38. Appendix - Bronnen

38.1. Algemene referentiewerken

38.1.1. AACR2

Anglo-American cataloguing rules / ed. by Michael Gorman and Paul Walter Winkler. - 2e ed. - Ottawa : Canadian Library Association, 1988. - 677 p. - ISBN 0-8389-3346-7

38.1.2. Acta sanctorum

Ad Acta sanctorum supplementum : auctaria Octobris et tabulas generalis / L.M. Rigollot. - Parisiis : Palm, 1875. - 2 v. in 1

38.1.3. Anoniem

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures / ed. by Rosemary C. Hewett and by IFLA. International Office for UBC. - London, 1978. - 119 p. : ill. - ISBN 0-9030-4315-7

38.1.4. Bowers

Principles of bibliographical description / Fredson Thayer Bowers. - Winchester: St. Paul’s Bibliographies : 1994. - 505 p. - ISBN 1-873040-07-5

38.1.5. Cockx-Indestege

Handleiding bij de beschrijving van oude en bijzondere drukken / door Elly Cockx-Indestege. - Brussel : - : 1991. - 444 p. : ill. (Archief- en bibliotheekwezen in België;: extranummer ; 42)

38.1.6. The encyclopaedia of Islam

The encyclopaedia of Islam = Encyclopédie de l’Islam / [edit.] Gibb, H.A.R. ; [edit.] Kramers, J.H. ; [edit.] Lévi-Provençal, E.. - 2e ed. - Leiden: Brill, 1960-

38.1.7. The encyclopaedia of Islam (cd-rom)

The encyclopaedia of Islam / [edit.] Bosworth, C.E. ; [edit.] Donzel, van, E. ; [edit.] Gibb, H.A.R.. - Leiden: Brill, 1999. - 2 cd-roms. - ISBN 90-04-11318-5

38.1.8. FOBID

Regels voor de titelbeschrijving / door Federatie van Organisaties op het Gebied van het Bibliotheek-, Informatie- en Dokumentatiewezen [Den Haag]. - Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1978-1993. - 12 v. - ISBN 90-6252-273-4

38.1.9. FOBID-11

Regels voor catalogusbouw gedrukte muziek / door Federatie van Organisaties op het Gebied van het Bibliotheek-, Informatie- en Dokumentatiewezen [Den Haag]. - Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. - 236 p. - ISBN 90-6252-051-0 (Regels voor de titelbeschrijving, 11)

38.1.10. Gaskell

A new introduction to bibliography / by Philip Gaskell. - Oxford : Clarendon, 1972. - 438 p. : ill. - ISBN 0-19-818150-7

38.1.11. Liturgical works

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church / IFLA. - 2e ed. - London : IFLA, 1981. - 17 p. - ISBN 0-903043-35-1

38.1.12. Geschichte der Arabische Literatur

Geschichte der arabischen Litteratur / Brockelmann, Carl. - Leipzig: Amelang, 1901-1941. - 3 v.

38.1.13. Geschichte des Arabisches Schrifttums

Geschichte des arabischen Schrifftums / Sezgin, Fuat. - Leiden: Brill, 1967-1975. - 5 v.

38.1.14. Grove

The new Grove dictionary of music and musicians / [edit.] Sadie, Stanley. - London : MacMillan, 1980. - 20 v. ill. - ISBN 0-333-23111-2

38.1.15. Landnamen

Lijst van landnamen: namen van landen, alsmede opgave van de daarbij behorende bijvoeglijke naamwoorden en inwoneraanduidingen en van de namen van de hoofdsteden, officiële schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied / door Nederlandse Taalunie. Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen. - 2e dr. - ‘s-Gravenhage : Stichting Bibliographia Neerlandica, 1993. - 45 p. - ISBN 90-71313-49-2 (Voorzetten ; 41)

38.1.16. Libis

Catalogiseren in LIBIS : handleiding voor de catalograaf / o.l.v. Gaston Peeters, m.m.v. Godelieve Dumon e.a.. - Leuven : LIBIS, 1990. - Losbl.

38.1.17. McKerrow

An introduction to bibliography for literary students / Ronald B. McKerrow. - Winchester: St. Paul’s Bibliographies , 1994. - 359 p. - ISBN 1-873040-07-5

38.1.18. Musik

Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik / [edit.] Blume, Friedrich ; [edit.] Finscher, Ludwig. - 2 ed. - Kassel : Bärenreiter, 1994-2001. - 21 v., ill. - ISBN 3-7618-1100-4, - Met: Register en cd-rom

38.1.20. Ooms

Repertorium universale siglorum ordinum et institutum religiosorum in ecclesia catholica / Herwig Ooms. - Brussel : Belgische Commissie voor Bibliografie, 1959. - 303 p. (Bibliographia Belgica ; 45)

38.1.21. PAN

Personennamen der Antike : PAN / Fabian, Claudia (ed.); Klier, Ute (ed.). - Wiesbaden : Reichert, 1993. - 613 p. - ISBN 3-88226-599-X

38.1.22. PMA

Personennamen des Mittelalters : Namensformen für 13000 Personen gemäß den Regeln für die Alphabetische Katalogisierung (RAK) / Fabian, Claudia (ed.). - München : Saur, 2000. - 2 ed. - ISBN 3-598-11400-1

38.1.23. RAK

Regeln für die alphabetische Katalogisierung / Bouvier, Irmgard (ed.). - Wiesbaden : Reichert, 1983- . ISBN 3-88226-166-8

38.1.24. RDA

RDA toolkit : resource description & access (enkel toegang via een betalend abonnement)

38.1.25. Republikeinse kalender

De Republikeinse kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender / door Fr. Gevaert. - Heule : UGA, 1965. - Tabn.

