20. B - Meerdelige publicaties

Meerdelige publicaties zijn publicaties die uit meer dan één deel bestaan, maar die in opzet begrensd zijn.

Waarschuwing

Worden dus niet als meerdelige publicaties beschouwd: seriële publicaties en pseudoperiodieken. Deze publicaties zijn immers in opzet niet begrensd.

De behandeling van meerdelige werken is afhankelijk van hoe de titels van de onderdelen moeten beschouwd worden: als sprekende titels of niet-sprekende titels.

20.1. Meerdelige monografieën met sprekende deeltitels

Bij een meerdelige monografie met sprekende deeltitels is er een titel op het niveau van het geheel, of de overkoepeling: de koepeltitel. En er zijn afzonderlijke titels van de onderdelen die sprekend zijn, dat wil zeggen: die door de verwoording op zichzelf kunnen staan.

In die omstandigheden worden er verschillende catalografische records aangemaakt:

 • een record voor de koepeltitel.
 • afzonderlijke records voor de onderdelen in de meerdelige publicatie.

Beschrijving van de koepel

De koepel wordt zo volledig mogelijk beschreven.

 • voor het jaar van uitgave van de koepelbeschrijving wordt het eerste en het laatste jaar van uitgave van de delen ingevoerd.
 • bij de collatie worden alle delen die gaan verschijnen vermeld.
 • het ISBN van de koepelbeschrijving wordt ingevoerd (niét dat van de delen).
 • bij de bezitsaanduiding worden de delen die al aanwezig zijn opgenomen (zie ook de bezitsaanduiding).

Beschrijving van de deeltitels

Alle deeltitels worden in aparte catalografische records beschreven.

Relaties

Tussen de koepelbeschrijving en de deelbeschrijvingen worden rnv/vnr relaties gelegd.

Voorbeeld:

Koepelbeschrijving: Inventaris van het archief van de Raad van Brabant, met als deel 1: Archief van de griffies en als deel 2: Archief van de secretariaten

Maak hiervoor 3 beschrijvingen:

 • koepel: Inventaris van het archief van de Raad van Brabant / Put, Eddy ; Algemeen Rijksarchief [Brussel]. - Brussel: 1999-2001. - 2 v.
 • Relaties vanuit de koepelbeschrijving met andere beschrijvingen (rnv)
 • deel 1: Archief van de griffies / Put, Eddy ; Algemeen Rijksarchief [Brussel]. - Brussel: 1999. - 185 p.
 • deel 2: Archief van de secretariaten / Put, Eddy ; Algemeen Rijksarchief [Brussel]. - Brussel: 2001. - 96 p.

Notitie

Indien een koepelbeschrijving deel uitmaakt van een reeks, dan wordt alleen vanuit de koepel een relatie gelegd naar de reeks. Vanuit de volumes van de koepel worden alleen relaties gelegd naar de koepel, niet naar de reeks waartoe de koepel behoort. Anders zou je een verdubbeling van nummers krijgen in het overzicht bij een reeks.

Bij de relatie dient in de meeste gevallen ook een volgnummer of sorteercode te worden ingevuld. Zie verder bij Volgnummer.

Notitie

Voor de plaatskenmerken bij meerdelige werken met sprekende deeltitels: zie Plaatskenmerken.

20.2. Meerdelige monografieën met niet-sprekende deeltitels

Meerdelige monografiën met niet-sprekende deeltitels (zoals jaartallen, letters, landen, steden) worden niet apart beschreven.

De niet-sprekende deeltitels worden vermeld bij de plaatskenmerken in de Noot bij volume.

Bij de bezitsaanduiding worden de delen die al aanwezig zijn opgenomen.

Zie ook de volumeaanduiding.

