5. A - Dragers

In elke beschrijving wordt, in het veld Dragers, de fysieke drager aangegeven. Om te bepalen welke dragers dienen opgenomen te worden, wordt gekeken naar de beschikbaarheid in de betrokken bibliotheken.

Voorbeeld:

  • een publicatie beschikbaar op papier, met als bijlage een cd-rom, en ook elektronisch beschikbaar in een bibliotheek van Anet via Internet krijgt als dragers paper, cdrom, url.
  • een boek dat in de bibliotheken alleen elektronisch beschikbaar is via Internet krijgt alleen als drager url. Als een (andere) bibliotheek dat boek ook op papier verwerft, wordt drager paper toegevoegd.

Lijst van in Anet toegelaten dragers:

Drager Verwoording Gebruik
bd Blu-ray Blu-ray
cas Audiocassette Audiocassette
cd Compact disc Compact disc
cdrom cd-rom Cd-rom
daf Digitaal muziekbestand Digitale muziekbestanden die geen fysieke drager hebben
dia Diareeks Diareeks
disk Diskette, USB-stick Diskette, usb-stick
dvd Dvd niet meer gebruiken
dvd-audio dvd-audio Dvd-audio (dvd met voornamelijk audiobestanden)
dvd-rom dvd-rom Dvd-rom (dvd met voornamelijk gegevens- of tekstbestanden)
dvd-video dvd-video Dvd-video (dvd met voornamelijk videobestanden)
gp Grammofoonplaat Grammofoonplaat
mb Magneetband Magneetband
micro Microvorm Microfilm of microfiche
mm Multimedia Niet meer gebruiken
paper Papier Papier
perkament Perkament Perkament
realia Realia Diverse soorten objecten, bv. bij spelmateriaal (pionnen)
url Internet/Intranet Elektronische bestanden op Internet
video Videocassette Videocassette

Waarschuwing

Als drager url wordt toegekend, wordt automatisch lidmaatschap einfo toegekend. Bij het verwijderen van een drager dient het daaraan gekoppelde lidmaatschap echter manueel te worden verwijderd.