38.1.26. RISM

Répertoire international des sources musicales = Internationales Quellenlexikon der Musik. - München : Henle, 1960, currens

38.1.27. Standard citation forms

Standard citation forms for published bibliographies and catalogs used in rare book cataloging / [edit.] Van Wingen, Peter M. ; [edit.] Urquiza, Belinda D. - 2e ed. - Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 1996. - 216 p. - ISBN 0-8444-0872-7

38.1.28. STCV

Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen / Impe, van, Steven ; Rossem, van, Stijn ; Proot, Goran. - 2 ed. - Antwerpen : Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen, 2005. - 182 p., ill. - ISBN 90-807079-3-7

38.1.29. Winkler Prins encyclopedie

Grote Winkler Prins encyclopedie in 26 delen. - 9e ed. - Amsterdam : Elsevier, 1990-1994. - 26 v., ill. - ISBN 90-10-09000-0

38.1.30. Woordenlijst

Woordenlijst Nederlandse taal / [edit.] Permentier, Ludo ; Instituut voor Nederlandse Lexicologie. - Tielt : Lannoo, 2005. - 1056 p. - ISBN 90-12-10590-0

Zie ook de Woordenlijst online.

38.2. Referenties naar werken over oude drukken

38.2.1. Gebruik

Referenties naar werken over oude drukken kunnen worden gebruikt bij het beschrijven van oude drukken:

 • in de catalografische beschrijving, in noten van het type br
 • in de authoritybestanden van oude drukkers en auteurs, in de bronvelden van de scopenotes biografie en *algemeen.

Het gaat hier enkel om verwijzingen naar referentiewerken voor oude drukken (bio- en bibliografische naslagwerken), niet om bibliografische verwijzingen die sporadisch worden gebruikt.

38.2.2. Vorm van de verwijzing

De referentiewerken worden niet voluit, maar verkort geciteerd.

 • In de eerste plaats vallen we daarvoor terug op de Standard Citation Forms (SCF) van de Library of Congress.
 • in de tweede plaats op de lijst in Elly Cockx-Indesteghe (EC-I), Handleiding bij de beschrijving van oude en bijzondere drukken.
 • Daarnaast is er de lijst van STCV (die volgt enkel SCF): Handleiding appendix V (p. 164 ev.).
 • en tenslotte de lijst van het Tabularium (volgt EC-I en SCF) op http://bib.kuleuven.be/bibc/toegang-en-gebruik/leeszalen/tabularium/index.

38.2.3. Toepassing

De catalograaf plaatst in het in te vullen veld de afkorting tussen dubbele rechte haken, gevolgd door een verdere plaatsaanduiding (volume, pagina, kolom, numerus currens, …). Indien er leestekens moeten staan tussen de verwijzing en de verdere specificaties, dan dienen die bij de vertaling van de afkorting te worden toegevoegd. Eventuele volume-aanduidingen worden steeds met romeinse cijfers gegeven, zonder vermelding vol..

Numerus currens

Indien er een numerus currens wordt toegepast doorheen de hele publicatie, wordt enkel dit nummer vermeld, zonder vermelding ‘nr’. Indien de numerus currens herbegint per beginletter, wordt dit beschouwd als een gewone numerus currens. Die beginletter wordt altijd geciteerd, ook als dit niet zo is in het referentiewerk zelf.

Voorbeeld:

 • [[bcni]] 10459
 • [[bt]] 450
 • [[simoni]] H133
 • [[adams]] D323

Geen numerus currens

Indien er geen numerus currens is wordt enkel het paginanummer gegeven, met vermelding p.. Indien er een numerus currens is die herbegint per item (auteur, plaats, uitgever, jaar, …) wordt eerst het paginanummer gegeven met vermelding p. en dan het numerus currens, met vermelding nr..

Voorbeeld:

 • [[backer]] IV, kol. 1455, nr. 14
 • [[emblem]] p. 128

Nuttige extra’s

Soms kan het nuttig zijn extra informatie toe te voegen aan een bibliografische verwijzing. Het kan gaan om varianten, fouten, veronderstellingen, … Bibliografische verwijzingen zijn immers vaak de bron van externe informatie.

Voorbeeld:

 • Huys, B. Cat. impr. mus. 15-17. s. p. 435 (vermeldt de auteur)
 • Landwehr, J. Emblem & fable books (3rd ed.) p. 128 (vermeldt ‘1628’ als jaar van uitgave)

38.3. Referentiewerken over volksboeken

Deze lijst bevat een aantal belangrijke referentiewerken over (Nederlandstalige) volksboeken:

 • De Nederlandse volksboeken : ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540 / Luc Debaene.
 • De Vlaamsche volksboeken / Emile H. Van Heurck
 • Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815 / J. Fzn. Buisman
 • Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza, 1701-1800 / J. Mateboer
 • Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza, 1670-1700 / J.L.M. Gieles
 • Nederlandsche volksboeken / C. Kruyskamp