1. Desktop opzetten

Auteur Marc Jeurissen
Aanmaak 5 sep 2003
Aangepast door Luc Bastiaenssen
Aangepast op 22 sept 2005

1.1. Abstract

Dit document beschrijft het definiëren van een desktop via meta-informatie.

1.2. Algemeen

Een desktop bestaat uit verschillende services die op die manier gegroepeerd aan een bepaald doelpubliek kunnen aangeboden worden.

Frames

Technisch is een desktop opgebouwd uit 3 of 4 frames:

alert
Een onzichtbaar frame dat om een opgegeven aantal minuten checkt of er een nieuw bericht te tonen is.
icon
Frame waarvan in de meta-informatie kan aangegeven worden of het moet getoond worden. Hierin kan het icoon van de instelling geplaatst worden en bovendien heeft het een extra functie: erop klikken logt een eventueel geauthenticeerde gebruiker uit.
menu
Frame met de opsomming van de services van deze desktop.
service
Werkframe waarin de actieve service geopend wordt.

URL

Een desktop wordt aangesproken met volgende URL: http://hostname/desktop.phtml[?desktop=desktop-identifier[&service=service-identifier]]

desktop
= desktop-identifier: indien niet gespecificeerd wordt de default desktop opgestart.
service
= service-identifier: indien niet gespecificeerd wordt de default service van deze desktop opgestart.

Een service kan ook buiten een desktop omgeving opgestart worden. Hiervoor wordt volgende URL gebruikt: http://hostname/services.phtml[?desktop=desktop-identifier[&service=service-identifier][&extra=[loi=loi][~lg=taal][~wks=werkstation]]]

desktop
= desktop-identifier: indien niet gespecificeerd wordt de service opgestart in de context van de default desktop.
service
= service-identifier: indien niet gespecificeerd wordt de default service van de opgegeven desktop opgestart.
extra

hiermee kunnen extra parameters meegegeven worden voor de service in kwestie. Gekende zijn:

 • loi: een loi van bvb. een catalografische beschrijving
 • lg: taalcode
 • wks: werkstation

1.3. Meta-informatie desktop

1.3.1. Identificatie

Identifier
Dit is de code waaronder deze desktop gekend is. Ze moet o.a. in de desktop URL gebruikt worden om naar deze desktop te verwijzen.
Omschrijving
Beschrijving van gebruik, doelpubliek, …

1.3.2. Bestanden

Upload van een bestand
Bestand wordt geïnstalleerd in de desktop-service en web omgeving. Indien het een gezipt bestand betreft, worden alle componenten geïnstalleerd. In de web omgeving wordt automatisch een zipbestand met alle geüploade files aangemaakt.
Downloaden van het zipbestand
Dit bevat alle geüploade files en wordt automatisch aangemaakt.
Archiveren van het zipbestand
Kan gebruikt worden voor het bewaren van een bepaalde versie van de files.

1.3.3. Algemeen

Actief
Actief - Niet actief. Wordt op dit moment niet gebruikt.
Apart frame voor icoon
Indien aangeklikt presenteert de desktop zich met een apart icoon-frame t.h.v. het menu-frame.
Afmeting icoonframe
Indien voor een horizontale menu wordt gekozen, betreft het hier de lengte van het icoonframe, anders de hoogte.
Default desktop
Indien geen desktop opgegeven in een URL, wordt de default desktop gebruikt.
Default taal
De desktop start initieel op in de hier gespecificeerde taal. Dit kan overruled worden indien de SYS_language service aangeboden wordt, of indien een gebruiker zich authenticeert die een andere default taal heeft.
Standaard gebruiker
Staat default op desktop en wordt best niet gewijzigd.
Alert
Timeout voor het alert-frame. Om het opgegeven aantal minuten checkt dit frame of er een nieuw bericht te tonen is.

1.3.4. Authenticatie

Authenticatie ter hoogte van de desktop treedt enkel in werking als de authenticatie van een service dit vereist.

