16. A - Annotaties

16.1. Toepassing

Gegevens over de publicatie die niet in de voorgaande delen van de titelbeschrijving kunnen worden ondergebracht, worden in een annotatie vermeld, in het veld Annotatie(s).

Wanneer echter de noot zou kunnen verwijzen naar een andere titelbeschrijving in het regelwerk, dan wordt de noot waar mogelijk vervangen door een relatie.

Annotaties kunnen betrekking hebben op verschillende soorten gegevens: op de titel, op de auteur, enz. Ze worden daarom ingevoerd met een specifiek annotatietype. Op die manier kunnen annotatiesoorten beter worden onderscheiden, en in de opac kunnen ze worden getoond met een aangepast label.

Voor iedere annotatie wordt een apart annotatieveld ingevoerd, al of niet met een ander annotatietype.

In het annotatieveld kunnen taalonafhankelijke codes worden gebruikt.

Waarschuwing

Voor oude drukken zijn er nog bijzondere regels.

Waarschuwing

Gegevens die betrekking hebben op de plaatsing van de publicatie dienen opgenomen te worden in een pk-annotatie.

Waarschuwing

Gegevens die betrekking hebben op een exemplaar van de publicatie dienen opgenomen te worden in een exemplaarannotatie.

16.2. Annotatietypes

In de onderstaande tabel worden de annotatietypes vermeld die kunnen gebruikt worden. Indien er een overeenkomstige relatie is, wordt die vermeld in de kolom Relatietype.

Het type alg (algemeen) wordt gebruikt als geen ander type kan gebruikt worden.

Type Verwoording Relatietype
abs Opslorping  
alg Algemeen  
av Auteursnaam varieert  
br Bibliografische referentie  
cb Voortgezet door cb
cbo Opnieuw voortgezet door  
cmp-dur Duur van de compositie  
cmp-yr Jaar van de compositie  
co Voortzetting van co
cob Opnieuw voortzetting van  
cong Congres  
cui Gecumuleerd in cui
cuo Cumulatie van cuo
doel Doelpubliek  
enp Elektronische versie naar papier enp
etd-degree Graad (digitale thesis)  
etd-dis Discipline (digitale thesis)  
etd-grant Instelling (digitale thesis)  
etd-level Niveau (digitale thesis)  
etd-rights Voorlopig niet gebruikt  
ewi Samen met ewi
ex Tentoonstelling  
fac Facsimile  
icp Tekst incipit  
in In (supplement van) in
inp Index naar periodiek inp
iswi Meestal samen uitgegeven met  
iwe Samen met iwe/ewi
lot Aantal loten  
mt Meertalige titel  
nv Nummering varieert  
orit Oorspronkelijke titel (niet gebruiken; alleen voor opac)  
pne Papier naar elektronische versie pne
pni Periodiek naar index pni
prom Promotor  
pub Uitgegeven door/in  
rep Reprint van uitgave repof
rp Overdruk uit  
sf Afgesplitst van  
sus Niet verschenen in  
to Vertaling van  
tv Titel varieert  
wi Met wi

Overdrukken

Zie ook

Overdrukken.

Voorbeeld:

57e jaargang, nr. 1 van 1978 van het tijdschrift Limburg wordt:

 • Annotatietype rp
 • Noot: Limburg. - 57:1(1978)

33e jaargang, nr. 4, aflevering 8 wordt:

 • Annotatietype rp
 • Noot: Limburg. - 33:4,8

2de jaargang, nummer 5 van 1909 van het tijdschrift Verhandelingen van de Koninklijke Academie van België. Klasse der Letteren en der Zedelijke en Staatkundige Wetenschappen wordt:

 • Annotatietype rp
 • Noot: Verhandelingen. - Koninklijke Academie van België. Klasse der Letteren en der Zedelijke en Staatkundige Wetenschappen. - 2:5(1909)

Herdruk van uitgave

Deze annotatie wordt opgenomen als in de nieuwe uitgave een uitdrukkelijke vermelding wordt gemaakt van de herdruk (bv. verwoord als: ” herdruk van…”; enz.). Deze annotatie wordt niet gebruikt als het gaat om een nieuwe oplage of de vermelding van de 2de, 3de, enz. druk. Als echter de originele publicatie in de Anet catalogus te vinden is, dan dient een relatie te worden gelegd van het type repof/ofrep.

Voorbeeld:

 • annotatietype: rep; inhoud van de annotatie: 1928: Innsbruck
 • annotatietype: rep; inhoud van de annotatie: c.1930: Amsterdam

Facsimile

Zie ook

Reproducties.

Er wordt een annotatie van het type fac gemaakt met als verwoording ofwel:

 • oorspronkelijke titel is identiek aan de titel van de nieuwe publicatie

  • jaar: plaats (bv. 1980: Paris)
 • oorspronkelijke titel wijkt af van de titel van de nieuwe publicatie

  • Volledige titelbeschrijving analoog met de regel voor de overdrukken uit monografieën.
 • facsimile van manuscript.

  • <MS>, jaartal
 • bij een facsimile van autografisch manuscript wordt in de annotatie van type fac de taalonafhankelijke code <AUTO> ingevoerd.

Publicatie met apart uitleenbare bijlagen

Gebruik annotatietype wi.

Voorbeeld:

 • noot: 5 <MF> (microfiches)
 • noot: 3 <FD> (diskettes)
 • noot: 1 <VC> (videocassettes)
 • noot: Bijlagen
 • noot: Handleiding (bv. bij een cd-rom)
 • noot: Handleiding ; Leidraad
 • noot: Filmtekst

Meerdelig losbladig werk

Bij een meerdelig losbladig werk wordt de taalonafhankelijke code <LOS> in een algemene annotatie geplaatst.