11. A - Editie

11.1. Algemene regel

Waarschuwing

de oude drukken (editie) hanteren andere regels.

Als een publicatie op een later tijdstip wordt hernomen, dikwijls onder dezelfde titel maar met gewijzigde inhoud, dan spreekt men over een nieuwe editie. In een publicatie wordt dat dan meestal verwoord als een nieuwe of vernieuwde of volgende editie of druk.

Als in een publicatie een editie wordt vermeld, dan wordt die opgenomen in het veld Editie. De editievermelding wordt alleen met een getal ingevoerd. Edities die verwoord worden, dienen dus naar een getal te worden omgezet.

Een eerste editie wordt niet vermeld.

Een nieuwe oplage van een bepaalde editie wordt niet vermeld.

Wanneer de verschillende delen van een meerdelige monografie met niet sprekende deeltitels verschillende edities vermelden, dan worden de edities niet opgenomen.

Voorbeeld:

 • fourth revised edition wordt 4
 • nuova ed. wordt, na onderzoek, 2 of 3 of …
 • 1st edition wordt niet opgenomen
 • Herziene druk wordt, na onderzoek, 2 of 3 of …
 • 24.-30. Tsd wordt niet opgenomen
 • 3th print of the 2nd ed. wordt 2
 • 3. Auflage wordt 3

Waarschuwing

Wanneer het woord druk gebruikt wordt in de betekenis van oplage, dan wordt deze drukvermelding genegeerd.

Waarschuwing

Het Duitse Auflage kan twee betekenissen hebben: zowel die van editie als die van oplage. Als ze gebruikt wordt in de betekenis van oplage, wordt die vermelding genegeerd.

Waarschuwing

Voor elke nieuwe editie van een bestaand werk wordt een nieuwe titelbeschrijving aangemaakt.

11.2. Bijzondere gevallen

Bij cd-roms en dvd’s wordt de editie opgenomen zoals op de cd-rom of dvd vermeld staat.

Voorbeeld:

 • version 6
 • update 7
 • versie 1.2
 • editie 3 - update 8

Elektronische publicaties die regelmatig on-line worden geactualiseerd (zoals de zogenaamde e-boeken) krijgen geen editievermelding. .. |AMPERSAND| replace:: AMPERSAND .. |APOSTROPHE| replace:: APOSTROPHE .. |ASTERIX| replace:: ASTERIX .. |COLON| replace:: COLON .. |COMMA| replace:: COMMA .. |COMMERCIALAT| replace:: COMMERCIAL AT .. |EQUALSSIGN| replace:: EQUALS SIGN .. |EXCLAMATIONMARK| replace:: EXCLAMATION MARK .. |GREATERTHANSIGN| replace:: GREATER-THAN SIGN .. |HYPHENMINUS| replace:: HYPHEN-MINUS .. |LEFTCURLYBRACKET| replace:: LEFT CURLY BRACKET .. |LEFTSQUAREBRACKET| replace:: LEFT SQUARE BRACKET .. |LESSTHANSIGN| replace:: LESS-THAN SIGN .. replace:: HYPHEN-MINUS .. |NUMBERSIGN| replace:: NUMBER SIGN .. |PERCENTSIGN| replace:: PERCENT SIGN .. |QUESTIONMARK| replace:: QUESTION MARK .. |QUOTATIONMARK| replace:: QUOTATION MARK .. |QUESTIONMARK| replace:: QUESTION MARK .. |QUOTATIONMARK| replace:: QUOTATION MARK .. |RIGHTCURLYBRACKET| replace:: RIGHT CURLY BRACKET .. |RIGHTSQUAREBRACKET| replace:: RIGHT SQUARE BRACKET .. |SEMICOLON| replace:: SEMICOLON .. |SLASH| replace:: SOLIDUS .. |SOLIDUS| replace:: SOLIDUS .. |UNDERSCORE| replace:: LOW LINE .. |VERTICALLINE| replace:: VERTICAL LINE .. |WHITESPACE| replace:: WHITESPACE