Wanneer
 • Nooit: Voor een service die naar de desktop gegevens gaat kijken voor zijn authenticatie, zal in deze desktop nooit moeten geauthenticeerd worden.
 • Indien nog niet geauthenticeerd of max. geldigheidsduur verstreken is: Voor een service die naar de desktop gegevens gaat kijken voor zijn authenticatie, zal in deze desktop moeten geauthenticeerd worden als al niet voor een andere service is geauthenticeerd, of als de maximale geldigheidsduur van de authenticatie overschreden is.
Inlog in Brocade geldt als authenticatie
Een personeelslid dat al ingelogd was in Brocade op het moment dat de desktop wordt opgestart, kan zijn Brocade authenticatie meenemen naar die desktop, tenminste als zijn Brocade userid hetzelfde is als zijn enduserid, en als voor de desktop slechts 1 eindgebruikerssysteem is opgegeven.
Maximale geldigheidsduur
Als de laatste authenticatie langer geleden is dan het hier opgegeven aantal minuten, dan zal bij de opstart van een service, die voor zijn authenticatie naar de desktop gegevens gaat kijken, terug moeten geauthenticeerd worden.
Tekst bij identificatieveld
De hier ingevulde tekst wordt naast het identificatieveld getoond. Hij wordt omgeven door css klasse authentication-userid.
Tekst bij paswoordveld
De hier ingevulde tekst wordt naast het paswoordveld getoond. Hij wordt omgeven door css klasse authentication-password.
Tekst bij veld eindgebruikerssystemen
De hier ingevulde tekst wordt naast het keuzeveld met eindgebruikerssystemen getoond. Hij wordt omgeven door css klasse authentication-eusersys.
Extra tekst op authenticatie scherm
De hier ingevulde tekst wordt op het authenticatiescherm getoond. Hij wordt omgeven door css klasse authentication-text.
Eindgebruikerssystemen
Opgave van de eindgebruikerssystemen waarin het systeem kan gaan kijken voor authenticatie. Indien meer dan 1 systeem gespecificeerd wordt, zal de gebruiker op het authenticatiescherm voor het te gebruiken systeem moeten kiezen.

1.3.6. Services

Default service
Als bij het opstarten van een desktop geen service gespecificeerd wordt, dan wordt de hier opgegeven service opgestart.
Services
Opsomming van de services die in de navigatiebalk van het menuframe moeten getoond worden. Als de naam van de service gevolgd wordt door ^, wordt alles wat na ^ komt in UDextra gezet.
Hidden services
Opsomming van de services die bij deze desktop horen maar niet in de navigatiebalk moeten getoond worden.

1.4. Meta-informatie service

1.4.1. Identificatie

Identifier
Dit is de code waaronder deze service gekend is. Ze moet o.a. in de desktop URL gebruikt worden om naar deze service te verwijzen.
Omschrijving
Beschrijving van gebruik, doelpubliek, …

1.4.2. Type

Voor elk van de service types is een ingang voorzien in de menu.css file waarmee de lay-out kan vastgelegd worden.

Application

Een service van dit type wordt effectief opgestart bij aanklikken in de navigatiebalk van de desktop of bij rechtstreekse aanspreking via de URL.

 • URL: Start-URL van de applicatie of een Brocade menu roepcode. Indien de roepcode gevolgd wordt door ?, wordt alles na ? aan UDextra toegevoegd.
 • Openen in nieuw venster: Indien aangeklikt start de service niet op in het service-frame maar in een nieuw venster.
 • Wanneer authenticeren: Geeft aan of en wanneer er voor deze service moet geauthenticeerd worden
  • Nooit: Voor een service die naar de desktop gegevens gaat kijken voor zijn authenticatie, zal in deze desktop nooit moeten geauthenticeerd worden.
  • Indien nog niet geauthenticeerd of max. geldigheidsduur verstreken is: Er moet geauthenticeerd worden als er al niet voor een andere service is geauthenticeerd, of als de maximale geldigheidsduur van de authenticatie overschreden is.
  • Bij elke oproep: Iedere keer dat deze service in de navigatiebalk gekozen wordt, moet er opnieuw geauthenticeerd worden.
  • Enkel als overkoepelende desktop authenticatie vereist: Voor deze service moet in principe niet geauthenticeerd worden, behalve als bij de desktop authenticatie vereist is
 • Inlog in Brocade geldt als authenticatie: Een personeelslid dat al ingelogd was in Brocade op het moment dat de service wordt opgestart, kan zijn Brocade authenticatie meenemen naar die service.
 • Maximale geldigheidsduur: Als de laatste authenticatie langer geleden is dan het hier opgegeven aantal minuten, dan zal bij de opstart van deze service terug moeten geauthenticeerd worden.
 • Toegelaten Werkstations: …
Submenu
De service is enkel de header van een openklappend menu waarin de eigenlijke applicatie-services opgesomd staan.
Header
De service is enkel een separator binnen de navigatiebalk.
System
System services worden in principe ingevoerd door de ontwikkelaars. Hun functie en werking wordt niet bepaald door een URL, maar is vastgelegd in de software.

1.4.3. Lay-out

Fijnere lay-out afstellingen gebeuren in menu.css. Hier worden enkel de omschrijvingen en/of images van de service in de verschillende talen vastgelegd.

1.4.4. Desktops

Omvat een opsomming van de desktops waarin deze service gebruikt wordt. Hier kan niets aangepast worden. Toewijzing en verwijdering van een service gebeurt altijd ter hoogte van de meta-informatie van de desktop.