10. A - Corporatieve auteurs

10.1. Het begrip corporatieve auteur

Als instellingen, bedrijven, commissies en dergelijke als auteur optreden, wordt gesproken van een corporatieve auteur.

In dit regelwerk wordt als corporatie beschouwd iedere organisatie of groep van personen of organisaties met een naam, die de organisatie of groep als zodanig identificeert. Ook gelegenheidsgroepen en -gebeurtenissen met een eigen naam, zoals ad-hoc commissies, congressen, tentoonstellingen, enz., worden als corporatie behandeld, en kunnen dus als corporatief auteur worden toegevoegd in een catalografische beschrijving.

Gelegenheidsgroepen en -gebeurtenissen die alleen met algemene termen worden aangeduid, worden niet tot de corporaties gerekend. Voor dergelijke groepen en gebeurtenissen wordt evenmin een naam gecreëerd.

Voorbeeld:

  • Un groupe d’experts
  • Enige verontruste wijkbewoners

10.2. Opname van corporatieve auteur: algemene bepalingen

Om als corporatieve auteur opgenomen te kunnen worden moet de corporatie als auteur worden genoemd op de titelpagina van de publicatie. Dit impliceert (meestal) dat geen andere personele auteur op de titelpagina in eenzelfde auteursfunctie wordt genoemd, hoewel een combinatie van personele auteurs en corporaties mogelijk is.

Indien de op titelblad genoemde corporatie echter alleen in het impressum wordt genoemd en op het titelblad de ambtenaar(s) in het auteurs- of titelveld voorkomt, dan wordt deze laatste als auteur opgenomen.

Waarschuwing

Als op de titelpagina de naam van een ambtenaar voorkomt (voorzitter, directeur, secretaris, enz.) die in opdracht tekent voor zijn organisatie, die ook op de titelpagina wordt genoemd, dan moet die niet noodzakelijk als auteur worden opgenomen. Vooral niet als de publicatie helemaal of in hoofdzaak over de corporatie zelf gaat (bv. uurroosters, jaarverslagen, budgetten, maatschappelijke rapporten, catalogi) of wanneer de samenstelling van het werk tot de normale of gewone taak van de instelling behoort.

Voorbeeld:

Rapport sur l’activité du Conservatoire des arts et métiers pendant l’année 1943-1944. Par Louis Ragey, directeur

  • Beschouw Conservatoire des arts et métiers als corporatie en Ragey als personeel auteur (aut).

Dermatica op recept. Samengesteld door het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie

  • Corporatie: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, verwaarloos de opdrachtgever.

Biographical directory of the American Political Science Association. Edited by Franklin L. Burdette

  • Beschouw F.L. Burdette als editor (edt) en verwaarloos American Political Science Association.

Verslag over het academisch beleid van 1945 tot 1972, opgesteld op last van Prof. Dr. L. Feenstra, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Leiden

  • Beschouw Rijksuniversiteit Leiden als corporatie, verwaarloos L. Feenstra.

ALA rules for filing catalog cards, prepared by the ALA Editorial Committee. Pauline A. Seely, chairman and director

  • Opnemen onder ALA. Editorial Committee als corporatie en Seely, Pauline A. als personeel auteur (aut).

De corporaties die alleen een rol hebben gespeeld bij de materiële totstandkoming van het werk (verstrekker van materiële of morele steun, commerciële uitgever, sponsor, enz.) worden NIET opgenomen als corporatie.

Waarschuwing

Er zijn bijzondere regels voor:

10.3. Opname van een corporatieve auteur: werkwijze

De corporatieve auteur wordt altijd ingevoerd met een authority record. Voor de aanmaak van authority records voor corporaties: zie het hoofdstuk over Instellingen.

10.3.1. Gebruik van de hoofdvorm?

Als de corporatieve auteur niet van de titelpagina wordt gekozen, dan wordt de hoofdvorm gebruikt (zonder taalaanduiding).

10.3.2. Gebruik van een verwijzingsterm?

Als de corporatieve auteur van de titelpagina wordt overgenomen, dan wordt hij letterlijk overgenomen. Dat houdt in dat voor die verwoording een verwijzingsterm dient aangemaakt te worden, en die wordt in de beschrijving gebruikt.

Bij eentalige publicaties met meertalige aanduiding van de corporatie op de titelpagina volgt de corporatie de taal van de hoofdtitel.

Bij meertalige publicaties of paralleltitels (zowel qua inhoud als titelpagina) wordt de corporatie ingevoerd in de taal van elke titel.

10.3.3. Bijzonder geval: één auteursvermelding in publicatie, twee auteurs in de beschrijving

Wanneer de naam van een ondergeschikte corporatie niet de naam van de overkoepelende organisatie omvat en op zich onvoldoende kan worden geïdentificeerd, dan worden er twee authority records aangemaakt die als auteur worden ingevoerd.