Voorbeeld:

Voorbeeld 1:

 • Bezit: 1-3
 • Volume/deel 1
 • Noot bij vol. 1: A-M
 • Volume/deel 2
 • Noot bij vol. 2: N-Z
 • Volume/deel 3
 • Noot bij vol. 3: Addenda and corrigenda

Voorbeeld 2:

 • Bezit: 4-6
 • Volume/deel 4:
 • Noot bij vol.: 1914-1918
 • Volume/deel 5
 • Noot bij vol.: 1918-1940
 • Volume/deel 6
 • Noot bij vol.:1940-1970, with a general chronological overview

Voorbeeld 3:

 • Bezit: 2; 5
 • Volume/deel 2
 • Noot bij vol.: Europa
 • Volume/deel 5
 • Noot bij vol.: Antarctica

20.3. Meerdelige monografieën met supplement

Bij sommige meerdelige monografieën wordt in een afzonderlijk deel aanvullende informatie verstrekt, zoals index, addenda, appendix, naamregister, zaakregister, plaatsnamenregister, enz.

 • Bij een doorlopende nummering van alle delen: wanneer van een meerdelig werk alle delen genummerd zijn en het laatste genummerde deel bevat het supplement dan wordt in het collatieveld het totaal aantal delen aangegeven. In de noot bij volume van het laatste deel wordt de titel van het supplement vermeld.

  Voorbeeld:

  • Paginering: 5 v.
  • Bezit: 1-5
  • Volume/Deel: 5
  • Noot bij volume: Indexes and addenda
 • Indien het supplement niet genummerd is: wanneer bij een meerdelig werk waarvan alle delen genummerd zijn een (laatste) deel wordt uitgegeven dat niet genummerd is als supplement, dan wordt in het collatieveld het aantal genummerde delen aangegeven. In het annotatieveld type wi wordt de titel van het supplement vermeld. Bij de plaatskenmerken en bezitsinformatie wordt het bezit aangeduid, dit is het aantal genummerde delen met het supplement. Het volume/deel van het ongenummerde deel wordt S met in de noot bij volume de titel van het supplement.

  Voorbeeld:

  • Paginering: 4 v.
  • Annotatie-type wi: Index
  • Bezit: 1-4; Index
  • Volume/Deel: S
  • Noot bij volume: Index
 • Indien het supplement een sprekende titel heeft: wanneer bij een meerdelig werk een apart supplement met een eigen titel en andere auteur(s)wordt uitgegeven, dan wordt dit ingevoerd met een aparte titelbeschrijving. Tussen de twee titelbeschrijvingen wordt een relatie gelegd van het type vnr/rnv.

20.4. Titelverandering bij meerdelige werken

Wanneer de titel van een meerdelig werk verandert, dan worden de verschillende titels apart beschreven.

Tussen de verschillende beschrijvingen wordt een co/cb-relatie gelegd.

Voorbeeld:

 • Bonaparte / Castelot, André. - Paris : Perrin, 1967. - 748 p., ill. met relatie cb naar de beschrijving van Napoléon / Castelot, André. - Paris : Perrin, 1968. - 993 p., ill.
 • Tot het bittere einde: dagboek, 1933-1945 / Klemperer, Victor met relatie cb naar de beschrijving van Tussen wal en schip: dagboek, 1945-1959 / Klemperer, Victor

20.5. Auteursveranderingen bij meerdelige werken

Wanneer de auteur van een meerdelig werk verandert, dan worden de verschillende delen apart beschreven. Tussen de verschillende beschrijvingen wordt een co/cb-relatie gelegd.

Voorbeeld:

Het verzet / Louyet, Paul. - Antwerpen : De Nederlandse Boekhandel, 1984. - 95 p. - ISBN 90-289-0886-2

 • Relatietype cb: Het verzet / Vijver, van de, Herman
 • Deel van: 4(=v.1) - België in de Tweede Wereldoorlog

Het verzet / Vijver, van de, Herman ; Doorselaer, van, Rudi. - Kapellen : De Nederlandse Boekhandel, 1988. - 112 p. - ISBN 90-289-1368-8

 • Relatietype co: Het verzet / Louyet, Paul
 • Deel van: 6(=v.2) - België in de Tweede Wereldoorlog