7. Display systemen voor archieven

Auteur Richard Philips
Aanmaak 18 aug 2011
Oud BVV nr 2259

7.1. Abstract

Dit document beschrijft de structuur van display systemen voor archieven.

7.2. Inleiding

Een display systeem voor archieven beschrijft hoe een gegeven isad loi gaat worden gepresenteerd met behulp van HTML en CSS.

In tegenstelling tot andere verzamelingen van records (bibliografische beschrijvingen of object beschrijvingen) vormen archieven een harmonisch geheel. Het lijkt weinig zinvol de display van archieven uniform te beschrijven over archiefsystemen heen.

Display informatie kan wel afhankelijk zijn van het te hanteren schema: persoonsarchieven kunnen met andere displayinformatie komen dan tijdschriften archieven.

7.3. Beschrijvingsstructuur

De beschrijvingen worden gespecificeerd per velden.

Elk veld kan worden beschreven met behulp van multiple displayrecords (DR) van de gedaante:

globpattern [scheme=schema] [sort=sorteerwaarde] [inherit=no|until|cumulative|reverse]:
  level: class=css-class;
      content=template;
  header: class=css-class;
      content=template;
  leader: class=css-class;
      content=template;
  trailer: class=css-class;
      content=template;
  value: class=css-class;
      content=template(value, count);
      lcopy=0|1;
      rcopy=0|1;
      url=0|1;

7.3.1. Hoe wordt de passende DR bepaald?

Het DR-zoekprocess doorloopt de volgende stappen:

 1. Het passend veld type wordt bepaald (triviaal in de code). Zijn er geen DR s ingevuld bij dit type, dan faalt het proces.

 2. Indien van toepassing, dan wordt die DR geselecteerd waarvan het subtype past bij het globpattern. Bijvoorbeeld: bij een annotatie wordt het annotatietype gematched tegen het patroon. Zijn er geen DR gevonden, dan faalt het zoekproces.

 3. Werden er geen DR met schema gespecificeerd, maar wel een DR zonder schema, dan eindigt het zoekproces succesvol met deze DR.

  Werden er wel DR met schema gespecificeerd, dan wordt het basisschema bij de ISAD loi opgevraagd, er wordt naar een DR gezocht met dit schema. Is er geen DR bij dit basisschema, dan wordt de parent van de LOI gebruikt. Dit proces wordt herhaald totdat er geen parent meer is of tot er een DR gevonden wordt met het bewuste schema. Wordt er zo geen DR gevonden, dan wordt er gezocht naar een DR zonder schema specificatie. Is er zo geen DR, dan faalt het zoekproces anders eindigt het zoekproces succesvol met de eerste record.

Faalt het zoekproces, dan wordt het overeenkomstig onderdeel van de data NIET getoond.