40. Appendix - Lijst van door Anet-bibliotheken geëxcerpeerde tijdschriftten

Volgende tijdschriften worden door Anet-bibliotheken geëxcerpeerd, systematisch (syst.) of thematisch (them.).

Het lidmaatschap (lidm) wijst op de inhoudelijke verzameling waartoe de artikels behoren:

  • gez: artikels over gezondheidszorg.
  • kunst: artikels over kunst.
  • rech: artikels over recht.
  • sep: artikels over sociaal-economische en politieke onderwerpen.
  • tech: artikels over technologie.

(Laatst geactualiseerd: 10 januari 2018)

titel bibl. type lidm
Afterall KdG-ABK syst. kunst
Agora KdG-SAW syst. sep
A-prior KdG-ABK syst. kunst
Auteurs en media AP-MEI syst. sep
Autisme centraal (zie verder: Sterk! In autisme) KdG-SAW syst. sep
Auto- en motortechniek KdG-IWT syst. tech
BOVA : borstvoeding vandaag KdG-GEZ syst. gez
Bulletin (KMSKB) KMSKA syst. kunst
Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KMSKA syst. kunst
Business logistics KdG-HB syst. sep
De gulden passer MPM syst. kunst
De journalist (voortgezet door Villamedia) AP-MEI syst. sep
De verzekeringswereld KdG-HB them. sep
Flows KdG-HB them. sep
Fortis AG (voorheen : AG ‘t Maandblad) KdG-HB them. sep
Gagarin KdG-ABK syst. kunst
Historiant KdG-SAW them. sep
Holland management review & Belgium management review KdG-HB syst. sep
Human resources magazine KdG-SAW syst. sep
ICSAC-cahier KMSKA syst. kunst
Imag KdG-HB syst. sep
In logistiek KDG-HB syst. sep
Inside digital media KDG-HB syst. sep
Jaarboek (KMSKA) KMSKA syst. kunst
Journal des tribunaux ADVO-A them. recht
Journalism AP-MEI syst. sep
K & Z magazine KdG-GEZ syst. gez
Life & Benefits KdG-HB them. sep
Mediamarketing AP-MEI syst. sep
Museumkrant (KMSKA) KMSKA syst. kunst
Museummagazine (KMSKA) KMSKA syst. kunst
Musica antiqua AP-KC syst. muz
Muziekwarande AP-KC syst. muz
Nieuw juridisch tijdschrift ADVO-A them. recht
Nieuwsblad transport KdG-HB them. sep
Nieuwsbrief auto KdG-HB them. sep
OCMW-visies (zie verder Viewz) KdG-SAW syst. sep
OK Operationeel: tijdschrift voor operatie-assistenten KdG-GEZ syst. gez
Ondernemen: maandblad van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden KdG-HB them. sep
Opleiding en ontwikkeling KdG-SAW syst. sep
Orgelkunst AP-KC syst. muz
Psyche KdG-GEZ syst. gez
Public relations quarterly AP-MEI syst. sep
Rechtskundig weekblad ADVO-A them. recht
Scientia artis (KIK) KMSKA syst. kunst
Sterk! In autisme (voortzetting van Autisme centraal) KdG-SAW syst. sep
Ter-zake magazine: praktijkblad over lokaal beleid en samenlevingsopbouw KdG-SAW syst. sep
Tijdschrift van de Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding KdG-GEZ syst. gez
Tijdschrift voor verloskundigen KdG-GEZ syst. gez
Tijdschrift voor vroedvrouwen KdG-GEZ syst. gez
Transpo KDG-HB syst. sep
Value chain management KdG-HB syst. sep
Viewz (voortzetting van OCMW-visies) KdG-SAW syst. sep
Villamedia (voorzetting van De journalist AP-MEI syst. sep
Vlaams tijdschrift voor diabetologie KdG-GEZ syst. gez
Vrijuit (voorheen de Unie) KdG-HB them. sep
Welwijs KdG-SAW syst. sep