28. B - Muziekopnamen

De beschrijving van muziekopnamen volgt de algemene regels, met uitzondering van wat in dit hoofdstuk bepaald wordt.

Muziekopnamen kunnen globaal worden beschreven (een cd, een lp,...) of gedetailleerd (tracks).

28.1. Beschrijving van cd’s, lp’s,...

28.1.1. Bron voor de beschrijving

Eerste bron voor de invoer van de gegevens is de drager zelf (vermeldingen op de cd of de lp). Indien die echter onvoldoende zijn, wordt de voorkeur gegeven aan die bron die het werk het meest adequaat identificeert: voor- of achterzijde van de hoes, het cd-doosje,...

28.1.2. Taal van de inhoud

Afhankelijk van het type muziek wordt de aangepaste taal van de inhoud vastgelegd:

Waarschuwing

Gewijzigd! (zxx ipv und)

  • instrumentale muziek: zxx (no linguistic content).
  • vocale muziek: elke taal waarin gezongen wordt.

28.1.3. Auteurs

28.1.3.1. Personele auteur

28.1.3.1.1. Authority controle voor personele auteurs?

Voor de auteurs-componisten van klassieke muziek worden altijd authority records gebruikt. Voor de persoonlijke auteurs van niet-klassieke muziek worden normaal geen authority records gebruikt, tenzij een authority record nodig is om naamvormen te onderscheiden.

28.1.3.1.2. Auteursfuncties

Bij klassieke muziek wordt voor de componisten de auteursfunctie cmp gebruikt.

De uitvoerders van klassieke muziek worden gespecificeerd met zogenaamde z-functies, voor de specifieke rollen (bv. dirigent, zanger) of instrumenten (bv. piano, contrabas). De functie mus wordt bij voorkeur niet gebruikt. Ze worden opgenomen in zoverre ze voorkomen op cd/lp, of op de cd/lp-omslag (niet als ze enkel vernoemd worden in het begeleidende tekstboekje).

Voor niet-klassieke muziek kunnen de uitvoerders de auteursfunctie aut toegekend krijgen.

28.1.3.2. Corporatieve auteur

Beschouw groepen (Beatles, enz.) als corporaties, evenals orkesten, ensembles, enz. Corporaties worden altijd via authority records ingevoerd. De individuele leden van de groepen worden niet nog eens apart opgenomen, ook al worden ze individueel vermeld in de publicatie. Ze worden ook niet gerelateerd aan het record van de corporatie.

28.1.3.3. Compilaties

Voor compilaties wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke muziek en niet klassieke muziek.

  • bij klassieke muziek worden de uitvoerders alleen opgenomen als ze identiek zijn voor alle tracks van de compilatie. Indien niet worden de uitvoerders enkel vermeld bij de tracks.
  • bij niet-klassieke muziek worden de componist(en) en de uitvoerders enkel opgenomen als ze identiek zijn voor alle tracks. Indien niet worden ze enkel vermeld bij de tracks.

28.1.4. Titel

Indien de beschrijving gaat over maar één klassiek muziekwerk, dient eventueel ook een muzieksorteertitel en een opusnummer toegevoegd; zie bij titel bij gedrukte muziek.

Als het werk geen echte titel bevat, en alleen een vermelding maakt van de auteur (componist, uitvoerder), dan wordt die als titel opgenomen.

Publicaties die geen gemeenschappelijke titel hebben, dienen behandeld te worden als beschreven in de regels over meervoudige titels, zonder dektitel, van verschillende auteurs. In tegenstelling tot gedrukte publicaties wordt er geen gemeenschappelijke titelbeschrijving gemaakt voor compilaties van één componist. Alle titels worden afzonderlijk beschreven en gekoppeld (relatie ewi/iwe). Door het afzonderlijk beschrijven wordt het mogelijk om telkens een eigen muzieksorteertitel en opusnummer toe te voegen.

28.1.5. Impressum

Bij meervoudige titels (afzonderlijk te beschrijven) worden bij elke titel de impressumgegevens ingevoerd.

28.1.6. Collatie

De duur van de cd of lp wordt niet vermeld.

28.1.7. Annotatie

Jaar van compositie en duur van compositie worden niet opgenomen.

28.2. Beschrijving van tracks

Tracks worden gedefinieerd als: de aparte stukken op een muziekdrager, met een aparte titel.

Onderdelen van composities worden niet beschreven (bv.: allegro, de afzonderlijke stukken van een Requiem).

Soms is echter het beschrijven van tracks overbodig. Dat is het geval als een cd (lp,...) bestaat uit afzonderlijke composities die vermeld worden, maar zonder dat een gemeenschappelijke titel wordt gebruikt. Die gevallen moet je immers beschouwen als meervoudige titels zonder gemeenschappelijke titel, en dan worden de afzonderlijke stukken hoe dan ook al beschreven.

Indien tracks meer nummers bevatten (wat nogal eens voorkomt bij jazz opnamen), dan wordt elk nummer als een track beschouwd.

Het beschrijven van de tracks als afzonderlijke records in Brocade is een keuze die elke bibliotheek zelf moet maken.

28.2.1. Bron voor de beschrijving

Bron voor de beschrijving van tracks is de globale publicatie (cd, lp, doosje, hoes, enz.).

28.2.2. Lidmaatschap

De individuele tracks krijgen enkel lidmaatschap track.

28.2.3. Taal van de inhoud

Afhankelijk van het type muziek wordt de aangepaste taal van de inhoud vastgelegd:

  • instrumentale muziek: zxx .
  • vocale muziek: elke taal waarin gezongen wordt.

28.2.3.1. Auteur

zie auteur bij cd’s, lp’s.

28.2.3.2. Titel

Zie titel bij gedrukte muziek.

28.2.3.3. Editie

Niet van toepassing.

28.2.3.4. Impressum

Niet van toepassing.

28.2.3.5. Collatie

Geen (duur van de track wordt niet vermeld).

28.2.3.6. Annotatie

Jaar van compositie en duur van compositie worden niet opgenomen.

28.2.3.7. Relatie

De tracks worden met relatietype ong (onderdeel naar geheel: van track naar cd/lp) verbonden met de overkoepelende cd of lp.

Als sorteercode wordt het tracknummer gebruikt zoals aangeduid op de publicatie. Voor composities die uit meerdere onderdelen bestaan, kan dat een meervoudig nummer zijn, bv. 01-04. Voor tracks die uit meer nummers bestaan met een eigen titel, krijgt elk nummer een eigen sorteercode, bv. 01:1, 01:2.

28.2.3.8. Plaatskenmerk

Er wordt geen plaatskenmerk ingevuld. De tracks erven, via de relatie, het plaatskenmerk van de moederbeschrijving.