenty(.RAref,RDref)

Deze routine voegt, in het geval van een bibliografische object, de beschrijving en het plaatsingsnummer toe als ingangsbeschrijvingen.

De ingangsbeschrijvingen zijn echter niet stabiel: diverse catalografische processen kunnen er immers voor zorgen dat deze worden aangepast. De Brocade systemadministrator installeert daarom een automatisch proces (standard.digiplatentry) dat deze ingangsbeschrijvingen herschikt.

Beschrijvend

Hier worden de eigenschappen vermeld van het digitaal platform die van belang zijn bij het beschrijven van een digitalisering.

Controle formaat [controlejson: tekst]

Vul hier het afbeeldingsformaat in dat moet worden gebruikt om de digitalisering te controleren.

Het heeft weinig zin om hier een formaat te selecteren met een grote resolutie.

Detail formaat [fulljson: tekst]

Dit formaat laat toe om de afbeelding in meer detail te bekijken.

Het wordt opgevraagd door te klikken op de afbeeldingen in controle formaat

Controle thumbnails [thumbjson: tekst]

Vul hier het afbeeldingsformaat in dat moet worden gebruikt om een overzicht te bieden van alle afbeeldingen.

Het is aan te raden om hier een compact thumbnail formaat te tonen.

Thumbnail grid [thumbjsonxy: tekst]

Geef hier in de gedaante A x B hoe de controle thumbnails worden getoond.

 • A: aantal rijen
 • B: aantal kolommen

Voorbeeld: 6 x 8

OCR formaat [ocr: tekst]

Geef het afbeeldingen formaat waarop OCR is gebaseerd.

Indien dit veld is ingevuld, dan wordt er aan de PDF, OCR informatie toegevoegd.

OCR target formaat [ocrtarget: tekst]

Het OCR target formaat is een bestaand PDF formaat dat wordt aangevuld met de OCR informatie.

Dit formaat is verplicht bij een OCR operatie.

Taal (OCR) [ocrlg: tekst]

Geef een M-routine die uitgaand van een dg-loi RDdgloi) de taal van de inhoud produceert in *RDlg*. Deze taal wordt enkel gebruikt tijdens het *OCR proces.

Een goed voorbeeld van dergelijke routine is:

s RDlg=$$%Lg^dgpslg(RDdgloi)

Illustratie [iill: herhaalbaar, tekst]

Soms is het wenselijk om één specifieke afbeelding te gebruiken als illustratief voor het ganse werk.

Specificeer hier het afbeeldingsformaat dat moet worden gebruikt.

Delen [parts: tekst]

Dit is een M instructie die werkt met de volgende gegevens:

 • RDdigsys: digitaal platform
 • RDloi: referentie beschrijving
 • RDdgloi: de dg-loi

Deze instructie moet een M array RAlois vullen waarvan het subscript een loi is (c-loi of tg-loi). De waarde is ofwel leeg, ofwel een volume aanduiding.

Sommige digitaliseringen dekken verschillende beschrijvingen. Dit door zich bijvoorbeeld voor bij convoluten, tijdschriftennummers (met verschillende artikelen), archieven van briefwisseling. Op deze wijze kunnen bookmarks worden gelegd naar de afbeeldingen toe.

Status overgangen [status: herhaalbaar, meerdere velden]

Beschrijf in volgorde de verschillende status overgangen die mogelijk zijn voor dit digitaal platform.

Velden:

 • Status [metaDigisys.digstatus]
 • Status naar boven [metaDigisys.upaccess]
 • Status naar beneden [metaDigisys.downaccess]
 • Éénmalig ? [metaDigisys.isuniq]
 • Bij stijgen ? [metaDigisys.onup]
 • Bij dalen ? [metaDigisys.ondown]
Globale labels [digilabels: herhaalbaar, tekst]

Som op welke labels (lidmaatschappen) er aan de orde zijn voor dit digitaal platform.

Deze lidmaatschappen labelen een globale eigenschap van een digitalisering.

Pagina types [digipages: herhaalbaar, tekst]
Som hier de verschillende pagina types op die van toepassing zijn voor dit digitaal platform.
Toegang (aan) [accesson: herhaalbaar, tekst]
Stip aan welke toegangscodes er van toepassing zijn en die reeds zijn aangevinkt.
Toegang (uit) [accessoff: herhaalbaar, tekst]
Stip aan welke toegangscodes er van toepassing zijn en die niet zijn aangevinkt.
Talen [digilgs: herhaalbaar, tekst]
Som de talen op die in de diverse annotatievelden mogen worden gebruikt.
Globale noottypes [diginotes: herhaalbaar, tekst]
Stip aan welke annotatie types er zijn toegelaten in dit digitaal platform.
Per-pagina noottypes [digipagent: herhaalbaar, tekst]
Stip aan welke annotatie types per pagina (per afbeelding) toegelaten zijn in dit digitaal platform.
Publieksomgeving

Algemene eigenschappen van de publieksomgeving. Enerzijds wordt hier een kader geschapen om snel de effecten te bekijken van toegevoegde afbeeldingen op de OPAC. Anderzijds worden hier welbepaalde elementen gedefinieerd die getoond worden in de OPAC.

