3. Templates in acquisitie

Auteur Marc Jeurissen
Aanmaak 20 jan 2012
Oud BVV nr 2261

3.1. Abstract

Dit document geeft een overzicht van de templates die in de acquisitiemodule gebruikt worden.

3.2. Drukwerk

Zie Drukwerk templates in Brocade.

3.3. Inbindadministratie

Zie Inbindadministratie.

3.4. Export van budgetten

Het kort overzicht van een budget te raadplegen onder Aanwinsten ‣ Budgetten ‣ Budgetten kort overzicht [link], kan geëxporteerd worden naar een ODT- en PDF-file. De template hiervoor dient ingevuld te worden onder Aanwinsten ‣ Aanwinsten - Beheersfuncties ‣ Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] onder de rubriek Budgetstanden.

Mogelijke placeholders
$date datum
$budget.name naam budget
$budget.info omschrijving budget
$budget.accountname_1_1 naam van budgetcode 1.1
$budget.accountname_1_2 naam van budgetcode 1.2
$budget.account_1_1_ac boekingen op budgetcode 1.1
$budget.account_1_1_cm verplichtingen op budgetcode 1.1
$budget.account_1_1_cw verplichtingen op wachtstand budgetcode 1.1
$budget.account_subtot_ac totaal van boekingen op het budget
$budget.account_tot_cm totaal van verplichtingen op het budget
$budget.account_tot_al totale toekenning op het budget
$budget.account_tot_ac totaal beschikbaar budget (toekenning - totaal boekingen)
$budget.account_tot saldo van het budget (toekenning - totaal boekingen - totaal verplichtingen)