Publieksinterface [opac: herhaalbaar, meerdere velden]

Parameters om de publieksinterface goed aan te sturen

Velden:

 • Patroon [metaDigisys.patternid]
 • OPAC [metaDigisys.opacid]
 • Werkstation [metaDigisys.wksid]
 • Desktop [metaDigisys.desktopid]
 • Desktop patronen [metaDigisys.desktopselect]
 • Tekstintro [metaDigisys.textintro]
 • Gebruik [metaDigisys.textusage]
 • Policy [metaDigisys.policy]
 • Thumbnails [metaDigisys.ithumbnail]
 • Gereduceerde afbeeldingen [metaDigisys.ireduced]
 • Originele afbeeldingen [metaDigisys.ioriginal]
 • Bundels [metaDigisys.ibundles]

3.2.5. Lidmaatschappen voor gedigitaliseerde inhoud

Een digitalisering kan gekarakteriseerd worden met behulp van een label. Dit label kan zowel dienen voor de ontsluiting van deze records als voor onderhoudsinitiatieven.

3.2.6. Status overgangen

Een digitalisering kan doorheen zijn levensduur verschillende stadia doorlopen. Bij elk van deze stadia overgangen kan een actie worden genomen. Via deze meta-informatie worden die acties beschreven.

In lijst [inlist: herhaalbaar, tekst]

Wanneer een digitaal object deze status bereikt, dan wordt het recordnummer van de digitale beschrijving weggeschreven in elk van de lijsten. De lijsten zelf worden gezien als Brocade templates. De volgende sleutels zijn beschikbaar:

- *date*: datum van vandaag in ISO formaat
- *user*: de identiteit van de medewerker die deze status heeft ingevuld
- *digisys*: de identiteit van het digitaal platform
Uit lijst [outlist: herhaalbaar, tekst]

Wanneer een digitaal object deze status bereikt, dan wordt het recordnummer van de digitale beschrijving weggehaald uit elk van de lijsten. De lijsten zelf worden gezien als Brocade templates. De volgende sleutels zijn beschikbaar:

- *date*: datum van vandaag in ISO formaat
- *user*: de identiteit van de medewerker die deze status heeft ingevuld
- *digisys*: de identiteit van het digitaal platform
Publiek [public: boolese waarde]
Wanneer aangevinkt, dan komt - van zodra deze status wordt bereikt - de digitalisering ter beschikking van het publiek. Indien niet aangevinkt, dan verdwijnt deze beschikbaarheid!
Bekijk mode [view: boolese waarde]
Duidt aan of de beschrijving automatisch in bekijk modus komt.
OCR [ocr: boolese waarde]
Als dit veld wordt aangestipt, dan wordt het PDF formaat aangevuld met OCR data
RSS feeds [rssfeeds: herhaalbaar, tekst]

Vul de passende RSS feeds in.

Op deze wijze kunnen geïnteresseerden steeds op de hoogte worden gehouden van nieuwe digitaliseringen.

Aangezien het aanvullen van RSS feeds geen tijdskritische actie is, wordt deze ook niet uitgevoerd tijdens het bewerk process zelf.

Mail [mail: herhaalbaar, meerdere velden]

Wanneer deze status wordt bereikt, dan wordt een mail uitgestuurd waarvan de specificaties worden bepaald door de subvelden.

Aangezien het uitsturen van mail geen tijdskritische actie is, wordt deze ook niet uitgevoerd tijdens het bewerk process zelf.

Velden:

 • Verzender [metaDigstatus.sender]
 • Antwoord adres [metaDigstatus.reply]
 • Bestemmelingen [metaDigstatus.users]
 • Sleutels [metaDigstatus.keygen]
 • Tekstfragment [metaDigstatus.mailcontent]

3.2.7. Annotatietypes

Met een digitalisering kunnen diverse aantekening worden geassocieerd. Deze meta-informatie legt de eigenschappen van dergelijke aantekening vast.

Publiek ? [public: boolese waarde]
Vink aan indien je deze annotatie wil tonen aan het publiek.

3.2.8. Annotatietypes per pagina

Het digitaal platform laat toe om per pagina aantekeningen te verzamelen. Deze meta-informatie beschrijft de eigenschappen van deze aantekeningen.

Publiek ? [public: boolese waarde]
Vink aan indien je deze annotatie wil tonen aan het publiek.
Eindgebruiker ? [userwritten: boolese waarde]
Als dit veld aan staat, dan mag deze annotatie door een eindgebruiker worden aangemaakt.
Inhoud [content: keuze]

Dit veld duidt aan wat de annotatie behandelt.

Keuze uit:

 • Plaats [place]
 • Tijdstip [time]
 • Onderwerp [subject]
 • Beheer [beheer]